Blogg

Sida 3

Se över husets låssystem

25 sep 2019

Ett hus är aldrig säkert mot intrång om inte alla möjliga in- och utgångar är säkrade med säkra låssystem. Det gäller även fönstren. Det spelar ingen roll att ytterdörren har ett säkert lås om inte andra ingångar eller fönster har bra lås. Inbrottstjuvar tar sig alltid in på det anklaste stället. 

Idag går många över till elektroniska låssystem med larmbrickor och koder som är helt fria från traditionella nycklar. Det är mycket smidigt och framför allt när man blir av med en larmbricka. Då spärrar man enkelt brickan. Man har också full kontroll över in- och utpasserande och kan exakt se datum och tidpunkt. 

Kontakta en låssmed

När man har föråldrade eller dåligt låssystem rekommenderas att ta hjälp av en låssmed för att se över det befintliga låssystemet i bostaden eller andra lokaler. Med hjälp av deras expertis kan man få en överblick på fel och brister och kan sedan göra passande åtgärder för att få det säkrare. Då skapas trygga och långsiktiga lösningar vilekt underlättar för alla som vistas i lokalerna. 

Förhindra av obehöriga tar sig in

Dåligt fungerade lås och bristfälliga låssystem gör att risken ökar för inbrott. Äldre lås kan ganska enkelt dyrkas upp för den erfarne inbrottstjuven. När man tappar bort nycklar bör man byta ut alla lås och det är såklart kostsamt, framför allt om det händer flera gånger. På företag eller bostadskomplex där många människor vistas blir det såklart extra känsligt när huvudnycklar och portnycklar försvinner. Försäkningsbolagen är hårda i ärenden där nycklar har försvunnit. 

När olyckan är framme

När det gäller traditionella lås med nyckel händer det såklart att man tappar sin nyckel och inte kommer in. Det är frustrerande och då finns det bara en utväg, att kontakta en låssjour och be dem att öppna dörren på plats. En låssmed har specialverktyg och kan ta sig in i alla tänkbara lås utan att skada låset.

Låsbyten

Efter ett inbrottsförsök eller när låset är skadat på något sätt behöver man utföra en reparation eller göra ett låsbyte för att det ska bli säkrare. Många gamla lås bröjar kärva med tiden och det är svårt att låsa. Det kan biland räcka att byta cylindern, men ibland byter man ut hela låset.

Vid reparationer eller återställningar av befintliga låssystem kan det vara klokt att se över hela låssystemet. Ett bra sätt att öka säkerheten är att sätta in säkra lås med byckel även på alla fönster på markplan.

 

När du behöver hantverkare i Stockholm

15 sep 2019

Visste de att det finns närmare 5.000 hantverkare i Stockholm som alla konkurrerar om jobben? Som villaägare och i behov av hjälp med renoveringar, nybyggnationer och annat som man kan behöva när man är villaägare, är det bästa man kan göra för att hitta rätt slags hantverkare, att få tag i några som man tycker är pålitliga och som man kan anlita och sedan återkomma till dem, när man sedan behöver olika tjänster.

Anlita totalentreprenad av hantverkartjänster

Därför är det bästa som man kan göra när man sedan väljer hantverkare, att välja någon som har ett brett utbud av tjänster som de kan erbjuda. Ett hantverkarföretag som erbjuder totalentreprenad, är ett som är bäst att anlita. På det sättet vet du att du inte behöver ringa runt till olika hantverkare och hålla kontakten med dem. Anlitar du ett företag med totalentreprenad, står de själva för att anlita just den slags hantverkare som du behöver. Du slipper oroa dig över vem som du ska kontakta, de kommer på de klockslag som ni har avtalat och de kan utföra just det som du behöver hjälp med. Om man inte anlitar ett hantverkarföretag med totalentreprenad innebär det att du själv behöver ta alla kontakter med de olika hantverkarna och själv bestämma i vilken ordning de ska komma, hur och när de ska utföra sina olika tjänster. Det är så mycket mer bekvämt att anlita ett hantverkarföretag med totalentreprenad.

Googla "hantverkare Stockholm"

Det bästa sättet att hitta den hantverkare som du behöver och inte känner någon sådan i Stockholm, eller i någon annan stad, är att börja med att googla "hantverkera Stockholm", efter det är det bara att välja ett antal som du kollar upp. Fråga om referenser och offert av  hantverkaren. Följ upp dem, läs på så mycket du bara kan om varje hantverkare och välj sedan den som har bäst referenser. Det är bättre att fokusera på referenserna än att fokusera på priset. Om det sedan visar sig att ni inte kommer överens med hantverkaren, och denna inte bryr sig om tider, kvalitet på hantverket eller att ni inte kan kommunicera med varandra på ett vettigt sätt, då ställer det till med så mycket huvudbry, att det kan bli svårt att komma till rätta med hela situatinonen. Dessutom är det guld värt attt faktiskt få den tjänste som man önskar, blir nöjd med, än att det inte kostar så mycket. Hellre betala mer för tjänsten än att behöva en massa strul med hantverkaren, det kommer det att bli värt.

