Blogg

Sida 2

Varför inte anställa förvaltare av fastigheten?

12 feb 2019

Den som bor i Stockholm och kanske äger flera fastigheter vet att det kan vara omöjligt att hinna med att ta hand om fastigheten på sätt som höjer värdet på den. Det är en ganska omöjlig bedrift att klara av om man har ett heltidsarbete, familj att ta hand om och ett fullspäckat schema. Då kan det vara bäst att anlita en firma som tar på sig ansvaret för fastighetsskötseln. Det kan vara allt från privatpersoner som kan behöva anlita en sådan firma, till större bostadsrättsägare (BRF:er) som kan behöva anlita ett sådant fastighetsförvaltarföretag.

Fastighetsförvaltning på entreprenad

Antingen tar man in fastighetsförvaltning på entreprenad, eller så anställer man någon personal som tar hand om fastigheten på hel- eller deltid. Det är inte så många fastigheter som har så stora trädgårdar att de behöver personal på heltid under sommar- eller vinterhalvåret. Däremot kan man behöva fastighetsskötsel i form av renoveringar, reparationer och skötsel av driften. Har man en anlitad fastighetsskötare får man så mycket hjälp som man behöver men behöver inte vara arbetsgivare och betala arbetsgivaravgifter för den personalen. På så sätt kan man få det man betalar för men behöver inte anställa personalen.

Att anställa personal för fastighetsskötsel

Vill du däremot anställa personal som tar hand om fastigheten, är det viktigt att ge den personen arbetsuppgifter, eller anställa den personen enbart på deltid. I så fall blir du arbetsgivare åt den personen och betalar alla arbetsgivaravgifter och skatter för den personen. Du bestämmer var den personen ska arbeta, vad den ska arbeta med och hur mycket tid som ska läggas på de olika arbetsuppgifterna. Då tar du ett stort ansvar för det arbetet, vilket kanske stjäl din tid, som du egentligen vill lägga på annat. Å andra sidan kommer du att kunna göra anspråk på den personens arbete och engagemang på arbetet. Du kan ställa krav som arbetsgivare och kan förvänta dig en hel del av den personen.

Vad är det som behöver underhållas?

Det kan vara allt som har med driften att göra; elektriciteten, VVS, värme, renoveringar, reparationer och trädgårdsarbete, snöskottning på vintern, målning, fasadarbeten och underhåll av fastigheten. Ett hus kräver ständig tillsyn. Bara på ett år kan delar av fastigheten förfalla om man inte ständigt arbetar med den. Det finns företag i Stockholm som erbjuder ansvarsfull fastighetsskötsel av olika fastigheter, oberoende storlek på fastigheten och omfattning av arbetsupppgifter. Om du är intresserad av att veta mer om detta, kan du klicka på denna länk.

Låt källaren vara en källare!

4 feb 2019

För att förstå varför det lätt blir problem med huskällare som leder till fuktskador och kostsamma källarrenoveringar måste vi backa tiden. Vi måste förstå vad den ursprungliga tanken med källaren var. I begynnelsen var det förstås inte meningen att vi skulle bygga plats för att ha mer utrymme flera decennier senare. I början fanns aldrig en tanke på tonårsrum, en hemmastudio för musik eller en spa-avdelning i husets botten. Källaren var istället som ett andningsorgan åt huset.

“Det är fullt möjligt att utnyttja sin källare som boyta, men man måste vara väl medveten om källarens begränsningar“

Det var först i början av förra sekelskiftet då villorna blev vanliga som källare med med full ståhöjd började byggas. Här skulle aldrig någon bo. Men i takt med att vi fått nya möjligheter att värma upp våra hus och gärna vill ha mer och mer boyta har källaren fått en ny roll.

Bygg inte med trä!

På 70-talet var gillestugan populär. Många nostalgiker kan se tillbaka på tiden med furu från tak till golv. Dessutom var källaren också inredd med trämöbler. Det känns helt fel i dag när vi vet att organiskt material som trä är det minst lämpliga materialet i en källare. Trä suger åt sig fukt och har man träreglar direkt mot källarens golv eller väggar av betong är det som att be om problem.

Lämna luft närmast väggarna

När man bygger i en källare måste man anpassa sig efter naturens egna krafter. Det är fukt på andra sidan väggen, fukt som gärna vill tränga in och det måste vi som bor i huset anpassa oss efter. Om du ändå ska bygga ett nytt rum i källaren är det viktigt att du lämnar luftspalter. Både mellan källarens vägg och den nya innerväggen. Här måste luft kunna passera. Det blev ofta ett problem i 70-talshusen om träpanel sattes direkt mot källarvägg. Panelen sög helt enkelt åt sig fukten som trä gör.

Luftspalt mot golv är också det bästa. Sedan kan du installera en mekanisk ventilation som ser till att golvet får all luft det behöver.

Var noga med val av material

I dag finns en mängd olika rum för olika ändamål på källarplan i svenska villor. Inte så konstig då bostadsbristen är stor över hela landet och bostadspriserna höga.

