Blogg

Fastighetsförvaltning som gör livet enkelt i Karlstad

14 jan 2022

Ett flerfamiljshus kräver mycket underhåll, och det kan vara svårt att kunna ta hand om det själv. Istället kan du välja en fastighetsförvaltning som kan hjälpa dig med huset i Karlstad.

Har du lust och tid att lägga allt du har på underhåll av och omsorg om ditt flerfamiljshus? Troligen är ditt svar ett nej, på den frågan. Och ifall du äger fler än ett hus så kan det dessutom vara så mycket att göra att din tid inte räcker till. Det är då som du kan välja att anlita ett företag som arbetar med fastighetsförvaltning i Karlstad. Ett företag som vet precis hur en fastighet ska skötas och vad som ingår i det paketet. Det är viktigt att du hittar någon som har erfarenhet inom området och som även har alla kunskaper som behövs för det som ska utföras.

Alla delar i en fastighetsförvaltning

Inom området som heter fastighetsförvaltning är det många olika delar som ska fungera. Det är själva underhållet av fastigheten, till exempel av golv, väggar och tak. Kanske är det fönster som behöver bytas ut, en fasad som behöver målas eller ett tak som behöver ses över. Inom en förvaltning brukar man även planera för alla typer av service som kan dyka upp. Men det finns även andra delar som kan ingå i en förvaltning. Som städning, uthyrning och liknande. Hur du ska välja rätt företag som samarbetspartner kan bero på vad du vill göra själv. Eller vilka behov som din fastighet har.

Ta hjälp av en engagerad mäklare på Södermalm

10 jan 2022

Vill du få din bostad såld på ett bra och snabbt sätt? Då kan det vara en engagerad mäklare på Södermalm som du kan kontakta. Någon som kan hjälpa dig och köparen genom hela säljprocessen.

Vad du än ska köpa så är det flera olika faktorer som spelar in. Det är produkten i sig förstås, men även hur den paketeras och vem som säljer den. Därför är det mycket viktigt att du följer vissa riktlinjer när du ska sälja din bostad. Den ska vara hel och ren och gärna möblerad på ett sätt som gör att köparen kan vilja bo där. Dessutom ska du hitta en engagerad mäklare i Södermalm som på ett trevligt och kunnigt sätt kan presentera och sälja din bostad till en intresserad köpare.

En mäklare som är engagerad

Skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad försäljning kan faktiskt bero på om du har en engagerad mäklare eller ej. Om köparen blir irriterad på mäklaren, eller om mäklaren verkar oseriös eller oengagerad, så kan köparen backa redan där. Valet av mäklare är alltså så pass viktigt att du kan vinna eller förlora enbart genom det valet. Därför är det klokt att du noga ser över hur mäklarens hemsida ser ut och även ser över hur många försäljningar som man lyckats göra. Kanske finns det även någon som har gett betyg på mäklaren, men du bör ändå ha ett något kritiskt öga och inte följa precis allt som skrivs av missnöjda kunder.

Fastighetsautomation är ekonomisk

8 jan 2022

När många system och flera fastigheter ska hållas uppdaterade och kontrollerade kan det bli en övermäktig uppgift om det inte samordnas genom ett system med Fastighetsautomation.

Inomhusmiljön i en fastighet regleras genom lagar och förordningar och det är viktigt att de efterlevs. Inte bara för att man ska följa lagen utan framförallt för att det är viktigt för hälsan och välmåendet hos dem som vistas i huset. För att hålla koll på att balansen blir rätt när det gäller värme, ventilation och luftkonditionering finns olika styrsystem. De hanteras enklast genom programmerade datorer eller molntjänster.

Varje fastighet behöver ha ett apparatskåp för styranläggningen men sedan förmedlas data genom fastighetsautomation. När man bygger nytt är det därför väldigt bra att redan på projekteringsstadiet kontakta ett företag med erfarenhet och goda resurser av hög kvalitet att vara med. Man får då ut den bästa effekten och kan se till att fastighetens system fungerar på ett ekonomiskt sätt.