Dags att förnya ventilationen?

8 sep 2019

När gjorde du sedan en OVK hemma hos dig? Om det är så att du aldrig har varit med om att någon gort en OVK i din bostad är det verkligen göa en såda nu. Många villaägare kan glömma bort att göra en sådan kontroll. Och det är inte svårt att förstå. Som privat villaägare har man inga formella krav på sig att göra en OVK. Det gällr alla som har och äger fastigheter som används för allmänna och offentligt bruk. Det innebär att alla skolor, boklåneavdelningar, dagis , sjukhus, vårdhem och liknande bör ha en OVK vart tredje eller vart sjätte år.

Om man har odugliga ventiler

Säg att man gör en OVK och att företaget kommer fram till att man har odugliga ventiler. Är det då ett företag som arbetar med ventiler kan de på en gång projektera för nya sådana. Eller så kan de reparera de ventiler som inte är dugliga om felet inte är så stort. Sedan kan de återkomma efter någon månad för att säkerställa att ventilerna hemma är dugliga på nytt. Är det däremot fråga om helt odugliga ventiler som inte fungerar trots en lagning, bör man då hellre skaffa nya ventiler. Det kan då krävas att företaget gör en större kontroll och projektering innan de kan fastställa vilka slags ventiler som man då bör byta ut mot.

Fastighetsägare till större hus

Vart tredje eller vart sjätte år, måste man om man är fastighetsägare till ett hus med många hyresgäster, göra OVK. Det gör man lättast genom att anlita ett företag som arbetar med OVK-besiktningar. Då kan de på egen hand faktiskt ta kontakt med hyresgäster och informera om när de tänker komma på sin OVK besiktning. De genomför då en OVK besiktning och rapporterar till fastighetsägare och kommunen så att båda parter får veta hur det är ställt med ventilationen i huset. Finns det ingen anmärkning, så är det bara att återkomma efter 3 år. Bör något åtgärdas, bör man oftast göra det inom några månader för att ventilationen inte ska bli så pass dålig att människorna drabbas som vistas i lokalerna.

Olika ventiler kräver olika kontrolltäthet

De olika slags ventiler som finns installerade i fastigheten bestämmer hur ofta man behöver göra en OVK. De automatiserade ventilerna, med FTX-ventiler förväntas fungera så pass bra att de endast kräver OVK kontroller endast vart sjätte år. Läs mer hur man kan få till OVK besiktningar på: https://aerius.se/ovk-stockholm.

 

Dags för takomläggning i Stockholm?

30 aug 2019

Är det dags för en omläggning av taket i Stockholm? Varför inte passa på att lägga om taket av plåt? Plåttak är relativt underskattat i Sverige, där man helst lägger tak med tegelpannor, ett klassiskt tak på villor. Ser man däremot på Stockholms stora byggnader som kyrkor och andra fina fastigheter, lade man tak av plåt under 1700- och 1800-talen. Plåt är ett mycket bätttre material med en lång hållbarhet för stora tak. Plåten är lättare att lägga för att få till släta tak på stora ytor. Ett plåttak kan hålla så länge som under 50 år. Många plåtslagare ger därför garantier på tak på så lång tid.

Anlita plåtslagare i Stockholm

Även om man inte är intresserad av att lägga om taket med plåt, kan man behöva en plåtslagare som gör delar av taket. Det behövs plåt till de skarvar och fogar som man kan behöva lägga på taket oavsett vilket material som man lägger hela taket med. Har man skorsten, takfönster eller har andra skarvar som behöver täckas för, är det bästa materialet att göra dem av plåt. På samma sätt bör hängrännor och stuprör vara av plåt. Kring skorsten, eller ventiler, eller andra saker som kan finnas på ett tak, behöver man ett mycket tåligt material som håller för en lång tid. En plåtslagare är oftast den hantverkare som du kommer att behöva anlita så snart som du behöver reparera eller renovera taket.

Sköta om underhållet av taket

När taket väl är klart, behöver man alltid underhålla taket så att det är fritt från risken för fukt och andra skador. Många försäkringsföretag vill inte ersätta för skador på taket och medföljande dropp in i huset. Antagligen tar man för givet att man som villaägare aktivt ser till att taket är tätt och inte släpper igenom vatten och fukt. Som villaägare bör man se och kontrollera både yttertaket och innertaket, takstolar och tätskikt. Med jämna mellanrum bör man ta sig upp på taket för att kontrollera det. Därför bör man se till att ha tillräcklig säkerhet på sitt tak. Går man upp på taket bör man alltid säkerhetssele med ett rep som fästs på ett ankarfäste på taket. Det finns fler säkerhetsprodukter som man bör ha på taket, är viktigt. Man behöver en takstege, skorstenssteg och hängstege. Det finns olika produkter som man kan behöva för ökad taksäkerhet. Det är ingen bra idé att riskera liv och lem när man ger sig upp på taket.

