Blogg

Vilken är den bästa månaden att sälja hus?

10 jan 2020

Mäklare får återkommande frågan - vilken är den bästa månaden att sälja sitt hus? Svaret är vår och höst. Men det är egentligen bara vintern som inte brukar fungera så bra.

Inom fastighetsbranschen kan man se mönster i försäljningen, när olika typer av fastigheter går bra eller dåligt att sälja. Egentligen kan man tänka att det alltid går att sälja ett hus eller en lägenhet, men på vår och höst brukar det vara lättare att lägga ut hus till försäljning och få dem sålda.

För dig som ska sälja handlar det inte bara om när utan också VAD du ska sälja för sorts hus. Det finns skillnader som går att se i mönstret mellan villa, större bostadshus, radhus och så kallade parhus eller kedjehus.

Gula och vita hus i bostadsomårde

Sug på lägenheter åter runt

För lägenheter ser marknaden annorlunda ut, den är långt ifrån lika säsongsbetonad jämfört med hus, villor och andra bostäder med altan, uteplats och trädgård och täppa.

Sälja lägenhe går bra under i princip alla årets månader. Den som ska köpa och flytta in är inte lika väderberoende som den som ska ta över ett hus. Trots att suget efter lägenheter är stort året runt brukar mäklarna ändå försöka undvika tiden vid årsskiftet på grund av jul och nyårsfirandet. Då är fokus hos köparna på annat håll och vi har för lite tid att tänka på att skaffa ny bostad. Julklappar, resor och helgfirandet tar för stor plats i vårt medvetande helt enkelt och lägger du upp en annons då riskerar den bara att hamna långt ner i flödet på säljsajterna när de nya objekten sen fylls på i början av januari.

Men det finns också myter om bostadsförsäljning som inte stämmer. I alla fall inte längre. Många har till exempel fått uppfattningen om att det är svårt att sälja lägenheter sommartid. Det stämmer inte alls med verkligheten!

Låg konkurrens driver upp slutpriset

Tvärtom är sommaren just en bra tid att driva igenom en försäljning av just lägenhet. På sommaren är utbudet av objekt ofta relativt litet och du som vill sälja har få konkurrenter att ta hänsyn till. Mäklare kan se att lägenheter som läggs ut till försäljning under sommaren ofta går för ett bra pris, det kan hänga ihop med just den där låga konkurrensen som driver upp slutpriset då flera köpare ska slåss om samma objekt.

Du som ska sälja ett hus har en mer säsongsberoende marknad att förhålla dig till. Många objekt kommer ut till försäljning under vår och höst då det är svårt att få trädgårdar och uteplatser att komma till sin fulla rätt under den grå vintern.

Eftersom villor ofta är mer varierade i sitt utseende och även funktionsmässigt handlar en husförsäljning mer om en “unik” affär vid varje säljtillfälle. Lägenheter är ju ofta massproducerade på ett annat sätt och ger köparen helt andra förväntningar.

Dock kan kedjehus, radhus och parhus också vara byggda mycket mallat och då hamnar förväntningarna någonstans mellan villa och lägenhet. Det kan göra att de är mindre beroende av årstid men självklart gäller ändå principen att uteplatsen är svår att visa vintertid. För hus fungerar alltså vår, sommar och höst men vintern är en svår tid att sälja en villa.

En viktig del när hus säljs och köps är förstås besiktningen. Den biten kan du läsa mer om här: https://besiktningsbyran.se/ 

 

Vad finns det för fördelar med PVC-fönster?

8 jan 2020

Det finns ett stort antal olika typer av fönster tillgängliga idag. Valfrihet är toppen men hur vet man vad som fungerar? Vad är PVC-fönster? Läs och lär!

Det är inte alltid enkelt med val. Den dag du står där och antingen ska välja fönstertyp till ditt påbörjade hus eller behöver byta ut gamla och slitna sådana måste du ändå bestämma. Där finns en del olika aspekter att fundera på och två av de man först kommer att tänka på är funktion och utseende. Idag är vi alla medvetna om att fönster tyvärr är platser där värme behagar försvinna från husets insida, och att det därför är viktigt att minimera det problemet. Energi är inte gratis varken i termer av ekonomi eller miljö. Så hur dina PVC-fönster är uppbyggda och vilka u-värden de har spelar roll. Utseende är även det viktigt. Fönstren behöver passa ihop med resten av ditt hus!

Hur är ett PVC-fönster uppbyggt?

Ett fönster tillverkat av PVC är alltså tillverkat av en typ av plast som är en förening av kol och eten. Till detta tillsätts mjukgörare. De allra flesta är tillverkade genom helgjutning med flera kamrar. Detta gör att fönstren får låga u-värden och därmed bra isoleringsförmåga. Fönstren brukar också vara helfärgade vilket gör att små rispor och liknande aldrig syns. PVC-fönster är i stort sett underhållsfria. Om du bara ser till att hålla dem rena, och kanske smörja beslagen någon gång. Likaså är livslängden mycket lång. PVC-fönster är även billiga i inköp vilket ger en mycket låg kostnad, ihop med den förväntade livslängden. Däremot kan de inte repareras då de väl blivit utslitna, utan då behöver man köpa nya.