För att bygga i en källare måste vi välja rätt material. Plåt, klinkers och sten fungerar bra i torra utrymmen och låter källaren fortsätta att andas. Källaren måste helt enkelt få fortsätta att vara en källare även om vi vill använda den på fler och nya sätt.

Klinkers kan läggas direkt på gjutet golv i torra källarrum. Fogarna andas och hjälper till att hålla borta fukten.

Att bygga in luftspalt för andra sorters golv gör förstås att högden till taken blir lägre, om du är osäker - ta hjälp av proffs.

Så fungerar betongväggar

En källarens väggar är ofta byggda av betong och är dåliga på att isolera mot kyla. I dag använder vi ofta murblock när vi bygger nya källarväggar och de är bättre på att skydda oss mot kyla. Hur som helst är jorden utanför ytterväggen alltid fuktig och det är en realitet vi bara måste acceptera.

Normalt fuktig luft i en källare dunstar bort, men erbjuder kanske inte en tillräckligt gemytligt miljö för att bo i. Om du inte nödvändigtvis måste ha mer boyta kan det vara klokast att låta bli. Det är ofta när vi försöker skydda oss mot fukten som vi får problem. Låt då källaren vara just en källare!

Läs mer om källarrenoveringar här: www.källarrenoveringuppsala.se 

Kommer du att behöva genomföra en OVK Besiktning?

29 jan 2019

Inomhusmiljön i Sverige är något som vi alla ta för given. Vi går omkring och andas och vi ägnar inte en tanke åt att den luft vi andas kan vara av sämre kvalitet än vi förtjänar. Känner du att du blir trött fort, att du tappar i koncentration eller att ditt humör blir sämre ju längre dagen lider så indikerar detta att ventilationen är sämre och att åtgärder bör vidtas.

Det ligger inte på ditt bord att kontrollera detta - det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns godkänd ventilation i den fastighet han äger. Något som inte sker godtyckligt utan som är en frukt av en OVK Besiktning. En OVK-besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och innebär att alla fastigheter, byggnader och offentliga lokaler i Sverige - på givna datum och med regelbundna intervaller - ska kontrolleras och där professionella företag ser över ventilationssystemen.

Villaägare behöver sällan genomföra en OVK-besiktning

Du som villaägare omfattas inte av kraven på en OVK-besiktning - förutsatt att du inte har ett ventilationssystem med från/till-luftssystem med värmeåtervinning - men du kan ändå boka in en tid för att se över din ventilation. Detta av naturliga skäl: om du har sämre ventilation och undermåligt flöde av frisk luft så kommer du att må sämre, du kommer att prestera sämre och du - och resten av din familj - kan riskera att bli sjuka; allergier, astma och ständiga förkylningar är samtliga sprungna ur undermålig ventilation.

Även om du inte omfattas av kraven på en OVK-besiktning så kan det vara en sund idé att boka i en sådan undersökning. Både för hälsan och för den egna ekonomin; en sådan undersökning kan nämligen även peka på hur ditt nuvarande ventilationssystem skulle kunna öka effekten och bli mer kostnadseffektiv på samma gång.

Varför finns kraven på en OVK-besiktning?

Vi kan lätt tro att Sverige alltid ligger i framkant då det kommer till frågor som rör hälsan. Då det kommer till luften så är detta naturligt; vi har ingen tyngre trafik, vi inga problem med smog och vi har en närhet till naturen. Det innebär dock inte på något sätt att luften inomhus är bra eller trevlig att vistas i.

Faktum är den fram till 1991 var så pass undermålig i våra offentliga lokaler, i fastigheter och i olika byggnader att man tvingades lagstifta om förbättrande åtgärder. Folk for - och far tyvärr fortfarande - illa som en konsekvens av undermålig ventilation.

Därför så finns också kraven på OVK-besiktning och det är inget val; det handlar om en lag som klubbats fram i vår Riksdag. En bra sådan som verkligen visar på att det finns behov av åtgärder och att man i vissa fall måste lagstifta för att förändring ska ske. De som äger olika fastigheter skulle knappast ha prioriterar en fråga om ventilation om de inte tvingats till det, eller hur?

Det roliga med att jobba som målare

27 jan 2019

Målare är ett yrke som det ses med olika ögon på. En del tycker att det verkar riktigt roligt, att man får jobba med färg och form och att man får jobba med kroppen. Andra kan ha intrycket att det är ett slitigt jobb, att man ofta får jobba på höga höjder och ibland i utmanande väder.

Många målare skulle säga att det är ett yrke värt att satsa på. Men givetvis är det inte nödvändigtvis ett jobb för alla. Det gäller att man är praktiskt lagd och att man tycker om att arbeta kroppen. Den fysiska delen av arbetet är något som bör locka, snarare än avskräcka.