När du önskar markentreprenad i Stockholm

1 aug 2019

Om man planerar att göra en pool, behöver gräva och schakta på sin tomt, göra en gångväg större, bygga en uppfart till sitt garage eller behöver dränera kring huset, kan man behöva anlita ett företag som både har de grävmaskiner och som har personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt. Du behöver helt enkelt anlita ett företag som arbetar med markentreprenad, som den korrekta benämningen är på de slags tjänsterna heter.

Det är markentreprenad

En markentreprenad är det slags arbete som man behöver göra med marken. Övriga entreprenader inbegriper andra fastighetsbyggen, till exempel byggen av hus, kontor, eller vägentreprenad vägar, broar, räls och mycket annat. Markentreprenad kan innehålla vägbyggen och allt som har med bygg på marken att göra. När man ska bygga nytt hus, behöver  man ett företag som bearbetar marken innan man kan börja gjuta husgrund och bygga huset. Sedan behöver man markentreprenad för att kunna anlägga en trädgård. Då behöver man schakta jord som man sedan kan plantera på. Behöver man dränera hus, behöver man då också en markentreprenad till det arbetet. Ska man röja skog för en väg eller bebyggelse behöver man en markentreprenad och så vidare. Varje gång som man behöver större maskiner till markarbete, innebär det att man anlitar en markentreprenad.

Anlita företag för markentreprenad

Om man är i den sitsen att man behöver arbete med markentreprenad, bör man googla "markentreprenad Stockholm", eller "markentreprenad Göteborg" , eller den ort där man behöver den. Då ger Google förslag på sådana företag som arbetar med markentreprenad i den ort där man behöver den. Sedan är det bara att ta kontakt, be om offert och referenser, jämför dem och se vilka som verkar vara bäst. Här kan man kontrollera referenserna för att se om de är punktliga (kommer när de säger att de ska komma) och avslutar arbetet först när det är färdigt, lyssnar på sina kunder om deras önskemål, och gör som man har avtalat med varandra. Många av dessa företag drivs som egen företagare, vilket innebär att de gör allt själva. Ju större företag,destor mer är chansen stor att få arbetare som är noggranna, servicevänliga och som kostar mer. Och tvärtom. Så ett gott råd är att inte bara titta på offerterna utan även kontrollera referenserna, för att få tag i det företag som är bäst på det jobbet. Man vill ju få ett väl arbetat hantverk. Läs mer om markentreprenad på: https://www.markentreprenadstockholm.se.

Låt proffsen dränera tomten!

30 jun 2019

Behöver du dränera tomten? Då kan du alltid anlita proffsen för det jobbet. Det finns ungefär ett 50-tal sådana firmor som erbjuder sig för privatpersoner att komma ut och dränera tomten så att inte nederbörd och fukt skadar huset. Har man en tomt där det lätt samlas vatten på den, bör man hålla borta den så att inte det bildas fukt som skadar huset och som i förlängningen blir till fuktskador. Här finns det några olika åtgärder som man kan ta till om man har mycket fuktig tomt.

1. Lägga ner dräneringsledningar

Det lättaste och vanligaste som man kan göra för att leda bort vatten från ett hus är att lägga dräneringsrör runt huset. På så sätt hoppas man att vattnet ska ledar bort från husgrunden och skydda huset från framtida fuktskador. 

2. Lägga ner dräneringsskivor eller dräneringskikt

Man kan i stället för dräneringsrör lägga ner hela dräneringsskivor kring huset. Skivorna ser till så att vattnet leds bort från husgrunden och skyddar effektivt huset från nederbörd.

3. Lägga en isodränskiva under husgrunden

Denna åtgärd kan man göra i förebyggande syfte och är så gott som omöligt att göra i efterhand. Att lägga en isodränskiva under husgrunden är nästan inte möjligt när man väl har lagt en husgrund. Isodränskivorna ska ligga under grunden i marken för att ta upp fukten och avvisa fukten från huset.

Anlita dräneringsfirma i Stockholm

Det bästa är att anlita en firma som lägger dessa olika dräneringsledningar, rör, skivor eller skikt kring huset så att de lägga på rätt nivå och på så sätt att de gör bäst och mest nytta för att skydda huset från fukt och nederbörd. Skulle det komma mycket nederbörd som hotar att skada huset (till exempel en översvämning) så finns det dräneringsfirmor som har jour och kan rycka ut så att inget händer med huset som kan skada det.

Så hittar du firma i Stockholm

Googla "dränering Stockholm" om det är i Stockhom som du behöer dräneringen. Genom att göra så, får du kontaktuppgifter till firmor som arbetar med dräneringar i Stockholm. Bor du inte i Stockholm kan du i stället skriva den ort där du bor så att du får kontaktuppgifterna till firmor på din ort i stället. När du har fått kontaktuppgifter är det lättare sedan att ta kontakt, fråga om offert. De är bra att känna till priset innan man ber om hjälp så att inte fakturan blir en otrevlig överraskning. Här kan du läsa mer om en firma som gör dräneringar i Stockholm: https://www.stockholmdränering.se.

Så besväras stockholmaren av buller

1 jun 2019

Var tredje år genomförs en enkätundersökning i Stockholm Stad över medborgarnas åsikter kring buller. Resultatet presenteras sedan på Stockholm.se där man därmed kan läsa om allmänna bullerproblem, buller i skolor och förskolor, på Sveavägen, i Observatorielunden samt vad som kan genomföras för att minska bullret.