Byggnaden ska vara hälsosam och energisnål och det blir den med fastighetsautomation

Det finns lagar som styr inomhusklimatet men det finns också lagar som kräver att en byggnad ska vara energisnål. Därför behöver man kunna visa mätresultat som bekräftar att den är det. Genom fastighetsautomation kan man enkelt få en överblick över en eller flera fastigheters status. Översikterna gör att man snabbt kan agera om det skulle finnas en obalans någonstans. Det blir lätt att ha överblick över situationen genom regelbundna protokoll med resultat. Företag som installerar systemen erbjuder dessutom möjlighet till regelbunden service och underhåll.

Rensa luften med ventilationsfirma i Stockholm

5 jan 2022

Att ventilation fungerar är A och O när det gäller klimatet i hemmet. Föroreningar ger symtom du ogärna vill ha, som trötthet och huvudvärk. Kontakta en ventilationsfirma i Stockholm.

Det är ingen nyhet för någon att luftens kvalitet har stor betydelse för hur vi mår. Både människor och husdjur påverkas negativt om ventilationen i ditt hem inte fungerar som den borde. Det är inte konstigt att ventilationen blir sämre med tiden. Både luftföroreningar i omvärlden och damm från hemmet ger avlagringar i ventilationsrören.

En annan aspekt som gör att det är lönsamt att låta en ventilationsfirma se över systemen är den rent ekonomiska. Ventilationsrör med en gosig inredning av ludd blir betydligt sämre på att vädra och luftströmmen med friskluft blir mindre. En rensning emellanåt är helt enkelt av nöden och syns direkt på elräkningen.

Ventilationsfirma på jobbet

För många är arbetsplatsen det ställe man tillbringar mest tid på, frånsett i hemmet. För arbetsgivaren är det naturligtvis av vikt att luften är så bra den kan bli i lokaler där anställda ska arbeta hela dagarna. Personal med huvudvärk som blir trötta och mår dåligt presterar sämre. Givetvis vill man som chef ha glada medarbetare.

I lokaler som används som exempelvis kontor är det dessutom obligatoriskt med OVK-besiktning med bestämda tidsintervall. Då letar man fel så att de kan åtgärdas för en optimal arbetsmiljö för alla som vistas i lokalerna ifråga. Kontakta en kompetent ventilationsfirma. Det finns vinster att göra med en välfungerande ventilation, inte minst ekonomiskt. Läs mer om ventilationsfirma på denna sajt: https://www.ventilationsfirmastockholm.se/

Golvslipning i Göteborg

4 jan 2022

Vad vill du göra för att förnya dina golv? Om du har trägolv kan du prova golvslipning i Göteborg. En prisuppgift får du i princip genast du frågar då det brukar beräknas på kvadratmeter.

Det absolut vanligaste golven som lämpar sig för att slipas är vanliga, solida trägolv. Ett sådant golv kan du slipa många gånger. Ju tjockare det är desto fler slipningar klarar det. Golvslipning pris är den vanligaste förfrågan som finns när det gäller att få snabba svar för att ta ett beslut om detta. Priset på ett sådant arbete brukar beräknas på hur många kvadratmeter rummet är på, men det kan tillkomma extra om du vill ha golvet efterbehandlat på något sätt. Kanske gillar du vaxade golv eller så är du intresserad av att ha ett lackat golv. Vilket du väljer är upp till dig.

Golvslipning, pris, underlag och andra tjänster

För att du ska kunna få veta vad en golvslipning i Göteborg kostar behöver du begära in ett pris för tjänsten. Be om att få en offert och den kan du sedan justera prismässigt genom att lägga till eller dra ifrån vissa tjänster eller arbeten du vill ha utförda. Att få sina golv fixade kan bli en upplevelse du inte längre vill vara utan. Har du ett parkettgolv kan du göra flera slipningar på det, men den typen av golv är känsligare än massiva trägolv eftersom det ytskikt som går att slipa är tunnare. Är det endast är några millimeter trä överst så kan du bara slipa ett par gånger.

Skaffa ett trygghetsskapande brandlarm till bostaden i Stockholm

30 dec 2021

Om olyckan är framme och hemmet börjar brinna är det viktigt att ha ett bra brandlarm. Det finns möjlighet att skaffa brandlarm i Stockholm som automatiskt larmar räddningstjänsten.

Hur försiktig man än är, så är det svårt att skydda sig helt och hållet för bränder. En eldsvåda kan uppstå både av oförsiktighet och av sådant som är svårare att påverka, som exempelvis elfel. Det finns dock mycket man kan tänka på, till exempel hur man använder och placerar elektriska prylar.