Varierande arbete

Många som har jobbat länge inom yrket skulle säga att variationen är en del av tjusningen med arbetet. Ena dagen kanske du invändigt målar en lägenhet på Östermalm, för att nästa dag arbeta med att ge rådgivning åt en ny företagskund. Variationen bjuder även in till möten med många olika typer av människor. Att regelbundet få träffa många nya människor är något annat som många tycker är roligt. Det är något som i princip aldrig blir tråkigt.

Den här delen av jobbet får kanske inte hemmafixare se, direkt. Arbetar man med att måla om huset upplever man inte den roliga del av jobbet som är kundkontakt, förhandling och rådgivning. Däremot kan man själv sätta sig in i färger och hur det fungerar, vilket fabrikat som är bäst och vilken typ av färg som är bäst. Färg kommer i mängder av olika varianter. Givetvis inte bar i nyanser, utan även hur de är tillverkade.

Olika typer av målare

Exakt vad arbetet består av kan dock variera ganska mycket. Till exempel finns det målare som i huvudsak arbetar med dekorationsmålning. Det här är skiljer sig ganska mycket från en som jobbar med att måla väggar, golv och tak. Även för en dekorationsmålare kan dock jobbet givetvis vara varierande – ena dagen kanske man målare om en träsoffa i Östermalm, medan man den andra dagen lämnar Östermalm för att åka till Södertälje och måla en båt.

Lön och utbildning

Något annat som är roligt, är lönen och den korta utbildningstiden. Du som väljer att börja utbildningen till målare redan på gymnasiet, kommer att ha en god lön när vänner inom andra yrket kanske fortfarande sitter i skolbänken. Dessutom kommer du inte att ha höger av studieskulder att beta av – tvärtom. Efter gymnasiet får du direkt gå ut i arbetslivet som betald lärling. Efter en relativt kort period går du från lärlingslön till full lön.

Dessutom finns det fler möjligheter att tjäna pengar. Många kan till exempel rikta in sig mot mer exklusiva kundgrupper (som återfinns i till exempel Danderyd och på Östermalm) och starta en egen verksamhet. Som egen målare finns det gott om möjligheter att styra sin lön, om man lyckas väl. Mer info om målaryrket. 

Andra kanske väljer att åka till Norge för att jobba som målare där. Svenska målare har ett ganska gott rykte internationellt, så det är definitivt inte en omöjlighet att jobba utanför landets gränser om man söker en högre lön.

 

Så kan du göra med stopp i avlopp

27 jan 2019

Har du läst, eller tittat på gör-det-själv-program och artiklar? Det förekommer väldigt ofta en massa nya råd och tips om vad man kan göra med avlopp som antingen med tröga avlopp eller om de är helt igentäppta. Det förekommer råd om att blanda bakpulver med vatten och hälla i avloppsrören, eller hälla vinäger i dem. Gör inte det. Det enda som ska ner i avlopp som antingen är tröga eller som har stopp i avlopp, är hett vatten. Om inget hjälper när du låter tappa hett vatten i avloppet, bör en professionell rörmokare åtgärda. Det är mycket bättre att du tar kontakt med en professionell rörmokare som kommer hem till dig och ser över avloppsrören.

Googla både rörmokare, relining och stambyte

Om du inte redan nu känner till någon pålitlig rörmokare som du kan ringa för olika renoveringar och hjälp med rör som du kanske behöver, bör du googla "rörmokare Stockholm" eller "relining Stockholm", "stambyte Stockholm" och byta ut Stockholm mot den ort där du bor. Då bör du få förslag på olika rörmokare som alla arbetar på den ort där du bor. Om du inte vet något om de rörmokare som du får förslag på, bör du ta referenser på. Det är lätt hänt att man tänker att alla rörmokare och hantverkare arbetar på liknande sätt och är ungefär lika bra. Tyvärr är det inte så. Det finns de som är riktigt bra och duktiga. Som är både utbildade och certifierade, men det finns även de som inte är det.

Välj den som är bäst för dig där du bor

När du tar referenser, märker du snart vilken av de rörmokare som du kollar upp, som är bäst. Det är viktigt att kontrollera att de har rätt utbildning och certifikat. Att de är kompetenta och kvalificerade och att de kan ge garantier på sitt arbete. Har de garantier, visar det på att de arbetar tills deras kunder blir nöjda med deras arbete. Via referenserna får du också ett hum om hur de arbetar, hur de är i bemötande mot kunder. Är du fortfarande osäker på hur bra de är, kan du alltid kontrollera med Allmänna reklamationsnämnden. Dit kan alla vända sig som inte är nöjd med ett arbete, som till exempel rörmokeri.

I detta sammanhang kan vi rekommendera Pipecoating. De är både utbildade, certifierade och servicevänliga mor kunderna och vill alltid göra ett utmärkt arbete som gör deras kunder nöjda.

Vilka sladdar kan man dra själv?

