Sugen på att bygga sutteränghus? Tänk på detta  

Behöver du hjälp med bygget (och bor i Stockholm) kan vi rekommendera https://www.byggföretagstockholm.com.

Ingen tomt är spikrak och helt plan. Det är därför det viktigaste arbetet med att bygga ett hus ligger i mark- och grundarbetet. För att huset överhuvudtaget ska kunna stå stadigt och rakt så är det arbetet monumentalt och här krävs det att man anstränger sig för att hitta rätt typ av entreprenad. Ett tips är att jämföra och ta in olika offerter innan man skriver ett kontrakt, det ger ett förhandlingsläge och det kommer att leda till bättre priser.

För, mark- och grundarbete är definitivt ingen billig historia. Ytterligare en sak som försvårar och gör det dyrare är att man tvingas till en sprängning och därför så rekommenderas att man på förhand dels genomför  en geoteknisk undersökning och att man dels också ser till att det företag inom markanläggning är certifierade och får spränga – om det skulle krävas; en geoteknisk undersökning ger bra svar – men det kan ändå vara så att en sprängning blir nödvändig.

Tomter som sluttar då – hur bygger man ett hus där det finns en tydlig nivåskillnad? Jo, här bygger man ett så kallat sutteränghus – eller sluttningshus, som det också kallas. Här finns det några saker som man bör tänka på och vi tänkte snabbt gå igenom dessa innan vi pekar på fördelar som finns med hustypen i fråga.

 • Grunden är viktig. Ett sutteränghus och grundarbetet där är nästan viktigare än vid ett vanligt hus. Inte sällan så krävs det sprängning och här är valet av företag väldigt avgörande. Hur grunden läggs upp utgår ofta från fyra alternativ:
 • Grundläggning som blir helt på plintar
 • Grunden utgörs av flera betongplattor som läggs på olika marknivåer
 • En grund på en platta på marknivå – men där en viss del av huset sticker ut och hålls upp av plintar och pålar
 • En platta på markkonstruktion där den inre betongplattan – mot sluttningen – fungerar som källargrund. (här krävs det väldigt mycket planering och eftertanke).
 • Dräneringen är ännu viktigare. Sutteränghus drabbas oftare av vatten- och fuktskador än vad andra typer av hus gör. Hur du – företaget du anlitar! – löser dräneringen kommer definitivt att avgöra din framtids levnadsstandrad. Man brukar dela in dräneringslösningen i tre olika delar och se till att se till att företaget du anlitar jobbar på sådant sätt:
 • En lösning som tar hand om vatten från slänten och från bergssprickor.
 • En dränering för de områden som ligger under jord – lämpligen källaren
 • En lösning för markdränering där det handlar om den vanliga betongplattan.
 • Huset kommer att bli dyrare: på grund av sprängningen, de nödvändiga dräneringsåtgärderna och det omfattande grundarbetet så blir ett sutteränghus ofta dyrare att bygga än vad en vanlig villa blir. Lägger man därtill att man ofta måste bygga med tanke på att huset inte ska glida och att det blir tungt – fler våningar – så är det också kostnader som tillkommer.
 • Ett mer omfattande markarbete kommer att krävas: ett sutteräng/sluttningshus kräver betydligt mer omsorg då det kommer till markarbetet. Vi räknar snabbt upp några tankar som du bör ha i bakhuvudet och som ditt markarbete – placeringen av huset - kommer att ge förutsättningar för:
 • Ett sutteränghus bjuder ofta på en trevlig utsikt och du bör se hur solen ligger. Vill du ha kvällssol eller sol under dagen? Hur nära till balkongen vill du ha från olika rum – exempelvis köket?
 • Hur tar du dig runt huset. Trappor kommer att krävas och du bör fundera lite kring utseende och funktion på dessa.
 • Grannar: du vill inte bygga ett hus där grannarna ges fri tillgång till era förehavanden. Försök att minimera insynen.

Fördelar med ett sluttningshus

Ja, ett sluttningshus kräver lite mer omsorg och det kommer förmodligen att kosta dig mer pengar. Men; om du har en tomt som kräver ett sluttningshus så finns det inga andra alternativ. Dessutom: ett sluttninghus har en massa fördelar också. Det är framförallt ett otroligt vackert hus som skiljer sig från andra hus. Bygger du ett hus i sutteräng så får du en unik bostad och där dessutom dessa fördelar kommer på köpet:

 • Härlig utsikt
 • Möjlighet att anlägga fantastiska uteplatser – både på fram och baksida samt på sidan av huset.
 • En mycket trevlig interiör och planlösning
 • Ett hus som lever i symbios med naturen på ett bättre sätt.