Vilken miljöpåverkan har PVC-fönster?

I en undersökning som EU-kommissionen låtit göra bedöms PVC-fönster ha en låg miljöpåverkan så länge de tas om hand och återvinns. Det går åt en del energi vid tillverkningen, men denna energi stannar kvar i den tillverkade produkten. Utsläppen av skadliga ämnen vid produktionen är låg eftersom fönstren varken behöver ytskyddas, lackas eller färgas. Du kan välja PVC-fönster med två - eller treglas beroende på bullernivån där de ska placeras. Det är många faktorer som spelar in när du ska välja fönster! Du vill ha en tilltalande design och du vill ha stort ljusinsläpp men litet energitapp. Du vill troligen kunna välja olika storlekar och färger och fundera över inbrottssäkerhet därtill. Sammantaget är PVC-fönster ett mycket bra val ur många olika synvinklar!

Önskas balkonginlasning i Västerås?

26 dec 2019

Önskar er bostadsrättsförening (BRF) en balkonginglasning i Västerås? Det är en riktigt bra investering. Det är populärt och gör bostäderna mer attraktiva på bostadsmarknaden. Det gör samtidigt fasaden riktigt fin och stilren. Samtidigt gör det balkonglivet lättare för de boende. Mycket smuts hålls borta när man har inglasad balkong. Så fördelarna överväger verkligen, kan man säga.

Den enda nackdelen som man kan säga är att det är resurskrävande investering. Dock även om investeringen kostar en del, kommer man sannolikt att vinna på investeringen. Dels höjs värdet på bostäderna och det blir lättare för bostadsägarna att få dem sålda – om de nu vill det. Dels hjer man värdet på hela fastigheten, då inglasade balkonger skyddar fasaden på ett effektivt sätt.

Fördelarna med balkonginglasningar överväger

Det är många fördelar med att göra balkonginglasningar. Några av dem är:

 • Renare balkonger. De som har balkonginglasningar får en mycket renare balkong. När det regnar för det med sig ganska smutsigt vatten, tyvärr. Och när det regnar in på balkongen för det med sig smutsen med regnvattnet.
 • Bullerdämpande med balkonginglasning. När man glasar in en balkong får man bullerdämpande balkonger på köpet. Det sker ganska så automatiskt, i och med att man med balkonginglasningen får ett extra rum antingen utanför sitt sovrum, kök eller vardagsrum. Balkonginglasningen gör att man inte hör det som sker utanför.
 • Lägre uppvärmningskostnader. En balkonginglasning gör att kylan inte tränger in i bostaden. Egentligen bore man bygga med balkonger utanför alla rum i en bostad och sedan glasa in den. På så sätt får man en dubbel isolering av hela bostaden.
 • Snyggare utseende. Hela fasaden blir snyggare med inglasade balkonger med inglasningar.
 • Boende kommer närmare naturen. När man sitter på en inglasad balkong kommer man närmare naturen då man slipper balkongräcket som kan ske känns som att man inte kommer nära naturen.

Anlita duktiga byggare som gör inglasningar

När man ska bygga balkonginglasningar är det viktigt att man anlitar duktiga byggare för balkonginglasningarna. Det är bra om de kan bygga de olika balkonginglasningar som man kanske vill ha. Det finns balkonginglasningar med plastkanaler, eller i aluminium och i olika färger. Man kan dela av balkonginglasningarna på olika sätt. Bygger man med helt kvadratiska indelningar, får man ett visst utseende. Man kan även bygga med fullhöjdsinglasningar som går från golvet till taket, vilket ger ett visst akvariumutseende. Samtidigt får man en enhetlig glasfasad om man väljer att bygga på det sättet. Man kan även variera taket; antingen att man bygger taket med plast, eller med fönsterglas.

Se till att brandisolera vid nästa renovering!

26 nov 2019

Är det dags att renovera villan, radhuset eller lägenheten? Börjar tapeterna bli slitna och färgen på väggarna bli gammal? Det kan vara så dags att renovera om så är fallet. Det blir snabbt finare i en bostad om man håller bostaden fin genom att måla om och tapetsera om med jämna mellanrum. När man nu ska renovera, varför inte se till att göra renoveringen mer brandsäker? När man nu ändå ska måla om, tapetsera om, bygga med isolering eller tätning, varför inte göra det på ett brandsäkert sätt? Här berättar vi om hur man kan göra.