Trots att man tar till försiktighetsåtgärder kan olyckan vara framme. Då är det viktigt att hemmet är utrustat med någon form av brandvarnare eller brandlarm som gör att man upptäcker branden i tid.

Det finns olika slags brandlarm

Helt vanliga brandvarnare ger en viss trygghet till en ganska låg kostnad, och visst kan man nöja sig med sådana. Det kräver dock att någon är hemma och hör brandvarnarens tjut för att den ska fylla sin funktion. Vill man ha större trygghet finns andra alternativ.

Med ett mer avancerat brandlarm behöver man inte vara hemma för att larmet ska ha effekt. Det finns brandlarm som larmar automatiskt till räddningstjänsten, och då kan släckningsarbetet börja betydligt tidigare än om det hade dröjt tills grannarna såg branden.

Om man överväger att uppgradera sitt skydd för brand hemma kan man leta upp en leverantör som kan installera brandlarm i Stockholm. Med en pålitlig leverantör och ett bra brandlarm kan man vara trygg även när man åker hemifrån och inte kan ha koll på huset.

Snöskottning - upprätta ett avtal

23 dec 2021

Kan man chansa på att det blir en mild vinter i Stockholm? Många gör detta och hoppas kunna spara in pengar genom att se mindre snö och ett mildare väder. Det är ett beslut som kan bli kostsamt. Man bör alltid som fastighetsägare upprätta ett avtal gällande snöskottning i Stockholm.

Snöskottning är ett måste. Om du äger en fastighet så är det på ditt ansvar att ingen skadas i anslutning till denna. Snö och istappar som faller är ett återkommande problem och årligen så skadas både person och egendom av detta. Det är ett problem som egentligen aldrig borde finnas: genom rätt val av företag kan snöskottning i Stockholm ske med regelbundna intervaller och därigenom också förhindra olyckor.

Olyckor kan å andra sidan även ske i samband med snöskottning. Arbetet är långt ifrån riskfritt och därför blir också valet av företag extremt viktigt. Vi skulle säga att det aldrig får styras av pengar. Erfarenhet, rätt utrustning och kompetens hos personalen är det man ska fokusera på. Tyvärr ser man att många företag tummar på detta. Man söker personal som är ute efter snabba påhugg och skickar upp personer på tak utan vare sig rätt erfarenhet, utbildning eller utrustning. Här har du som fastighetsägare ett ansvar i att välja rätt - både för din skull och för andras.

Snöskottning i Stockholm räddar ditt tak

Snö kan komma plötsligt och i enorma mängder. Det är därför viktigt att man snabbt skottar bort massorna innan det exempelvis börjar töa och snöns vikt, i och med detta, blir högre. Det innebär en risk för att taket rasar in. Takets konstruktion klarar inte av den tunga vikt som snö kan föra med sig. Detta innebär att man kan komma att behöva akut hjälp och att man som fastighetsägare måste kunna lita på att det företag man anlitat för snöskottning i Stockholm kan rycka ut med kort varsel - oavsett tid på dygnet.

En annan sak att tänka på gällande taket och hållbarheten för detta är att företaget använder rätt verktyg. Gummiklubbor för att slå bort is - utan att skada takets material - samt spadar som inte repar och förstör det tak som skottas. Kolla upp detta innan.

Snöskottning i Stockholm - behöver du hjälp?

Det är inte enbart fastighetsägare och BRF:er som behöver se över sin snöskottning. Även villaägare har ett ansvar i att ingen skadas - och, naturligtvis, att se till att taket inte rasar in. Beroende på hur taket ser ut och vilken lutning det har så krävs det olika insatser. Genom att anlita ett företag så kan man skapa en plan för skottning som gör att riskerna minimeras.

Att skotta på egen hand är en möjlighet, men man måste då också vara medveten om riskerna samt - på ett tidigt stadium - se över vilka taksäkerhet som finns. Ett fall från ett tak kan innebära en fara för livet.

Fastighetsförvaltning i Stockholm tar hand om skötseln

14 dec 2021

Att äga en fastighet eller vara ansvarig i en BRF i Stockholm innebär mycket arbete och närvaro om det ska fungera bra. Därför väljer många istället att kontakta en fastighetsförvaltning.