De två senaste mätningarna genomfördes 2013 och 2016. Även om det finns mindre skillnader mellan dessa år så är det ungefär samma resultat. Framförallt är det vägtrafiken som upplevs störande. År 2016 var det 13 % av de som bor i Stockholm som besvärades mycket eller väldigt mycket av trafikbuller. Därefter kom grannar på 9% och flyg med 8%.

I jämförelse mot 2013 så har alltså inte någon speciell skillnad skett. Då var det 13 % som tyckte vägtrafiken var för bullrig, 8 % som störde sig på grannarna och 7% som klagade på flyget. Under 2019 ska kommande undersökning genomföras.

Sänkt nivå för bullerskyddsåtgärd

År 2010 valde Stockholm Stad att minska gällande gräns för att få bullerskyddsåtgärder. Detta från 65dBA ner till 62dBA. Det innebär att man utför åtgärder för att minska bullret vid fasaden. Ett exempel nämns från 2015 då 92% av de som hade för höga bullervärden fick bullerskyddande åtgärder.

Även besvär i skolor och förskolor

Utöver utvändig bullernivå genomförs regelbundet mätningar på skolor och förskolor i Stockholm för att se vilken nivå av buller som förekommer. När den senaste mätningen genomfördes, 2017, inspekterades totalt 276 skolor. Av de var det 42 % en eller flera anmärkningar. Det pekar på att trenden går åt fel håll då det under 2015 enbart var 33% som fick anmärkning.

Så kan ljudnivån minskas inomhus

Att få ner bullernivån handlar både om att minska ljudnivån på källan samt hålla borta detta buller från offentliga lokaler. Det kan exempelvis innebära att tung trafik inte får köra för nära bebyggelse likväl som att god isolering håller ljudet utanför lokalerna.

 

  • Akustikputs och akustikplattor

 

Akustikputs och akustikplattor har liknande effekt. De monteras på väggar eller tak och absorberar ljudet som är inomhus. Det handlar då främst om att minska ljudnivån som uppstår i offentliga lokaler när barn leker, vid matlagning i kök osv. Just akustikputs används bland annat på Nationalmuseum för att dämpa ljudnivån. Läs mer här

 

  • Isolering

 

Man bör även se över hur ljudet ”letar sig in” i byggnaden. Medan akustikputs dämpar ljudet som finns inne så håller isoleringen ute buller som sker utanför. Det gäller främst kring fönster och dörrar. Man kan därmed lyssna och lokalisera var ljudet hörs bäst och lägga större vikt vid isolering där.

 

  • Bullerplank

 

Bullerplank monteras generellt mellan bostadsområden och större bilvägar. Det blir ett sätt att hålla borta den grövsta delen av bullret.

 

Gör om i badrummet

28 maj 2019

Börjar det gamla badrummet att se slitet ut? Funderar du på att fräscha upp det? Det finns en del att ta ställning till för att undvika alla fallgropar. För det första tar det längre tid än man tror. För det andra kan en totalrenovering kosta hur mycket pengar som helst.

Vill du passa på att byta ut allt eller delar av badrumsporslinet? Behöver du en ny dusch eller badkar? Har kakel och kloinker sett sina bästa dagar eller är du bara trött på utseendet och vill ha nytt? Det finns en mängd olika snygga färger, former och material att välja på.

Ta hjälp med renoveringen

För oss som inte är hantverkare så rekommenderas det att anlita en erfaren byggfirma för renoveringen. Då vet man med säkerhet att arbetet blir korrekt utfört och inom den tidsram som man kommer överens om. Kontakta gärna flera aktörer och be om offerter. Var noga med att fråga om firman har rätt och gällande behörigheter. Sök på internet om det finns många klagomål innan du bestämmer dig för vilken byggfirma du ska välja. Fall inte för frestelsen att snåla in och anlita svart arbetskraft.

Förutom att det är olagligt är risken stor att arbetet inte blir korrekt utfört då de sällan har våtrumsbehörighet och andra certifikat som är lagstadgat. Och skulle det bli problem är du illa ute eftersom det räknas om om du har gjort det själv. Försäkringen kommer inte att gälla om det inte är professionellt utfört. Du är helt utelämnad och kan inte anmäla personen som utfört renoveringen eftersom det är olagligt. 

Våtrumsbehörighet är ett måste

För ett badrum måste man ha våtrumsbehörighet. Det är viktigt när man renoverar ett badrum att man också noggrant undersöker om det finns vatten- och fuktskador. Dessa måste omgående åtgärdas och saneras innan arbetet fortsätter arbetet.

Använd ROT-avdrag vid badrumsrenoveringen 

Självklart kostar det en hel del pengar att renovera badrummet. Det beror såklart på hur omfattande renovering är tänkt att vara. Att sanera ett badrum med påföljande renovering kan bli mycket kostsamt. Då är det bra att ROT-avdraget finns. Det oerhört populära avdraget innebär att man som privatperson för dra av upp till 50 000 kronor per år och person. Det gäller dock bara för arbetskostnaden och ligger på 30 %. Det är mycket smidigt och enkelt då allt sköts av byggfirman. All kontakt med skatteverket tar de hand om och du betalar det nya priset direkt på slutfakturan.