18 jan 2019

Det enkla svaret på den frågan är att de sladdar som är utanfrö väggarna kan du dra själv, men alla sladdar som går in i väggarna får du inte röra. Inte ens uttagen som du ser sittter fast i väggarna. Är de till exempel trasiga, ska du ringa en elektriker i stället för att försöka reparera det trasiga uttaget själv. Du kan nämligen skadas allvarligt om du rör dem. På samma sätt bör du aldrig röra en propp som är trasig så länge den sitter kvar i säkringsskåpet. Det är också en bra regel att alltid ringa en elektriker när det kommer till elektricitet och om man vill flytta en belysning, ett uttag eller installera en elektrisk maskin, såsom en diskmaskin, tvättmaskin eller någon annan stor maskin i sitt hem.

En elektriker säljer inte el

Många tänker att elektriker säljer el, men det gör de inte. Tvärtom. Ber du en elektriker kan du få någon av dem att hjälpa dig att spara el i stället. Då kan du till och med be dem gå igenom de elmaskiner som du har hemma och tipsa dig om hur du kan göra för att spara mer el i ditt hem. Det är märklig utveckling som vi ser just nu. Vi vet alla att jordens naturresurser är otillräckliga och att de kan ta slut när som helst. Ändå använder vi alltmer just av jordens naturresurser. Mer än vad vi tillför. Därför borde vi i stället alla se till att ställa om och bli självständiga elproducenter, som tar till vara de förnybara energier som dessutom är alldeles gratis att tillverka; solenergi, vindenergi och vattenenergi. Vi alla, borde bli våra egna elproducenter helt enkelt.

Installera egen elproduktion på ditt tak

Om du bor i en egen villa kan du producera din egen el på ditt tak genom att installera solpaneler. Sedan ber du en elektriker, till exempel i Bromma om du bor där, komma och installera en eltransformator som omvandlar energin från solen som dina solpaneler tar till vara till el som du kan använda i ditt hus. Producerar du mer än vad du själv använder kan du sälja el till dina grannar. Anlitar en elektriker i Bromma, kan du få all relevant information, både om hur solpanelerna fungerar, hur du kan sälja elen till ditt elnät. Du kan även få information om hur du kan spara mer el och vad som drar onödig el i din bostad. Läs mer här: http://www.elektrikerbromma.nu.

Fördelar med att slipa betonggolv

11 jan 2019

betonngolvBetonggolv är något man kanske inte alltid lägger ned särskilt mycket energi på att vårda. Golvslipning och andra behandlingar förknippas ofta med trägolv, medan betong inte alltid får den omsorg det behöver.

Att slipa betonggolv är en enkel åtgärd som ger ytorna glans och lyster. Det är en tjänst som oftast passar bäst för industrier och olika offentliga verksamheter, men det har även blivit mer och mer populärt att ha betonggolv som privatperson. Det i form av en trend där man just eftersöker den kalla, industriella känslan.

Men vi rekommendrar att du hör av dig till en firma med slipning av betonggolv som specialitet, exempelvis Mälardalens Betong & Entreprenad. 

Miljövänligt

Precis som med vilken sak som helst är det att föredra, åtminstone ur ett miljöperspektiv, att man underhåller snarare än skaffar nytt. Det här stämmer också när man till exempel talar om fasader eller fönster, som ofta kan renoveras istället för att byta ut helt.

Är det en stor yta är det en särskilt kostsam process att byta hela golvet. Genom att helt sonika slipa ditt betonggolv, får du ett golv som känns som nytt, men som skonar både plånboken och miljön.

Ekonomiskt

Som nämnt ovan är det en kostsam process att lägga ett helt nytt betonggolv. För just betong kanske det här stämmer särskilt väl, eftersom det ofta är industrier och offentliga lokaler som använder golvmaterialet. Det handlar inte sällan då om väldigt stora ytor, vilket gör en golvslipning mer prisvärd än ett golvbyte, jämfört med om golvbehandlingen skulle ske i ett mindre vardagsrum, exempelvis.

Estetiskt

Ett nyslipat golv är snyggt. Har du en trendig butikslokal eller lägenhet är det något som märks särskilt tydligt. Det blir lättare att hålla efter och lär lyfta helhetsintrycket av hela lokalen. Och så kommer det att vara ett tag – ett nyslipat betonggolv håller sig väl under mycket lång tid.

Robust och hållbart

Som nämnt ovan behåller ett nyslipat betonggolv sitt utseende under väldigt lång tid. Det här stämmer särskilt väl in på butikslokaler och lägenheter, där det inte är särskilt mycket trafik som kan skada golvet. För en fordonsverkstad eller en industrilokal finns maskiner, verktyg, installationer och annat som kommer att påverka golvet. Dessa kan av naturliga skäl alltså behöva slipa golvet lite oftare.

En investering i lokalen

En golvslipning är en investering i lokalen i fråga. Ponera att lokalen ska säljas inom överskådlig tid; ett nytt och fräscht golv kommer garanterat att ge ett bättre intryck hos spekulanterna. Golvet är en stor del av lokalen, och skicket på det är givetvis något som spelar stor roll för hur den upplevs.

