Fördelar med en enplansvilla

 

Står man inför att bygga ett hus så kommer man per omgående att få välje vilket typ av hus man vill ha. Här tänker vi i allmänhet på planlösningen och i synnerhet på om man vill ha fler än en våning i sitt hus. Fler och fler väljer nämligen att bygga sina hus i ett plan; något som hör ihop med att fler och fler även aktivt söker efter öppna ytor och öppna planlösningar.

En enplansvilla har dock – precis som alla andra typer av hus – både för och nackdelar och vi tänkte för enkelhetens skull rada upp några av dessa här. Kanske kan vi genom detta få dig att överväga att bygga sitt nya hus i ett plan – eller också så kanske vi får dig att överväga att bygga ett hus med ytterligare en våning?

Vi hoppas åtminstone att vi på ett bra sätt får fram hustypen positiva och negativa egenskaper. Med detta sagt – här är fördelarna med en enplansvilla:

 • Öppna ytor och rymd. En enplansvilla ger ofta spännande lösningar där rymden står i centrum – inte sällan med en generös takhöjd dessutom. Ett hus blir öppet, det blir välkomnande och det blir estetisk tilltalande då rummen smälter samman. Ljusinsläppet i en enplansvilla brukar också vara en fördel och dä stora fönster ofta är inplanerade för att maximera ljuset.
 • Större bekvämlighet. Bor du in en enplansvilla så kommer du att slippa springa upp- och ner för att hämta exempelvis tvätten. Du kommer att kunna städa betydligt enklare och du kommer att leva med lite mindre besvär.
 • Placeringen av trappan: den slipper du helt – en fråga som annars är en betydligt svårare nöt att knäcka än vad många tror.
 • Minimal skugga. En lägre byggnad får mindre skugga och där är en enplansvilla att räkna som en riktig solstråle bland alla hustyper. Att slippa se norrsidan på tomten i ett ständigt mörker är en uppenbar fördel.
 • För familjer med äldre eller handikappade personer så är enplansvillan den bästa lösningen.
 • Lägre ljud. En enplansvilla är lättare att ljudisolera än vad en villa i två plan är.

1 plansvilla – några nackdelar finns också

Där hade vi fördelarna och om vi snabbt tittar på nackdelarna med en 1-plansvilla så är följande några som du bör vara medveten om inför din tilltänka husbyggnation:

 • Det är ofta dyrare att bygga en villa i ett plan än att bygga det med flera. Taket blir större, grunden likaså och och även fasaden blir större. Mer yta mot omvärlden kräver mer och bättre isolering – något som gör att det blir en högre kostnad.
 • Den kräver större tomt.
 • Mindre privata utrymmen. I en enplansvilla – särskilt en med öppen planlösning – så finns det få rum där man kan ”komma undan”. Vi behöver ofta lite avskildhet och vi har ett behov av att kunna stänga en dörr bakom oss. En 1-plansvilla ger färre sådana möjligheter.
 • Sämre utsikt. Detta naturligtvis beroende på var du bor – men om du har din tomt i ett område med många högre hus så kommer dessa att påverka din utsikt negativt.
 • Ökad insyn: utifrån så kommer förbipasserande att kunna tita rakt in er bostad från markplan. Det här kan skapa obehag och en förutsättning är därför att man ser över vilka alternativ som finns för att minimera denna insyn. Gardiner, persienner och solfilm är bra exempel på hur man kan tänka.
 • Ökat behov av skydd. I en 1-plansvilla så blir säkerheten extra viktig och du kommer att behöva säkra ditt hus på ett helt annat sätt. Fler ingångar och fler lås att låsa varje gång du går ut. Det finns – för en tjuv – helt enkelt lite bättre förutsättningar och fler ingångar att ta sig in igenom.