Gör en takrenovering

19 maj 2019

När vet man att det är dags för en takrenovering? Ibland kan man ser det med blotta ögat och i andra fall måste man be en takläggare om en grundlig besiktning för att se vad som behöver göras. Om taket har många år på nacken så är det troligen dags att renovera eller lägga om det.

Med vårt nordiska klimat med blåst, regn, snö och sol utsätts våra tak för hårda påfrestningar årligen. Det är vanligt att takpannor skadas eller blåser av sitt läge och kan orsaka skador i form av läckage.

Ta hjälp av en takexpert

Om man är osäker på sitt taks status ska man kontakta en erfaren och kunnig takfirma som med säkerhet ser vad som behöver göras. I vissa fall bör man lägga om taket, men ibland räcker det med en noggrann takrenovering.

Anlita aldrig en oseriös takfirma utan kvitto. Takläggning är ett hantverk som kräver utbildning och stor skicklighet. Det är mycket som kan gå fel om man inte följer branschens riktlinjer och regler. Försäkringsbolaget kräver certifierade fackmän för att försäkringen ska gälla vid eventuella vattenskador.

Det krävs också kunskaper om olika materials egenskaper samt vilka vindskivor som ska användas och skyddande överhäng. Takets kvalitet är oerhört viktigt på ett hus och det kan bli kostsamt med ett dåligt tak. En takläggare har alla de rätta kunskaperna och verktygen som krävs för en korrekt renovering eller takläggning. Ett nytt eller renoverat tak höjer såklart värdet på hela huset.

Renovering eller nytt tak?

När taket är äldre än 50 år rekommendera det att byta ut taket helt. Det är oftast inte värt att renovera det när det är så gammalt. När taket inte är så gammalt men ändå slitet så räcker det oftast att renovera slitna delar. Men om taket är skadat av till exempel nedfallna grenar eller träd är det också idé att byta ut det.

Kontakta några takfirmor i området där du bor och jämför deras prisförslag med varandra. Då är det såklart noga att du specificerar vilket sorts tak du har och hur stort det är. Tänker du byta ut taket behöver du bestämma vilket sorts tak du vill ha. Vanliga taktyper är tegel, plåt eller papptak som har olika egenskaper och passar olika bra beroende på vilket tak det rör sig om.

Sedan behöver man såklart ange hur snabbt man behöver ett nytt tak. Det är svårt att säga hur mycket ett nytt tak kostar eftersom alla arbeten är unika. Men man kan med fördel använda sig av ROT-avdraget.

Vikten av bra fastighetsskötsel

3 maj 2019

Tänk om du fick en läcka i badrummet och inte gjorde något åt det hela. Vattnet som aldrig går ner i avloppet, flyter omkring på badrumsgolvet. Och det tar flera dagar innan det försvinner, om det någonsin försvinner. Självklart tar man ju bort vattnet och torkar upp i badrummet. Sedan lagar man vattenläckan, men tänk om det inte fanns någon som kunde komma och åtgärda läckan? Tänk om det inte fanns någon fastighetsskötare som kom och rengjorde i avloppet, eller som skruvade isär VVS-rören och ersatte söndriga rör med nya och hela rör? Det är så det är att anlita en som tar hand om fastighetsskötseln.

Ett företag med fastighetsförvaltare

Tänk dig då att er BRF kunde anlita ett företag som har fastighetsförvaltare och som kan utföra alla de tjänsterna som krävs för att både torka upp vattnet, ersätta söndriga rör med nya och som ser till så att allt som har med avloppet fungerar som det är tänkt att göra. Dessutom kan de ta hand om alla element som inte fungerar som de ska, klipper gräset när det är för högt, skottar snön när den lägger sig framför entrén och rensar alla hängrännor och stuprör när det regnar och de korkas igen av smuts, grenar och löv. De kan ta hand om hela enkonomin, avlöna hantverkare som kommer och målar om, som asfalterar om parkeringsplatsen, vattner blommor och beskär gamla träd.

Rätt fastighetsservice kan höja fastighetsvärdet

Om man hittar rätt fastighetsservice kan de till och med höja fastighetsvärdet. De kan då måla om i trapphuset, byta ut dåliga stammar, rensa avlopp, beskära buskar och träd och plantera blommor och träd som höjer trivseln utomhus. De kan förvalta utomhusmöblerna så att de ser nya ut varje år. Precis som när det kommer till villaägande, är det avgörande om man tar hand om sitt hus, eller struntar i det och låter det förfalla. Låter man ett hus förfalla, tappar man snabbt värdet på fastigheten och det blir svårt att sedan får det sålt på bostadsmarknaden. På det sättet är det även med en BRF; sköter man inte om och förvaltar det på rätt sätt kommer det snabbt att förfalla. Vill man då sälja någon bostad i BRF:en kan det blir svårare att få en sådan såld om fastigheten har förfallit. Så för alla bostadsrättsägare är det av största vik att ha en fastighetsservice med hög kvalitet. Här kan du läsa mer.