När du får problem med ventilationen

7 jan 2019

Luften vi andas är avgörande för vårt välmående. Vi vet alla att vi mår bra ute i friska luften. Men vi är ju betydligt oftare inomhus, både på arbetet, skolan och hemma. För att inte tala om nattetid. 

Det är ofta diffust och svårt att märka direkt när ventilationen spökar. Det kan börja kännas kvavt och att luften känns torr att andas. Det kan börja klia i ögonen. Ett vanligt sätt man märker det på är när man börjat öppna fönster mer och mer. Det känns som luften står stilla, och det är ofta det den gör. 

Mycket ska fungera i en bostad

Det är inte bara den allmänna luften som ska cirkulera. I köket och badrummet är det extra viktigt. I köket där hushållets mat lagas måste fläktar och ventilationssystem fungera. Matos och annat fastnar lätt och skapar oreda. Det är å andra sidan lättare att märka eftersom man lätt märker problemen på grund av lukten. Detta bör åtgärdas så fort som möjligt.

I badrum och toaletter måste ventilationen vara korrekt. Annars är det lätt man får problem med fukt och mögel. Det kan bli en tråkig och dyr historia och det händer att hela badrum måste renoveras och mögelsaneras.

Källare, vindar och krypgrunder är andra ställen där det kan bli problem med dålig ventilation. Det är ju såklart svårare att upptäcka just på grund av att det är platser man inte besöker så ofta och att dessa ofta har sämre ventilation.

Se över ventilationen

Vad kan man då göra om man misstänker att ventilationen inte fungerar som den ska? Eller om man vill vara säker att allt är i sin ordning och ventilationen är korrekt för att slippa framtida problem. 

För att ventilationen ska fungera som den ska måste för det första elsystemet, uppvärmingen och VVS fungera och samarbeta väl.

Om allt detta fungerar som det ska kan det vara fel på ventilationen. Då gör man klokt i att låta en fackman undersöka ventilationen grundligt. Det kan röra sig om att att ventilationssystemet måste underhållas och repareras, eller i värsta fall bytas ut. Då behövs det gamla demonteras och ett helt nytt modernt ventilationssystem monteras. Men det är en framtidsinvestering, då dagens system är mycket bättre och effektivare än de gamla. Dessa är också betydligt mer kostnadseffektiva och kostar mindre att driva.

Så det rekommendas varmt att ta kontakt och få hjälp av en kunnig och erfaren expert i Stockholm inom ventilation.

Det kan du göra här: www.ventilationstockholm.nu.

Behöver du dränera din villa?

28 dec 2018

Alla behöver då och då dränera sin villa. Det samlas mycket fukt och vatten kring ett hus efter några år. I och med att det redan har grävts runt ett hus innan man bygger huset, innebär det att huset naturligt ligger i en sänka. Då är det ju inte så konstigt om vatten och nederbörd samlas kring huset. Därför behöver man samla upp nederbörden som samlas i det som man har grävt runt huset. 

Så går en dränering till

Man behöver en stor grävmaskin för att kunna gräva runt huset. Det gäller att man är försiktig när man gräver så att man inte i misstag skadar huset, fasaden eller växter som ska växa runt huset. Allt sådant måste grävas upp innan man börjar gräva så att det kan planteras om, antingen på samma ställe eller på annan plats. Sedan börjar man gräva, till en början försiktigt, för att senare kunna gräva till man ser slutet av grunden på huset. När man har grävt så att man kan lägga dräneringsrör eller dräneringsskivor, gäller det att samtidigt syna grunden. Finns det något på husgrunden som behöver repareras? Hur ser materialet ut?

Betong går utmärkt att reparera, liksom tegel 

När du väl har grävt runt grunden är det bland det bästa som du kan göra är att renovera och reparera det som behöver göras kring husgrunden. Har du en krypgrund, ser du antagligen de eventuella skador som du kan behöva göra, redan innan du har grävt, har du däremot en betongplatta, eller annat material, vissa gamla hus har stora stenar som sin grund, kan du behöva fylla på mer nytt material.

Detta kan säkert ett företag som arbetar med markarbete, säkert råda dig om vad du bör göra och hur marken kan komma att röra sig framåt i tiden. Har man till exempel stenar som sin husgrund, kan de i värsta fall röra på sig. Marken rör sig ju och har du stenar som även de rör på sig, kan du ha ett hus som i sin tur rör på sig. 

Passa på att göra husgrunden stabil

När du ser husgrunden när du har grävt runt huset, är det bra för dig att då justera sådant som kan behöva justeras för en bra och stabil grund. Ibland kan man råka på husgrunder som är på väg att krackelera och ibland kan man behöva räta upp huset, vilket är en utmärkt åtgärd för att göra huset mer stabilt. Här kan man fylla på med schaktmaterial som är bra för stabiliteten. Läs mer om hur du kan arbeta med marken kring ditt hus på: http://www.markarbetenstockholm.nu.