För att förstå hur man ska brandisolera vid sin nästa renovering, är det viktigt att först lära sig hur en eld fungerar och vad det är som kan göra att den sprider sig så snabbt. En eld behöver två förutsättningar för att kunna bli större och brinna. Det ena är att den behöver syre. Utan syre dör den. Det är därför som en brand snabbt kan bli mycket stor, om man öppnar dörrar eller fönster där det brinner. Ju mer syre den får, desto mer brinner den. På samma sätt är det med material. En eld behöver material för att brinna. Material som brinner lätt, är trä, papper, plast och torra saker. Material som inte brinner särskilt lätt är sten och metaller.

När man renoverar – använd brandsäkra material

Detta bör man utnyttja, när man ska renovera där hemma. När man ska isolera sitt hus, bör man använda material som en eld inte kan bli större av; ett brandsäkert material. Så när man ska isolera sitt hus, vid väggar, dörrar, fönster och vid ventiler, till exempel, bör man använda stenull. Det brinner inte. Ska man foga eller täta, bör man på samma sätt använda tätningsmedel som inte brinner, ska man foga, bör man använda brandsäkra material. Det låter ju som det mest logiska och klokaste, eller hur?

Agera klokt och använd brandskyddsäkra material

På samma sätt kan man göra när man ska måla om hemma, eller tapetsera om. Då är det lika viktigt som när man brandisolerar och brandtätar och bransfogar sitt hus, att man använder brandsäkra måkarfärger och tapeter. När en brandskyddande målarfärg börjar brinna, så rinner färgen nerför väggen. En eld brinner alltid uppåt. Så när en vägg, som är målad med brandskyddsfärg, rinner den ner, mot elden och blir till skum. Skummet gör så att elden brinner långsammare och som bostadsägare hinner man åtgärda elden innan den har spridit sig ännu mer. Här kan man läsa ännu mer om brandisolering på: https://www.brandisolering.nu.

Behöver du OVK-besiktning?

22 nov 2019

När var det senast som du gjorde en OVK-besiktning? Ända sedan 1991 har vi krav på alla som äger fastigheter att göra en OVK-besiktning vart tredje eller sjätte år, beroende på vilken kvalitet som man har på sina ventiler. Som de flesta gissar så behöver man inte besiktiga ventiler särskilt ofta om de håller hög kvalitet. Så har man fina FTX-ventiler så behöver man inte besiktiga dem lika ofta som andra ventiler.

Luften som vi människor inandas bör vara av så pass bra kvalitet att vi inte blir sjuka. Även hus kan ju bli sjuka om inomhusluften inte är bra. Ska husen och människorna fortsätta må bra är det väldigt viktigt att luften håller en bra halt av syre. Innehåller den inte det, kan den i stället innehålla en massa skadliga bakterier och virus, mögel och sådant som gör oss och husen sjuka.

Ju bättre ventiler som man har monterat i den fastighet som man äger, desto bättre är det för dem som vistas i dem. I Sverige har man enligt föreskrifter bestämt att alla fastighetsägare måste göra en OVK-besiktning antingen vart tredje eller sjätte år och ju bättre de fungerar desto bättre mår de som vistas i de lokalerna. Hyser man verksamheter som skolor, sjukvård, dagis eller hyr ut till företag och arbetsplatser så måste man göra OVK-besiktningar vart tredje år. Alla som vistas i de lokalerna är ju där under minst 8 timmar om dagen och måste veta att luften är tillräckligt bra för att kunna vistas hela dagarna där.

Måste man göra det i privatbostäder?

Det bästa som man kan göra om man bor i en bostad, är att då och då göra en sådan OVK-besiktning, eftersom det är som en garant för att huset inte börjar må dåligt. Är det ofta fuktigt i huset så är risken stor för att det utvecklas mögel i det huset. Vill man vara säker på att inte det ska ske, så bör man göra en sådan OVK-besiktning, kanske vart fjärde eller vart femte år. Dessutom kan man som fastighetsägare själv se till så att ens ventiler fungerar som de ska. Man kan rengöra dem och själv vädra så ofta man kan.

Gör så här om du behöver en OVK-besiktning; ta kontakt med kommunen. Då kan de sända några sådana OVK-besiktningsmän (eller kvinnor) som kan komma ut och göra en OVK-besiktning och på så sätt kan du få veta i vilket skick som ditt hus har.

Behöver du målare i Danderyd?

5 nov 2019

Är det så att du behöver få tag i en duktig målare i Danderyd? Är det dags för en renovering antingen av fasaden eller av inredningen inne? Då kan det vara bäst att få tag i en duktig och pålitlig målare i Danderyd. Alla som någon gång har anlitat en målare vet att alla inte arbetar på samma sätt. De skiljer sig ju åt, precis som vem som helst annan person, det finns både de duktiga och de som inte är det.