Vad gör man åt ett slitet golv?

28 apr 2019

Det finns mycket man göra med ett slitet golv. Som alla vet slits golvet mycket med åren efter dagligt slitage. Är golvet mycket illa åtgånget behöver man i vissa fall lägga ett nytt golv. Men i många fall räcker det med en noggrann slipning och efter det göra en ny ytbehandling för att golvet ska bli som nytt. Golvet måste ha en viss tjocklek för att det ska gå att slipa om det. Kontakta en golvfirma för att göra en bedömning.

Tar man professionell hjälp kan man få 30 % rabatt via ROT-avdraget. Det innebär att man får upp till 50 000 kronor (per år och person) avdraget direkt på fakturan och all administration sköts av golvfirman. Smidigt och enkelt för kunden.

Vilka ytbehandlingar finns det?

Lack - Det är en vanligaste golvbehandlingen på alla typer av trägolv. Lack ger golvet en härlig lyster och en hård tålig yta och stänger effektivt ute fukt och smuts samtidigt som det utgör ett skydd mot repor och andra småskador. Det gör golvet väldigt lättskött och det går utmärkt att göra på alla hemmets golv, även det tuffa hallgolvet.

Hårdvaxolja - Metoden är en variant med blandning av lack och oljning av golvet. Oljan tränger effektiv ner i träet medan vaxet lägge sig som en skyddande hinna på ytskiktet. Det gör att resultatet blir samma som ett oljat golv men med en tålig yta. Det har gjort metoden mer och mer populär på senaste åren. Den fungerar utmärkt på massiva trägolv men även på parkett och lamellgolv.

Olja - I vardagsrum och sovrum är många som väljer att ytbehandla golven med olja. Det ger gör att golven blir mjukt och skönt att gå på. Träet skyddas från djupet men blir lite mindre stryktåligt på grund av sin mjukhet. Ett oljat golv blir vackert med en mörk ton.

Betsning - Det är en gammal metod som fortfarande är populärt och döljer effektivt märken och fläckar. Dock behöver man helst ytbehandla efteråt för att få ett bra skydd. Det ger ett mörkt och vackert golv där golvets ursprungliga utseende kommer fram.

Vaxning - När man har behandlat trägolvet med olja eller hårdvaxolja är vaxning en bra metod. Det gör golvet slitstarkt utan att täppa till träets porer vilket gör att det får andas ordentligt. Det ger golvet en matt och halkskyddad yta. Väljer man en dekorvax så finns det en stor mängd färgnyanser att välja på, där man samtidigt får en skyddande yta. 

Vilka olika markiser finns det?

19 apr 2019

Det finns en rad olika terrassmarkismarkiser men även ett flertal olika benämningar på dessa. Som konsument kan det därför vara svårt att förstå skillnaden mellan de olika modellerna. Vi har sammanställt utbudet från 8 företag i Stockholm som säljer allt från terrassmarkiser till fönstermarkiser och hittat fem tydliga kategorier.

Terrassmarkis

En stor markis som täcker en uteplats, terrass eller balkong. Det som kännetecknar en terrassmarkis är dess storlek. När den är utrullad kan det skapas skugga åt ett större område och skapa lite av ett extrarum utomhus. Detta inte minst om man har plank på sidorna av huset vilket gör att en terrassmarkis ramar in uteplatsen.

Fönstermarkis

En markis som monteras över ett fönster och ser till att inte solen skiner in i rummet. Dessa finns i lite fler utföranden än terrassmarkisen tack vare att de är mindre. Men förenklat har de liknande funktion och utseende. Dra ut den när det är sol och dra in den när det är mulet. Det kan även vara snyggt med fönstermarkiser som markerar ut fönstren tydligare.

(Verktikalmarkis)

Hos en av återförsäljarna i Stockholm kallas även vertikalmarkiser för fönstermarkiser medan de övriga skiljer dessa markiser åt. Det är egentligen rätt bägge två. En vertikalmarkis åker rakt ner från dess plats och täcker fönstret tätt mot fönstret. Inte lika estetiskt snyggt kanske som en klassisk fönstermarkis. Men är målet att hålla borta solen ordentligt kan dessa vara mer effektiva än den markisen som står rakt ut frän väggen.

(Korgmarkiser)

Även detta är en sorts fönstermarkis och kan alltså lika gärna kategoriseras inom detta samt som egen markis. Det som karaktäriserar dessa är att de sitter ”som en upp och nedvänd korg” över ett fönster eller en entré. Till skillnad mot de övriga fönstermarkiserna går dessa inte att dra in.

Sideline / Sidomarkis

Även här finns något olika namn men alla namn återspeglar att markisen monteras ”på sidan”. Det innebär att man drar ut den och sätter fast den mellan två punkter och att den på detta sätt skapar en vägg. Istället för att ligga ner (som fönstermarkisen) så står denna modell upp. Det blir därmed ett kombinerat solskydd och insynsskydd. Kan därmed användas på uteplatser som behöver ett extra vindskydd.