En välskött fastighet i Stockholm stiger i värde och den får nöjda hyresgäster. Men att ansvara för skötseln tar mycket tid. Det är inte bara den löpande skötseln som att laga småfel och finnas tillgänglig för frågor. Man har också den långsiktiga skötseln och ekonomin att tänka på.

Lämnar man över till ett företag som arbetar med fastighetsskötsel på heltid blir det lättare. Företag som bara ägnar sig åt detta har bra kontakter med hantverkare och de är vana vid att planera för framtida projekt.

Fastighetsförvaltning i Stockholm har bra kontakter

För bostadsrättsföreningar kan det bli en viktig avlastning för styrelsen att ha någon som är van vid att hålla kostnaderna nere, utan att tumma på skötsel och underhåll. Bara en sådan sak som snöröjning och vård av grönytor blir mycket lättare när den kan samordnas. Sköter man många fastigheter blir det enklare och billigare att upphandla sådana tjänster.

Att budgetera och planera för saker som fönsterbyte eller takreparationer är kanske inget man tänker på om man inte håller på med fastighetsfrågor varje dag. Det finns också andra förändringar som det moderna samhället kräver. Kanske behöver man anlägga en ny miljöstationer eller installera laddstationer för elbilar. Har man då anlitat en fastighetsförvaltare så har man någon att rådgöra med och någon som har erfarenhet av hur man ska gå tillväga. Läs mer om fastighetsförvaltare på denna hemsida: fastighetsförvaltningstockholm.se

En mäklare som inspirerar

9 dec 2021

En flytt sker inte alltid för att man vill. Familjen Niklasson råkade ut för det när mamma Evas kontor flyttades. Senare tackade hon mäklaren i Norrköping som gjorde flytten lättare.

Eva var förtvivlad när arbetsplatsen skulle flytta till Norrköping. Företaget, som visste att hon skulle tveka, lade in en liten befordran. Det var av den anledningen som hon och maken Kent bestämde sig för att åka och titta på några hus. Han jobbade som försäljare och befann sig mestadels på vägarna, så var de bodde hade ingen betydelse för honom. Därför befann de sig några veckor senare hos en mäklare i Norrköping.

Mäklare berättar om barnvänliga aktiviteter

De träffade mäklaren på kontoret för att sedan åka ut och titta på några hus. De var fina och ett var till och med perfekt. Men Eva var fortfarande tveksam. Hur skulle barnen trivas där?

Mäklaren var observant och förstod vad Evas oro berodde på. Därför passade hon på att ge dem en guidad tur. Hon valde vägen noga och berättade om kulturupplevelser och om vandringsleder och platser som kunde passa barnen. Mäklaren berättade: – Här ligger bowlinghallen. Ett bra ställe för hela familjen att umgås och aktivera sig. Väldigt populärt hos invånarna. Där borta ligger Escape House. Där löser man gåtor i en spännande miljö som passar både vuxna och barn. Faktiskt riktigt kul även för den som planerar en aktivitet.

Flera platser för olika aktiviteter passerades och för varje plats blev Evas leende större. Barnen skulle älska det här stället, det var hon säker på. Läs mer om mäklare på denna webbsida: mäklarenorrköping.net

Inredningsbyrå i Stockholm för en trivsam arbetsmiljö

7 dec 2021

Är du trött på ett tråkigt kontor med slitna möbler? Låt en inredningsbyrå i Stockholm fixa till lokalen. Med små medel kommer kontoret att kännas som nytt.

Saknar kontoret det där lilla extra som gör att det känns trevligt att komma till jobbet? Det är viktigt med en trivsam arbetsmiljö som gör att medarbetarna känner lust och har en bra känsla när de kommer in på morgonen. Ett kontor ska spegla företaget och personalen. Ett väl designat kontor ska ta hänsyn till ergonomi och vara funktionellt, samtidigt som det ska vara innovativt och spännande.

Att inreda ett kontor är så mycket mer än att köpa nya växter och sätta upp lite tavlor på väggarna. Hänsyn måste tas till ljud- och ljusförhållanden. Hur kan man skapa en arbetsmiljö som släpper in dagsljus och var måste inomhusbelysningen kompletteras? Låter det för mycket? Går det inte att prata ostört? För de kontor där man jobbar i ett kontorslandskap är det såklart extra viktigt.