När du behöver få tag i en duktig målare, just i Danderyd, kan man börja med att googla "målare Danderyd" för att få tag i några som uppger att de arbetar som målare just i Dandeyrd. Är det inte just i Danderyd som man vill få tag i målaren, skriver man bara in den ort där man behöver det. Så enkelt är det, sedan anlitar man en målare, eller är det?

Välj och vraka bland de olika målarna

Det finns, just koncentrerart till Danderyd, cirka 20 målarfirmor som arbetar där. Ska man välja någon av dem, kan det vara bra om man tar reda på om de olika firmorna. Här tar vi upp vad som kan vara bra att tänka på när man väljer att anlita en målare.

 1. F-skattsedel. För dem som vill kunna dra av på Rot-avdraget vill man göra rätt för att Skatteverket ska godkänna avdraget. Ska det vara rätt, så bör företaget ha egen F-skattsedel. Det innebär att du som anlitar dem inte blir deras arbetsgivare, utan enbart ger dem uppdrag för ett arbete. Som arbetsgivare blir man skyldig att betala arbetsgivaravgifter och skatter – och det vill man inte.
 2. Goda referenser. Har målarna goda referenser, kan man lugnt anlita dem. Referenserna säger mycket om målarnas punktlighet och sätt att arbeta. Referenser ska man lita på.
 3. Egen ansvarsförsäkring. Det är bäst om målarna har egen försäkring som försäkrar dem om något skulle hända när de jobbar ute hos en kund. Skulle något hända, ska försäkringen då täcka alla sådana slags kostnader.
 4. Rätt pris – inte bara billigt. När man ska välja målare, bör man välja den bästa. Inte den billigaste, då det inte säger något om hur de arbetar. Endast vad man får för pengarna, det vill säga sällan särskilt mycket om man inte betalar särskilt mycket.
 5. Rätta cetifikat. Liksom det är viktigt att läkaren är utbildad läkare vill man ju att målaren har ett certifikat som visar att hon, eller han kan sitt jobb.

När du behöver lekplats till barnen

26 okt 2019

Visste du att det varje år sker ungefär 19.000 olyckor i samband med att barn leker på en lekplats? Alla som är förälder tycker att EN olycka som barn är med om på en lekplats, är en för mycket. Att skapa lekplatser där barnen inte riskerar att skada sig på, bör vara varje byggarbetares främsta plikt. Att barn skadar sig, hör nästan till. Men när barnen är utomhus, riskerar de ännu större olyckor på en lekplats än i hemmet. Att barn skadar sig i hemmet är den vanligaste formen av olyckor. Då ska man inte bygga lekplatser som fördubblar risken för skador för barnen. Utomhus är det mycket viktigt att barnen inte råkar ut för olyckor och dessutom inte på lekplatser som är till för att locka barnen till lek.

Så bygger man en säker lekplats

All lekplatsutrustning som byggs inom EU-länderna, måste följa EU:s föreskrifter om säkra lekplatser. Det handlar bland annat om vilket slags underlag som ska finnas under gungorna, vilket sanddjup som ksa finnas under klätterställningar och hur gungorna ska fungera, hur de är utformade och hur barnen sitter i dem. Det är stora krav på utrymmet mellan gungorna, hur djup sanden ska vara i sandlådan och vilka växter som får omgärda en lekplats. Det är också viktigt hur rutschkanan har för höjd och mellanrummet till exempel på det nät som finns på lekställningarna. 

Anlita byggföretag som bygger lekplatsen

Av den anledningen kan det vara bäst att anlita en byggfirma som utformar och bygger lekplatsen.  Ibland kan man beställa en hel lekplats. Då är det en lekplats som har ett visst antal gungor, en lekställning som redan är anpassad efter de åldrar som barnen är tänkta att ha som ska leka på lekplatsen. När man i så fall vill ha en lekplats, beställer man ett helt "kit" med ställningar och gungor som ingår i lekplatsen. Då är det den som man beställer av, som tar ansvar för att säkerheten är uppnådd på lekplatsen. Den som levererar lekplatsen ser också då till att alla mått stämmer, att sanddjupet är tillräckligt och att allt är i sin ordning så att man som fastighetsägare inte får någon reprimand över att man har byggt lekplatsen på fel sätt.

Att det händer olyckor där barnen leker, är nästan omöjligt att förebygga. Allt som händer är ju inte byggarbetarnas fel. Det är viktigt att komma ihåg att man som leverantör av lekplatser för barn inte är skyldig till allt som händer på en lekplats.

Måla villan brandsäkert

18 okt 2019

Vet du att om att du kan måla villan brandsäkert? Det finns numera målarfärg som säkerställer att om det en gång skulle börja brinna, så tar sig inte elden i huset om man målar med brandsäker färg. Det är alltför få som känner till om den brandsäkra färgen, som man kan måla på alla slags hus. Den fungerar på trä- och på stålkonstruktioner. Så här fungerar det.