Som visas ovan var det alltså en viss skillnad både på vilka namn de olika markiserna har samt hur de kategoriseras. Men det som går som en röd tråd mellan de olika företagen i Stockholm är att man delar upp markiserna utifrån om de ska skydda fönster, terrass eller uteplats.

Därför lönar det sig byta fönster

16 apr 2019

Den som bor i villa vet att man som villaägare lägger ner mest pengar på uppvärmningen av den. Beroende på vilka energikällor som man använder sig av, betalar man lite olika för uppvärmningen varje år, men att man betalar flera tusentals kronor per år bara på att köpa olja, kol, el eller vad det nu är som man eldar med, så är varje åtgärd som sänker de uppvärmningskostnaderna en vinst. Har man ett äldre och lite dragigt hus är det bästa man kan göra är att isolera huset. Då isolerar man antingen fönster, väggar och tak. Eller så isolerar man hela huset.

Välj Energifönster för isolering av fönster

Ungefär en fjärdedel av den uppvärmda inomhusluften försvinner ut genom fönster, har vissa byggare beräknat och det kan gott och väl stämma, om man har riktig otur och har fönster med dålig isolering. Ska man då komma till rätta med det, bör man byta fönster till Energifönster. Det är då fönster med ett mellanfönster och med ädelgas i mellanfönstret. Det ger en nästan 100-procentig isolering, vilket gör att ingen kall luft sipprar ut ur fönstret.

Välj nya ventiler för uppvärmning av inomhusluften

Det sägs också att våra ventiler i villor är de som ännu mer än fönster, släpper ut den uppvärmda inomhusluften. Då bör man alltid byta ut ventiler som släpper ut så mycket som en tredjdel av inomhusvärmen. Då bör man byta till ventiler som värmer upp luften innan den släpps in. Det är motoriserade ventiler som suger ut inomhusluften, men som inte släpper ut inomhusvärmen. Samtidigt som utomhusluften sugs ut, ser man till att inomhusvärmen stannar inne och inte åker ut. 

Man kan även isolera resten av huset

Om det mot förmodan inte skulle fungera så att man kan sänka uppvärmningskostnaderna genom att byta fönster till Energifönster och att byta ut ventilerna till motoriserade ventiler med uppvärmning av inomhusluften, bör man isolera även resten av huset för att kunna behålla den uppvärmda inomhusluften och stänga ute den kalla utomhusluften. Då bör man i så fall bygga extra ytterväggar och se till att isolera taket, och även se till att isolera golvet. Bor man i ett äldre hus så kan det vara enda sättet att kunna sänka uppvärmningskostnaderna.

Få hjälp med nya fönster

Vill man det kan man få hjälp med att byta fönster. Då kan man ta kontakt med ett hantverkarföretag som levererar nya fönster och kommer ut till din villa och byter fönster åt dig.

Anlita en glasmästare för att tillverka fina fönster

6 apr 2019

Att hitta sitt drömhus i Stockholm är inte lätt. I Stockholm råder det hård konkurrens om de finaste objekten, och priserna skenar ofta iväg till nivåer som få dödliga har råd med, till och med efter att priserna nu stannat av och till och med sjunkit lite i vissa områden i Stockholm. Men lycka har ingen prislapp, åtminstone inte för den som har råd med en ansenlig summa till ränta och amorteringar varje månad. När man väl hittat sitt drömhus gäller det att göra sitt bästa av det.

Vackra gamla fönster i Stockholm

Hus från början av förra seklet är populära i Stockholm, och de hus som finns kvar från perioden runt tio-tjugotalet är extremt åtråvärda. Ofta har de tagits väl om hand, men likväl finns det i regel renoveringsbehov. Ta fönstren till exempel. När de här husen byggdes satte man in vackra fönster av mycket hög kvalitet, betydligt högre än senare under 1900-talet, och definitivt bättre än de smattiga fönster vi sätter in i våra hus idag.

Det fanns regler kring vilket sorts virke som fick användas och hur ett fönster skulle vara uppbyggt för att vara både säkert, vackert och isolerande. Dessa höga krav på kvalitet har gjort att många av dessa fönster har kunnat sitta kvar ända till våra dagar, och det är en hisnande tanke. Tänk på alla de generationer människor som tittat ut genom dessa fönster och sett staden utanför förändras!

När fönstren behöver bytas ut

Men allt har en ände, och det gäller även dessa utomordentliga fönsters livslängd. Idag är fönstren på många sekelskiftesvillor i behov av att bytas ut, det hjälper inte längre att renovera dem. Så utmaningen för en ny generation husägare i Stockholm är hur man ska kunna ersätta dessa vackra gamla fönster med nya utan att fullständigt förstöra husets utseende?