När det är dags för utebelysningen till jultider

9 dec 2018

Nu när det är december brukar juldekorationerna komma fram. Bara man överlever november, brukar man klara av vintermörkeret desto bättre. Bara vi kommer fram till december brukar mörkret vara mer uthärdligt. Det är så mycket lättare bara man får mer ljus inomhus och utomhus. Vi vet också att bara vi komemr till deecember vänder mörkret och det blir ljust igen. Även om det är som kallast i januari, brukar det vara mer uthärdligt bara med vetskapen om att det vänder från mörker till ljus. 

Vi använder mer el än någonsin

Det är inte alla som tänker på det, men vi använder mer el än någonsin numera. Vi använder elen till att värma hus, till att laga maten, till att titta på TV, till våra datorer och mobiler. Vi använder el till våra elbilar, till våra hybridbilar och i kallt väder använder vi elen till att värma bilarna, antingen för att kunna starta bilen och andra gånger för att kunna värma bilen och ha ett behagligt klimat inne i bilen. Vi använder helt enkelt el till nästan allt i vardagslivet. Det innebär att trycket på energiförsörjning blir större än någonsin. Dessutom blir vi allt fler som lever på denna jord. Om alla använde så mycket el som vi i Sverige, skulle vi snart behöva 20-30 till planter. Vi har ju bara en planet som vi utnyttjar resurserna ur. 

Lär dig använda el på ett mer effektivt sätt

Man kan faktiskt använda elen på bättre sätt än på de sätt som vi gör idag. Gemene man och kvinna tänker asällan på att göra sittt hem mer energieffektivt. Dra ur alla sladdar som går till de olika hushållsmaskiner som vi har i köket till exempel. Dra ur alla sladdar i vardagsrum, så att ingen maskin drar el under tiden som ingen använder dem. Släck alla lampor så snaart man inte är i det rummet. Använd minimalt med ljus opch belysning om man inte måste. Om alla började leva på det sättet skulle det inte behövas 4 jordglober flör att flrslrja oss i Sverige, så mycket energi är det som vi gör anspråk på per år. Det bästa sättet att komma till rätta med detta är att försöka bli sin egen elproducent. Då gör det ingeting hur mycket el man än använder då man till exempel bygger solpanleer på sitt hustak. Det är nämligen energi som varken kostar något att producera och som bara tar till vara det som kommer varje dag; solsken och gratis energi. vill du veta mer om hur du kan bli egenförsörjare av el och egne energiproducent, ska du läsa mer här.

Är det länge sedan som du lade ditt tak?

6 dec 2018

Tänk vad tak ändå är viktiga för våra hus. De ska skydda både huset och oss, som bor i husen från att regna och snöa in. Har vi så heta somrar framför oss, som vi hade de senaste åren, kommer vi även att behöva tak som skyddar mot den heta och farliga solen och dess UV-strålar. Kanske vi inför framtiden kommer att behöva lika mycket skydd mot solen som mot väder och vind? Då är det mycket viktigt med solskyddande tak. 

Dags att se över taket?

Är det länge sedan som du renoverade ditt villatak, är det dags att se över det. Du vet väl att alltför många försäkringsbolag vägrar att betala ut ersättning för skador som kommer på villan på grund av skador på villatak? Det är nämligen alltför vanligt att villaägare struntar i taket och slarvar med renoveringarna av taket. Förutom att renovera taken regelbundet, är det viktigt att själv se över sina villatak.

Tänk på säkerheten på taket

Tänk bara på faran om du ger dig upp på taket själv. Det är alltför många som tappar fotfästet på taket och ramlar ner. Det gäller därför att alltid bära en säkerhetslina som är fästad vid en stadig punkt på taket. Dessutom borde du alltid använda hjälm när du ger dig upp på taket. Eller så anlitar du en firma som kommer och gör renoveringen av taket ordentligt.

Anlita takläggare som arbetar nära 

Bor du i Stockholm, närmare bestämt i någon av villa-förorterna som Bromma, Lidingö, Täby eller i något annat villaområde, har du flera 100-tal takläggare att välja mellan. Då är det viktigt att välja en pålitlig takläggare i Bromma, Lidingö, Täby eller i någon annat villaområde, som kan komma och renovera taket. Det viktigaste är ju att taket är tätt och oskadat, men även utseendet på taket är viktigt.

Om taket inte är väl lagt när det görs första gången är det desto viktigare att det renoveras på rätt sätt efteråt. Underlaget är minst lika viktigt som yttertaket och att det är lgt med rätta material, rätta vinklar; alltås att taket har rätt lutning och är gjort av rätta material.

Välj rätta material för takläggningen

När det kommer till material för villatak, finns det olika material med olika hållbarhet och utseende. Det som är det mest klassiska taket är det i tegel. Varför inte passa på att bli din egen elproducent? Då kan du få tak med integrerade solpaneler. Då kan du få ett nytt tak och samtidigt få ett integrerat energitak som omvandlar solenergin till elektricitet.