Säg att man målar hela fasaden med brandsäker målarfärg. Dessutom målar man köket och vardagsrummet med brandsäker färg – det är där som största risken för en brand kan starta. Skulle man då glömma ett stearinljus kvar på matbordet i köket eller i vardagsrummet, och elden skulle sprida sig från matbordet till soffan med mågna kuddar och filtar som lätt fattar eld, då händer följande.

måla med brandsäker målning

Så kan en eld sprida sig

 1. När ljuset sprider sig från matbordet till soffan och det börjar brinna i soffan, så går värmen uppåt. Om elden börjar brinna i soffan går lågorna uppåt längs väggarna och taket.
 2. Snart har det blivit överhettat längs väggen där elden brinner. Taket har redan nu blivit alldeles sotigt av all eld.
 3. När lågorna når väggarna och taket, smälter den brandsäkra frgen och bildar ett felra centimeter stor skumlager. 
 4. Är taket målat med brandsäker målarfärg så droppar färgen på elden och hindrar elden från att sprida sig vidare. 
 5. Målarfärgen från väggen gör så att elden inte sprider sig vidare än just där det brinner längs väggen och taket. Även om lågorna slår upp mot tak och längs vägg, så sprider sig inte elden. 
 6. Vid det här laget bör någon ha upptäcka elden och ringer brandkåren.

På detta sätt gör den brandsäkar målarfärgen så att elden inte går överstyr och sprider sig till resten av köket. Den brandsäkar målarfärgen dämpar elden och det ska mycket till om elden ska överleva skummet som hindra elden från att sprida sig.

Brandkåren hinner släcka elden

Detta gör att brandkåren får en helt annan slags chans att bekämpa elden. Hade elden börjat brinna på ett matbord i ett kök som inte hade varit brandsäkert målat, så hade matbordet och soffan redan tagit eld. Det hade brunnit rejält i väggen och taket. Det hade gått snabbt för elden att spridas från matbordet, soffan och fönster, vägg och tak hade kunnat brinna med en väldig värme. Antagligen hade elden vid detta lag redan synts utifrån på grund av en väldig rökutveckling som sker när material brinner.

Tak som håller för 50 år

6 okt 2019

Vill man ha ett tak som håller för mer än 50 år kan man med fördel välja ett plåttak. Plåt på tak har i många år varit ganska så underskattat i Sverige, där vi har en tradition av tegel på tak. Vill man sänka kostnaderna för sitt tak kan man välja ett falsat plåttak, med en garantitid på 50 år.

Ett plåttak är lätta att både skotta bort snön av, tvätta och måla om, om man så önskar. Det kan vara en av anledningarna att plåt på tak har blivit alltmer populärt. I våra nordiska länder har man en längre tradition av plåttak. I Sverige har man mest använt plåttak till uthus och har en tradition med tegel. Tegelpannor på tak är visserligen det snyggaste, men opraktiskt att måla om och att tvätta av. Vill man kunna underhålla sitt tak är plåttak just därför att föredra.

Olika falsade tak för ett snyggt utseende 

Det finns många snygga plåttak med olika utseende. Vill man ha ett tak som ser ut som tegeltak, kan man skaffa sig ett mer underhållsvänligt plåttak som imiterar utseendet av ett tegeltak. Det finns plåttka med kapillärbrytande rilla och kantvikt, vilket ger ett bra monteringsresultat och fungerar alldeles utmärkt. Har man ett stort tak, kan man vilja ha ett tak med plåt som både är starkt och som är falsat för den stora yta som den ska täcka.

Plåttak för den som vill lägga själv

Vill man lägga sitt eget plåttak finns det användarvänligaa klicktak, som fungerar lite som klickgolv, som man klickar i varandra. Genom att klicka i falsarna i varandra ser man till att skruvarna fäster i regeln i taket. Vill man inte lägga sitt eget tak kan man få det monterat på plats för bästa resultat. Att köpa ett plåttak kostar mindre än andra tegeltak som håller för samma tidsrymd. Att skaffa ett tak med lång hållbarhet är det allra bästa då man slipper oroa sig över underhållet. Vill man även skaffa sig alla säkerhetsutrustningar, är det lätt att montera både takstegar, nocksteg, ankarpunkter och hängstegar. Det gäller även hängrännor och stuprör, liksom takstopp. Det gäller att skaffa sig den säkerhet som krävs för att man ska våga sig upp på taket då och då. Ett plåttak är lättare än andra tak att måla om och tvätta av, liksom att skotta på vintern. Här kan du läsa mer olika plåttak med olika utseende: https://www.merasystem.se/falsad-plat-estelle-falsade-tak.