Begagnade fönster kan vara lösningen

En bra lösning kan faktiskt vara att sätta in begagnade fönster som man köper från en byggnadsvårdsfirma eller en antikhandel. Men, invänder då vän av ordning, vore inte det dumt? Nya fönster har väl större chans att hålla längre? Nej, svarar vi då. Dels beroende på vad vi nämnde tidigare, att gamla fönster byggdes med dåtidens högre kvalitetskrav, åtminstone fram till och med 50-talet. Och dels därför att nya fönster har ett sådant utseende att de skulle fördärva husens originalcharm. Moderna fönster på fina gamla hus funkar bara inte.

Vackra hus förtjänar vackra fönster

Det bästa alternativet är dock en mellanväg: att låta en duktig glasmästare tillverka nya fönster i gammal stil och enligt de kvalitetskrav som rådde förr. Dessutom finns idag en helt annan typ av glas, som isolerar bättre och ger en modern touch till den gamla stilen. Man kan lugnt påstå att denna lösning ger det bästa av två världar, de gamla fönstrens utseende och kvalitet i bågarna kombinerat med modern glasteknik.

Glasmästare i Stockholm

I Stockholm finns glasmästare som kan och är intresserade av att vårda det gamla sättet att bygga fönster. Det är klart att kvalitet kostar, men att anlita en glasmätare för att bygga nya fönster som verkligen passar huset måste ses som en investering, både för en själv och för staden i stort. Att få vara med och bevara ett gammalt hus i oförändrat skick till omvärlden är en ynnest.

På denna sida kan du läsa mer om hur en glasmästare arbetar.

Vem ärver huset när du dör?

2 apr 2019

Vi har väl alla sett amerikanska filmer, där den rika grevinnan drar hela släkten vid näsan och testamenterar bort sitt hus och alla sina rikedomar till sina katter, eller till välgörande ändamål. Påfallande många svenskar tror faktiskt att det kan gå till på det sättet även här i Sverige. Dock är sanningen att medan man i och för sig kan testamentera bort delar av sin egendom kan man aldrig frånta sina efterlevande det de lagligen har rätt till - sin laglott.

Hur vi ärver varandra finns reglerat i arvsrätten, som är en samling lagar vars äldsta delar sträcker sig tillbaka till medeltiden. Arvsrätten innebär att man i Sverige aldrig kan göra någon arvlös. Däremot är det möjligt att testamentera bort särskilda ägodelar, till exempel ett hus, till någon särskild person, förutsatt att man har tillräckligt med övriga tillgångar för att kompensera för dem.

Arvsrätt – lagen som skyddar de efterlevande

Enligt arvsrätten är det först den avlidnes maka eller make som ärver. Har den avlidne barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, har de dock rätt till sin andel av arvet direkt. De kan dock välja att avstå från sin del direkt och i stället få ut sitt arv när maken/makan dör. Barn inom äktenskapet får vänta med att få sitt arv tills den andra föräldern dör.

Den make eller maka som ärver har fri förfoganderätt till arvet. Det innebär att hen kan göra precis vad som helst med tillgångarna, förutom att testamentera bort det. När personen dör så ärver barnen båda föräldrarna.

Ett barn har alltid rätt till sin laglott

Arvslotten delas upp lika mellan den avlidnes barn. Har du två barn och ingen make eller maka i livet så ärver dina barn alltså 50% var av dina tillgångar. Men det enda dina barn lagligen har rätt till är sin laglott, som är hälften av arvslotten. Det räcker alltså för dig att ge barnen 50% av dina tillgångar, resten kan du testamentera bort till någon annan eller skänka till välgörande ändamål. Du kan också välja att ge 75% av dina tillgångar till det ena barnet och låta det andra nöja sig med sin laglott på 25%.

Dödsboet delas upp

Har du ett hus kommer det att buntas ihop med alla dina övriga tillgångar till det som kallas dödsboet. Dödsboet är en juridisk person, som kan ses som ett företag där dina efterlevande är delägare. Om det enda du äger är ditt hus, kommer dina barn att ärva hälften var av det. Du kan alltså aldrig testamentera hela huset till ett av barnen, om du samtidigt inte har tillräckligt med andra tillgångar som garanterar det andra barnet sin laglott.

Bråk om arv

Arv leder tyvärr ofta till bråk mellan efterlevande syskon. Ofta beror det på att det upprättats ett testamente som förfördelar ett av syskonen, eller att något av syskonen förväntat sig att få mer av någon anledning. Kanske har ett av syskonen bott med föräldern och hjälpt till med huset, och kanske förväntat sig att ärva hela huset men bara fått hälften.

Planera ditt arv tillsammans med dina barn

Vill man omfördela sitt arv olika mellan sina barn bör man ha synnerligen goda skäl till det. Att bli förfördelad av sin förälder efter dennes död kan vara oerhört jobbigt och leda till ilska, sorg och bitterhet. Dessutom gör man antagligen sina barn till ovänner resten av livet. En god idé kan vara att redan innan ditt frånfälle samla barnen och diskutera vad ni alla vill ska hända med huset, om det ska säljas, eller om något av syskonen vill bo där. Förhoppningsvis kan det bidra till att allt blir lättare för dina barn den dag du inte finns längre.

För mer information, besök https://www.arvsrätt.nu.

← Äldre inlägg