Fina innergårdar för BRF:er

29 nov 2018

Vad kan man använda sin innergård till? Få är de medlemmar som tycker att man ska strunta i innergården och inte använda den gemensamma ytan till något som känns meningsfullt. Här tar vi upp för inspiration vad man kan använda si innergård till.

Detta kan man göra med en innergård

1. Göra rabatter och plantera blommor

Att plantera blommor och anlägga rabatter är ingen dum idé. Blommor ger en fin inramning till en innergård, förutom att det är vackert om man gör fina planteringar. Fina blommor ger avkoppling och vila. Då kan man plantera blommor och gräs, eller göra små, fina planteringar, en liten damm, fågelbad eller något annat. Det är oftast de mest ambitiösa medlemmarna som brukar engagera sig i att göra innergårdarna snygga.

2. Plantera grönsaker, bär och frukt

Vill man inte plantera blommor, kan man plantera grönsaker och ätbara bär och fruktträd. För barnen är det en bra sak att lära sig vilka slags bär som är ätbara, vilka frukter och liknande som man kan stoppa i munnen och inte bli förgiftas av.

3. Lägga en lekpark

Till lycka för alla barn är en lekpark roligt att ha. För de minsta räcker det med en sandlåda och några hinkar. För de större barnen vill man ha gungor, lekställningar och sportbanor, karuseller eller bara platser där de kan sitta och umgås.

4. Bygga en gemensam pool

Vill man anlägga en pool kan man behöva anlita ett företag som kommer och bygger den åt en. Längst ner ska man lägga en markduk, fylla på med grus, makadam, sand och sedan gjuta själva botten på poolen, bygga på med antingen stenskivor eller glasfiber för själva poolen. Bäst är att anltia någon som kan bygga och isolera en sådan pool.

Oavsett hur man vill bygga sin innergård behöver man beställa markarbete

Man kan behöva använda gjutasfalt, membranisolering för tätning, markarbete för bearbetningen av innergården, för terassbygget, eller om man vill bygga en snygg pergola eller annan konstruktion för att skugga mot sommarhettan. Betong är ett underskattat material, som kan användas till många saker som kan passa i en innergård. Varför inte anlita en markarbetande firma med erfarenhet av omfattande trädgårds- och markarbete? De kan även ge bra råd och tips på vad man kan använda innergården till och hur man bättre kan utnyttja de gemensamma ytorna. Det är GW Asfalt Trädgårdsanläggningar Ab som har arbetat mycket för BRF:er och anlagt många innergårdar. Här kan du läsa mer på http://www.gwasfalt.se.

Välj ett vackert trähus i lösvirke

13 nov 2018

Letar du efter ett fint trähus som du kan flytta in i? Om du inte ännu har hittat något kanske du ska tänka om? Varför inte bygga ditt egna hus? Om du känner att du inte är någon byggherre, kan du beställa ett modulhus som kommer liksom i hela byggdelar. Det går på så sätt väldigt snabbt att bygga ihop de delarna som tillsammans bildar det slags hus som du önskar dig. Du bestämmer hur många plan ditt hus ska ha, vilka slagsfönster och dörrar som du ska ha på ditt hus. Om du har en tomt där du kan bygga ditt hus, kan du anpassa huset efter den tomt som du har och betsämma i vilket väderstreck sovrum, kök och vardagsrum ska byggas. Du bestämmer om det ska finnas källare eller garage, bastu eller andra saker på huset. Om du alltid har drömt om att få bestämma hur din villa ska se ut, har du chansen att göra det om du beställer ett särskilt modulhus.

Så kan du bygga

Om du vill få ditt hus uppfört snabbt kan du bestälal ett modulhus, prefabricerat hus eller nyckelfärdigt hus – kärt barn har många namn. Du bestämmer färger, inredning och konstruktion på huset och företaget som du beställer huset från kommer till tomten där du vill ha huset och bygger upp det där. Om du alltid har drömt om ett hus i en särskild stil, kan du få den drömmen uppfylld nu.Känner du att det är svårt att på egen hand bestämma vad som är bäst just för ditt hus, kan du alltid rådfråga deras arkitekter som har erfarenhet av just de slags hus som du önskar dig.

Med eller utan garage

Allt som ska finnas med huset har du möjlighet att beställa; med eller utan bastu, med eller utan garage, källare eller balkong, med eller utan altan. Variationerna är nästan lika många som önskemålen och det är du och ingen annan som bestämmer hur just ditt hus ska se ut. Beroende på hur tomten ser ut kan du även anpassa huset efter tomten, vilka väderstreck som tomten breder ut sig i och vilken del av huset där du önskar morgon, alternativt kvällssol – allt sådant som du inte kan påverka men som du kanske önskar dig när det kommer till andra hus som du kanske har tittat på och spekulerat om du vill köpa. Med ett modulhus har du möjligheten att påverka precis som du vill ha huset. Här kan du läsa mer om modulhus som en svensk hustillverkare producerar i Stockholm.