Stoppa inbrottstjuven innan inbrottet

26 sep 2019

Att vara med om ett inbrott i sitt eget hem, är ingen angenäm upplevelse. En de kan känna det som om hela tillvaron gungar och känna att någon har kränt det egna hemmet. Det är ingen rolig tanke att någon har olovandes tagit sig in i ens hem, rotat runt och slängt ens tillhörigheter på golvet, trampat runt, stulit de saker som har varit dyrbara och kära och sedan bara lämnat ens hem i ett hemskt skick. Den som har varit med om en sådan sak vill nog inte att det ska hända fler gånger.

Säkra hemmet med säkra lås

Bland det viktigaste som man kan göra för att ens hem ska bli säkrare är att byta lås. Ofta har man undermåliga eller gamla lås. Det finns cylinderlås som är så gott som omöjliga att dyrka upp. Det finns lås som man inte kan dyrkas upp, brytas upp eller manipuleras på annat sätt. Man kan även montera en gallergrind (som är snygg) ifall man verkligen vill se till så att ingen kan ta sig in genom dörren. Särskilt om man bor i ett flerfamiljshus, som till exempel i Vasastan, i Stockholms centrala mitt, kan man vilja säkerställa så att ingen kan bryta sig in genom dörren. Då är det bättre att byta till ett inbrottsäkert lås.

Säkra hemmet med larm och övervarkning

Man kan säkra sitt hem med larm och övervakning om man vill det. Då kan man montera kameror invid entrédörren, till exempel. Med ett larm som tjuter, ser man till att påkalla uppmärksamheten om någon skulle forcera dörren utan kod. Särskilt effektivt är deta om man bor i ettt flerfamiljshus, till exempel i Vasastan, där grannar kan komma och avbryta ett pågående inbrott. 

Anlita låssmed i Vasastan

Om du bor i Vasastan vill du säkert anlita en låssmed i Vasastan som snabbt kan komma och montera lås, gallergrindar, låssystem och larm i din bostad. Dessutom kan det vara bra att känna till en låssmed som arbetar nära dina kvarter ifall olyckan skulle vara framma och du skulle råka låsa ute dig. Då är det bra att ha numret till en låssmed som har jour och som kan komma ut och hjälpa dig komma in i din egen bostad så fort som möjligt. Det finns inget mer frustrerande än att ha tappat sin nyckel och inte komma in i den egna bostaden. Här kan du läsa mera.

Se över husets låssystem

25 sep 2019

Ett hus är aldrig säkert mot intrång om inte alla möjliga in- och utgångar är säkrade med säkra låssystem. Det gäller även fönstren. Det spelar ingen roll att ytterdörren har ett säkert lås om inte andra ingångar eller fönster har bra lås. Inbrottstjuvar tar sig alltid in på det anklaste stället. 

Idag går många över till elektroniska låssystem med larmbrickor och koder som är helt fria från traditionella nycklar. Det är mycket smidigt och framför allt när man blir av med en larmbricka. Då spärrar man enkelt brickan. Man har också full kontroll över in- och utpasserande och kan exakt se datum och tidpunkt. 

Kontakta en låssmed

När man har föråldrade eller dåligt låssystem rekommenderas att ta hjälp av en låssmed för att se över det befintliga låssystemet i bostaden eller andra lokaler. Med hjälp av deras expertis kan man få en överblick på fel och brister och kan sedan göra passande åtgärder för att få det säkrare. Då skapas trygga och långsiktiga lösningar vilekt underlättar för alla som vistas i lokalerna. 

Förhindra av obehöriga tar sig in

Dåligt fungerade lås och bristfälliga låssystem gör att risken ökar för inbrott. Äldre lås kan ganska enkelt dyrkas upp för den erfarne inbrottstjuven. När man tappar bort nycklar bör man byta ut alla lås och det är såklart kostsamt, framför allt om det händer flera gånger. På företag eller bostadskomplex där många människor vistas blir det såklart extra känsligt när huvudnycklar och portnycklar försvinner. Försäkningsbolagen är hårda i ärenden där nycklar har försvunnit. 

När olyckan är framme

När det gäller traditionella lås med nyckel händer det såklart att man tappar sin nyckel och inte kommer in. Det är frustrerande och då finns det bara en utväg, att kontakta en låssjour och be dem att öppna dörren på plats. En låssmed har specialverktyg och kan ta sig in i alla tänkbara lås utan att skada låset.

Låsbyten

Efter ett inbrottsförsök eller när låset är skadat på något sätt behöver man utföra en reparation eller göra ett låsbyte för att det ska bli säkrare. Många gamla lås bröjar kärva med tiden och det är svårt att låsa. Det kan biland räcka att byta cylindern, men ibland byter man ut hela låset.

Vid reparationer eller återställningar av befintliga låssystem kan det vara klokt att se över hela låssystemet. Ett bra sätt att öka säkerheten är att sätta in säkra lås med byckel även på alla fönster på markplan.