En inredningsbyrå tar ett helhetsgrepp

Ta hjälp av proffs på inredning i Stockholm som är med från idéstadiet och framåt genom hela processen. Tillsammans gör ni en analys över vilka delar som ni vill ha hjälp med och vad det får kosta. Finns det vissa områden som är speciellt angelägna? Och hur lång tid för det ta? När handlingsplanen har lagts så är det sedan dags för själva genomförandet. En inredningsbyrå är med på hela resan – från idé och analys till montering och uppföljning.

Företag i Norrtälje som erbjuder olika typer av markarbeten

7 dec 2021

Markarbetet är enormt viktigt vid all typ av byggnation i Norrtälje. Då blir bygget stadigt och får lång hållbarhet. Men vad innebär egentligen markarbete och kan man själv utföra det?

Markarbete är inget man kan hoppa över, utan är ett måste för att det som byggs ska stå stadigt och bli hållbart. Både grävning, schaktning, dränering, sprängning samt olika typer av betongarbeten ingår i markarbetet. Själva arbetet går till så att man för att få till en stadig grund gräver bort matjord och sten, och fyller sedan på med dränerande grus och makadam. Gruset packas hårt med hjälp av särskilda maskiner till en stadig och hård yta. På denna yta kan man sedan gjuta betongplattan till huset, lägga stenarna till trädgårdsgången eller bygga terrassen. I markarbetet ingår även dräneringsarbeten och att gräva och förbereda anslutningar för vatten och avlopp, el, fiber med mera.

Kan man själv utföra markarbetet?

Man kan själv utföra hela eller utvalda delar av markarbetet då det finns maskiner att hyra för detta ändamål, men man ska veta att det trots maskinerna är ett tungt och krävande jobb. Resultatet måste också bli bra så att man inte får problem med sättningar och i värsta fall även översvämning. Är man det minsta osäker på hur man gör, eller inte har tid eller ork, så gör man bäst i att ta hjälp av en markentreprenör. Ta in kostnadsförslag från mer än ett företag och jämför priserna. Som privatperson kan man också använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden. Läs mer om markarbete på denna hemsida: markarbetennorrtälje.se

Sprinklersystem ger trygghet

6 dec 2021

Det är ett så enkelt sätt att förebygga stora och onödiga brandskador på en fastighet om man väljer att investera i ett bra sprinklersystem som dessutom är flexibelt och går att bygga till.

Om man bestämt sig för att installera ett sprinklersystem så är det viktigt att man väljer en entreprenör som kan vara med hela vägen. Det bästa är naturligtvis att inkludera sprinklersystem redan när man projekterar byggandet, men det går ju också att installera i äldre fastigheter.

Vad som krävs är en erfaren entreprenör som tar uppgiften på allvar och verkligen vill se till att det fungerar i framtiden också. Det första man behöver är ju att välja ett system av hög kvalitet och projektledare med vana vid olika typer av anläggningar.

Att sedan välja bra och säkra sprinklersystem som är driftsäkra och lätta att underhålla är också viktigt. Väljer man rätt entreprenör så får man projektering, leverans, montering och driftsättning.

Säkra sprinklersystem ger den säkerhet som fastigheten behöver

Resan är ju inte slut bara för att systemet är installerat och igång. Det är nu man är beroende av att det görs regelbunden service och funktionskontroller. Alla system kan drabbas av slitage eller avbrott men om de kontrolleras regelbundet så förebygger man det.

Genom ett serviceavtal med entreprenören som känner systemet får man den trygghet man behöver. Dessutom utbildas den personal på plats som har hand om säkerheten, och om det kommer ny personal så får de också utbildning i sprinklersystemet. Allt för att om sprinklersystemet en dag skulle behövas så ska det fungera.

Skaffa vindsvåning i Stockholm

1 dec 2021

Vi är många som finner tanken lockande. Tanken på en vindsvåning i Stockholm är lite av en önskedröm. Centralt och ändå med avstånd från den värsta trafiken och förhoppningsvis med utsikt.

Att bygga vindsvåningar i redan befintliga fastigheter är en oerhört smart idé. Utan att behöva fundera över att finna nya ytor för byggnation och med grymt attraktiva lägen öppnar man möjligheter för fler att bo centralt. Många äldre fastigheter har väl tilltagna vindsutrymmen som kan ändras och fungera som bostäder.