Fördelar med totalentreprenad

31 okt 2018

Funderar du på att göra om hemma? Du kanske vill få ditt hus renoverat? Är det länge sedan som din bostad såg någon renovering? Det kan vara dags att få ny färg i vardagsrummet, eller nytt golv? Längtar du efter en härlig altan, eller ett riktigt uterum med inglasade väggar? Du kanske vill göra om balkongen då den passar bättre till det som ni önskar av den? Har ni en källar som behöver göras om för större barn? Många bor längre tid hemma än förut, särskilt gäller det i Stockholmstrakten, där det är svårt för ungdomar att få egna bostäder även efter att de skulle önska det.

Badrumsrenovering

En badrumrenovering gör att alla ytorna i badrummet får en ny fräsch touch. Då kanske du äntligen kan få plats för en ny tvättmaskin och torktumlare. Har man ett trångt badrum gäller det att utnyttja de utrymmen som man har. Kanske man kan flytta ut badkaret, installera duschen och få utrymme över till nya vitvaror.

Köksrenovering

Kök är väldigt populära att renovera. De flesta som tittar och funderar på att köpa bostäder, tittar på året när det senast gjordes en köksrenovering. För alla som bryr sig om kök och rena, fräscha ytor är köket viktigt att det är nyligt renoverat. Köken tenderar att snabbt slitas ut snabbt, då man använder det så pass frekvent. Kök är på många sätt hemmets hjärta.

Altanbygge

Kanske man vill ha en altan till hemmet. Då kan man bygga en sådan antingen på framsidan, eller på baksidan, eller varför inte utnyttja platsen som ett garage kan erbjuda? (Om man nu har ett garage med tak som kan utnyttjas som altan eller balkong). Altaner är så gott som obligatoriska på villor numera. Ett hus utan altan är inte särskilt attraktivt.

Anlita duktiga hantverkare i Stockholm

Det finns många duktiga hantverkare i Stockholm. Med en befolkning i Storstockholm på mer än 1,5 miljoner innevånare finns det 1000-tals hantverkare som man kan anlita. Den stora mängden hantverkare kan kännas svår att välja någon som är bra och som man kan anlita. Vem ska man välja och hur vet man att de är bra?

Några kriterier som kan peka på att det är en bra hantverkarfirma är att de har till exempel egen ansvarsförsäkring, har kollektivavtal för sina anställda, har nöjd-kund-garanti och att deras personal arbetar på ett miljömedvetet sätt. Sedan bör man alltid kontrollera omdömen som deras tidigare kunder har gett om företaget och referenser som talar om hur de arbetar. Här kan du läsa mer om hantverkare i Stockholm.

När du vill ha inbrottsskyddade fönster

15 okt 2018

Vem vill ha galler för sina fönster? Många tänker på fängelser när man föreställer sig galler för sina fönster. Men så illa behöver det faktiskt inte vara. Det finns mycket vackra fönstergaller som itne alls påminner om fängelser, utan som tjänar som snygga fönster dekorationer i stället. Allt beror på vilka slags galler som du väljer. Du kan välja allt från rutiga galler, till långsmala, eller vackra snirklade fönstergaller med motiv och mönster. Allt beror på vad du själva vill ha för typ av galler till dina fönster.

Varför galler för fönster?

Om man bor ute på landet är risken för inbrott väldigt liten. Särskilt gäller det om man bor så att det mesta av den tomt som man har huset på, är öppen för insyn. Ju mer skyddat villan är, desto större är risken för inbrott, även om det är bra liten. Desto större är risken för inbrott i storstäderna. Även här gäller samma princip; ju mer skyddad tomten är mot insyn, desto större är även risken för inbrott. Därför är det alltid bra att ha en så öppen tomt som det bra går, och strunta i att ha skydd för insyn. Ha lågt klippta häckar. Träd ska stå en bra bit från huset. Altaner och trädgårdar bör vara öppna och inte ha så många höga träd, häckar och buskar.

Har man då en dörr, till exempel som leder ut till trädgården på baksidan av huset, är det en stor risk att en inbrottstjuv försöker ta sig in den vägen. Hon, eller han undviker att ta sig in via en dörr på framsidan så det är stor risk för upptäckt om hon eller han försöker ta sig in den vägen. Det är därför alla altandörrar och bakdörrar är extra utsatta för inrbottsrisken. På samma sätt är det med fönster som vätter mot bakgården eller trädgården. Har man inte galler för de fönster är risken stor att en inbrottstjuv söndrar det fönstret och tar sig in. Och även om man skulle ha larm på huset, som går igång först när tjuven har forcerat fönstret, kommer det ingen förrän flera minuter efter att larmet satts igång och tjuven hinner fösvinna med sitt byte.

Förhindra inbrottet viktigare än larm

Ett larm är gott och väl. Det påkallar uppmärksamheten att ett inbrott är på gång, och gör att tjuven avlägsnar sig. Men om tjuven avlägsnar sig och får med sig värdesaker från sitt hem, är larmet inte mycket värt. Då är det bättre att försäkra sig om att tjuven inte ens kommer in i sitt hem.

← Äldre inlägg