 

När du behöver hantverkare i Stockholm

15 sep 2019

Visste de att det finns närmare 5.000 hantverkare i Stockholm som alla konkurrerar om jobben? Som villaägare och i behov av hjälp med renoveringar, nybyggnationer och annat som man kan behöva när man är villaägare, är det bästa man kan göra för att hitta rätt slags hantverkare, att få tag i några som man tycker är pålitliga och som man kan anlita och sedan återkomma till dem, när man sedan behöver olika tjänster.

Anlita totalentreprenad av hantverkartjänster

Därför är det bästa som man kan göra när man sedan väljer hantverkare, att välja någon som har ett brett utbud av tjänster som de kan erbjuda. Ett hantverkarföretag som erbjuder totalentreprenad, är ett som är bäst att anlita. På det sättet vet du att du inte behöver ringa runt till olika hantverkare och hålla kontakten med dem. Anlitar du ett företag med totalentreprenad, står de själva för att anlita just den slags hantverkare som du behöver. Du slipper oroa dig över vem som du ska kontakta, de kommer på de klockslag som ni har avtalat och de kan utföra just det som du behöver hjälp med. Om man inte anlitar ett hantverkarföretag med totalentreprenad innebär det att du själv behöver ta alla kontakter med de olika hantverkarna och själv bestämma i vilken ordning de ska komma, hur och när de ska utföra sina olika tjänster. Det är så mycket mer bekvämt att anlita ett hantverkarföretag med totalentreprenad.

Googla "hantverkare Stockholm"

Det bästa sättet att hitta den hantverkare som du behöver och inte känner någon sådan i Stockholm, eller i någon annan stad, är att börja med att googla "hantverkera Stockholm", efter det är det bara att välja ett antal som du kollar upp. Fråga om referenser och offert av  hantverkaren. Följ upp dem, läs på så mycket du bara kan om varje hantverkare och välj sedan den som har bäst referenser. Det är bättre att fokusera på referenserna än att fokusera på priset. Om det sedan visar sig att ni inte kommer överens med hantverkaren, och denna inte bryr sig om tider, kvalitet på hantverket eller att ni inte kan kommunicera med varandra på ett vettigt sätt, då ställer det till med så mycket huvudbry, att det kan bli svårt att komma till rätta med hela situatinonen. Dessutom är det guld värt attt faktiskt få den tjänste som man önskar, blir nöjd med, än att det inte kostar så mycket. Hellre betala mer för tjänsten än att behöva en massa strul med hantverkaren, det kommer det att bli värt.

Dags att förnya ventilationen?

8 sep 2019

När gjorde du sedan en OVK hemma hos dig? Om det är så att du aldrig har varit med om att någon gort en OVK i din bostad är det verkligen göa en såda nu. Många villaägare kan glömma bort att göra en sådan kontroll. Och det är inte svårt att förstå. Som privat villaägare har man inga formella krav på sig att göra en OVK. Det gällr alla som har och äger fastigheter som används för allmänna och offentligt bruk. Det innebär att alla skolor, boklåneavdelningar, dagis , sjukhus, vårdhem och liknande bör ha en OVK vart tredje eller vart sjätte år.

Om man har odugliga ventiler

Säg att man gör en OVK och att företaget kommer fram till att man har odugliga ventiler. Är det då ett företag som arbetar med ventiler kan de på en gång projektera för nya sådana. Eller så kan de reparera de ventiler som inte är dugliga om felet inte är så stort. Sedan kan de återkomma efter någon månad för att säkerställa att ventilerna hemma är dugliga på nytt. Är det däremot fråga om helt odugliga ventiler som inte fungerar trots en lagning, bör man då hellre skaffa nya ventiler. Det kan då krävas att företaget gör en större kontroll och projektering innan de kan fastställa vilka slags ventiler som man då bör byta ut mot.

Fastighetsägare till större hus

Vart tredje eller vart sjätte år, måste man om man är fastighetsägare till ett hus med många hyresgäster, göra OVK. Det gör man lättast genom att anlita ett företag som arbetar med OVK-besiktningar. Då kan de på egen hand faktiskt ta kontakt med hyresgäster och informera om när de tänker komma på sin OVK besiktning. De genomför då en OVK besiktning och rapporterar till fastighetsägare och kommunen så att båda parter får veta hur det är ställt med ventilationen i huset. Finns det ingen anmärkning, så är det bara att återkomma efter 3 år. Bör något åtgärdas, bör man oftast göra det inom några månader för att ventilationen inte ska bli så pass dålig att människorna drabbas som vistas i lokalerna.

Olika ventiler kräver olika kontrolltäthet

De olika slags ventiler som finns installerade i fastigheten bestämmer hur ofta man behöver göra en OVK. De automatiserade ventilerna, med FTX-ventiler förväntas fungera så pass bra att de endast kräver OVK kontroller endast vart sjätte år. Läs mer hur man kan få till OVK besiktningar på: https://aerius.se/ovk-stockholm.

 

Dags för takomläggning i Stockholm?