Attraktionen med att bo centralt i Stockholm är stor. Det de flesta önskar är närhet till nöjen och shopping. Inga fler taxifärder eller tunnelbaneåkningar efter en trevlig kväll i city. Bara en kort och skön promenad så är man hemma. Ditt sköna hem en bra bit ovanför gatan väntar på dig.

Att hitta rätt vindsvåning

När man är asfaltstokig och njuter bäst av livet. När man känner pulsen och hör ljuden från storstan. När ljusen stimulerar och ger den där speciella jag-lever-känslan. I en vindsvåning kan man både se silhuetten av den älskade staden och horisonten där den slutar och vattnet tar vid. Det gäller förstås också att hitta en vindsvåning som ska bli din.

Kloka människor sätter sig ned och tänker krasst. Vad vill jag ha, vad kan jag vara utan och vilka är mina måsten? Vet du inte själv, vet inte heller mäklaren det. När du funderat klart tar du med dig dina önskningar och tar kontakt med mäklare som vet vad de talar om. Sedan är du snart framme och inflyttad.

Golvslipning i Stockholm är ett miljövänligt alternativ

26 nov 2021

Att lägga nytt golv är ett dilemma. Ska man välja trä och medverka till skogsskövling eller använda plast? Är golvslipning i Stockholm ett bra alternativ istället för att köpa nytt golv?

Det finns mycket att ta hänsyn till när man vill dra sitt strå till miljöstacken. Innebär det att man måste tumma på kvaliteten? Inte nödvändigtvis. Kristina och Börje skulle lägga om golvet i den gamla släktgården. Börje tänkte mest på hur det skulle se ut och givetvis kostnaderna, medan Kristina var bestämd med att det måste vara ett miljövänligt alternativ. Hon funderade på olika golv men blev bara vimsig då hon alltid stötte på något problem.

Ett trägolv, visserligen väldigt fult, låg dolt under köksmattan. Det skapade många funderingar. De bokade en entreprenör som kom för att titta på golvet som han genast såg potential i. Golvslipning och lackning skulle göra det som nytt. Kristina var tveksam då hon är bekymrad över lacket. Börje var även han bekymrad, men över kostnaderna.

Ett företag som utför golvslipning visste råd

Hantverkaren berättade om några miljövänliga alternativ. Det här golvet skulle man såpa, det skulle alltså skuras med såpa och kallvatten. Golvet får då en ljusare yta, men det tar lång tid innan resultatet blir bra. Linoljefärg gör golvet tåligt och ger en vacker yta. Färgen tillåter golvet att andas, något som är till fördel om man önskar ett golv som håller länge. Kristina och Börje behövde inte fundera. En bild hantverkaren visat gjorde linoljefärgen till ett oemotståndligt alternativ. Läs mer om golvslipning på denna sida: https://www.golvsliparnastockholm.nu/ 

Få el av dina solpaneler i Västerås

15 nov 2021

Vill du också leva ett billigare och grönare liv? Använda dig så mycket som möjligt av det naturliga? Det kan du också göra om du installerar solpaneler i Västerås. Slipp dyra elräkningar.

Solceller är verkligen det nya att använda sig av. Fler och fler väljer att byta och använda sig av solceller istället för den vanliga elen. Det är ett steg i rätt riktning för miljön och dessutom är det mycket billigare att använda sig av. Rättare sagt, så kostar det inget att använda sig av det. Så länge solcellerna laddas upp, så kommer du kunna använda dig av energin som lagras i dessa. Det innebär att du inte betalar något för den delen du använder, så länge den kommer från solcellerna. Många tror att om några år kommer alla använda sig av solceller, men det återstår att se. Vill du bli en av dem?

Energi från solen på solpanelerna

Solceller har fått sitt namn just på grund av att det är solen de får sin energi från. De är väldigt känsliga och kan samla energi från solen även molniga dagar. Skulle det ta slut är det inte värre än att du använder dig av din vanliga el. Allt beror också på hur många solceller du väljer att skaffa. Ju fler, desto mer gratis el får du. Visst låter det bra? Vill du också skaffa dina solpaneler i Västerås? Kontakta då ett företag som är proffs på det och be om en offert. Ju fler man köper, desto bättre pris.

← Äldre inlägg