30 aug 2019

Är det dags för en omläggning av taket i Stockholm? Varför inte passa på att lägga om taket av plåt? Plåttak är relativt underskattat i Sverige, där man helst lägger tak med tegelpannor, ett klassiskt tak på villor. Ser man däremot på Stockholms stora byggnader som kyrkor och andra fina fastigheter, lade man tak av plåt under 1700- och 1800-talen. Plåt är ett mycket bätttre material med en lång hållbarhet för stora tak. Plåten är lättare att lägga för att få till släta tak på stora ytor. Ett plåttak kan hålla så länge som under 50 år. Många plåtslagare ger därför garantier på tak på så lång tid.

Anlita plåtslagare i Stockholm

Även om man inte är intresserad av att lägga om taket med plåt, kan man behöva en plåtslagare som gör delar av taket. Det behövs plåt till de skarvar och fogar som man kan behöva lägga på taket oavsett vilket material som man lägger hela taket med. Har man skorsten, takfönster eller har andra skarvar som behöver täckas för, är det bästa materialet att göra dem av plåt. På samma sätt bör hängrännor och stuprör vara av plåt. Kring skorsten, eller ventiler, eller andra saker som kan finnas på ett tak, behöver man ett mycket tåligt material som håller för en lång tid. En plåtslagare är oftast den hantverkare som du kommer att behöva anlita så snart som du behöver reparera eller renovera taket.

Sköta om underhållet av taket

När taket väl är klart, behöver man alltid underhålla taket så att det är fritt från risken för fukt och andra skador. Många försäkringsföretag vill inte ersätta för skador på taket och medföljande dropp in i huset. Antagligen tar man för givet att man som villaägare aktivt ser till att taket är tätt och inte släpper igenom vatten och fukt. Som villaägare bör man se och kontrollera både yttertaket och innertaket, takstolar och tätskikt. Med jämna mellanrum bör man ta sig upp på taket för att kontrollera det. Därför bör man se till att ha tillräcklig säkerhet på sitt tak. Går man upp på taket bör man alltid säkerhetssele med ett rep som fästs på ett ankarfäste på taket. Det finns fler säkerhetsprodukter som man bör ha på taket, är viktigt. Man behöver en takstege, skorstenssteg och hängstege. Det finns olika produkter som man kan behöva för ökad taksäkerhet. Det är ingen bra idé att riskera liv och lem när man ger sig upp på taket.

När du önskar markentreprenad i Stockholm

1 aug 2019

Om man planerar att göra en pool, behöver gräva och schakta på sin tomt, göra en gångväg större, bygga en uppfart till sitt garage eller behöver dränera kring huset, kan man behöva anlita ett företag som både har de grävmaskiner och som har personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt. Du behöver helt enkelt anlita ett företag som arbetar med markentreprenad, som den korrekta benämningen är på de slags tjänsterna heter.

Det är markentreprenad

En markentreprenad är det slags arbete som man behöver göra med marken. Övriga entreprenader inbegriper andra fastighetsbyggen, till exempel byggen av hus, kontor, eller vägentreprenad vägar, broar, räls och mycket annat. Markentreprenad kan innehålla vägbyggen och allt som har med bygg på marken att göra. När man ska bygga nytt hus, behöver  man ett företag som bearbetar marken innan man kan börja gjuta husgrund och bygga huset. Sedan behöver man markentreprenad för att kunna anlägga en trädgård. Då behöver man schakta jord som man sedan kan plantera på. Behöver man dränera hus, behöver man då också en markentreprenad till det arbetet. Ska man röja skog för en väg eller bebyggelse behöver man en markentreprenad och så vidare. Varje gång som man behöver större maskiner till markarbete, innebär det att man anlitar en markentreprenad.

Anlita företag för markentreprenad

Om man är i den sitsen att man behöver arbete med markentreprenad, bör man googla "markentreprenad Stockholm", eller "markentreprenad Göteborg" , eller den ort där man behöver den. Då ger Google förslag på sådana företag som arbetar med markentreprenad i den ort där man behöver den. Sedan är det bara att ta kontakt, be om offert och referenser, jämför dem och se vilka som verkar vara bäst. Här kan man kontrollera referenserna för att se om de är punktliga (kommer när de säger att de ska komma) och avslutar arbetet först när det är färdigt, lyssnar på sina kunder om deras önskemål, och gör som man har avtalat med varandra. Många av dessa företag drivs som egen företagare, vilket innebär att de gör allt själva. Ju större företag,destor mer är chansen stor att få arbetare som är noggranna, servicevänliga och som kostar mer. Och tvärtom. Så ett gott råd är att inte bara titta på offerterna utan även kontrollera referenserna, för att få tag i det företag som är bäst på det jobbet. Man vill ju få ett väl arbetat hantverk. Läs mer om markentreprenad på: https://www.markentreprenadstockholm.se.

← Äldre inlägg