Blogg

Sida 2

Låt proffsen dränera tomten!

30 jun 2019

Behöver du dränera tomten? Då kan du alltid anlita proffsen för det jobbet. Det finns ungefär ett 50-tal sådana firmor som erbjuder sig för privatpersoner att komma ut och dränera tomten så att inte nederbörd och fukt skadar huset. Har man en tomt där det lätt samlas vatten på den, bör man hålla borta den så att inte det bildas fukt som skadar huset och som i förlängningen blir till fuktskador. Här finns det några olika åtgärder som man kan ta till om man har mycket fuktig tomt.

1. Lägga ner dräneringsledningar

Det lättaste och vanligaste som man kan göra för att leda bort vatten från ett hus är att lägga dräneringsrör runt huset. På så sätt hoppas man att vattnet ska ledar bort från husgrunden och skydda huset från framtida fuktskador. 

2. Lägga ner dräneringsskivor eller dräneringskikt

Man kan i stället för dräneringsrör lägga ner hela dräneringsskivor kring huset. Skivorna ser till så att vattnet leds bort från husgrunden och skyddar effektivt huset från nederbörd.

3. Lägga en isodränskiva under husgrunden

Denna åtgärd kan man göra i förebyggande syfte och är så gott som omöligt att göra i efterhand. Att lägga en isodränskiva under husgrunden är nästan inte möjligt när man väl har lagt en husgrund. Isodränskivorna ska ligga under grunden i marken för att ta upp fukten och avvisa fukten från huset.

Anlita dräneringsfirma i Stockholm

Det bästa är att anlita en firma som lägger dessa olika dräneringsledningar, rör, skivor eller skikt kring huset så att de lägga på rätt nivå och på så sätt att de gör bäst och mest nytta för att skydda huset från fukt och nederbörd. Skulle det komma mycket nederbörd som hotar att skada huset (till exempel en översvämning) så finns det dräneringsfirmor som har jour och kan rycka ut så att inget händer med huset som kan skada det.

Så hittar du firma i Stockholm

Googla "dränering Stockholm" om det är i Stockhom som du behöer dräneringen. Genom att göra så, får du kontaktuppgifter till firmor som arbetar med dräneringar i Stockholm. Bor du inte i Stockholm kan du i stället skriva den ort där du bor så att du får kontaktuppgifterna till firmor på din ort i stället. När du har fått kontaktuppgifter är det lättare sedan att ta kontakt, fråga om offert. De är bra att känna till priset innan man ber om hjälp så att inte fakturan blir en otrevlig överraskning. Här kan du läsa mer om en firma som gör dräneringar i Stockholm: https://www.stockholmdränering.se.

Så besväras stockholmaren av buller

1 jun 2019

Var tredje år genomförs en enkätundersökning i Stockholm Stad över medborgarnas åsikter kring buller. Resultatet presenteras sedan på Stockholm.se där man därmed kan läsa om allmänna bullerproblem, buller i skolor och förskolor, på Sveavägen, i Observatorielunden samt vad som kan genomföras för att minska bullret.

De två senaste mätningarna genomfördes 2013 och 2016. Även om det finns mindre skillnader mellan dessa år så är det ungefär samma resultat. Framförallt är det vägtrafiken som upplevs störande. År 2016 var det 13 % av de som bor i Stockholm som besvärades mycket eller väldigt mycket av trafikbuller. Därefter kom grannar på 9% och flyg med 8%.

I jämförelse mot 2013 så har alltså inte någon speciell skillnad skett. Då var det 13 % som tyckte vägtrafiken var för bullrig, 8 % som störde sig på grannarna och 7% som klagade på flyget. Under 2019 ska kommande undersökning genomföras.

Sänkt nivå för bullerskyddsåtgärd

År 2010 valde Stockholm Stad att minska gällande gräns för att få bullerskyddsåtgärder. Detta från 65dBA ner till 62dBA. Det innebär att man utför åtgärder för att minska bullret vid fasaden. Ett exempel nämns från 2015 då 92% av de som hade för höga bullervärden fick bullerskyddande åtgärder.

Även besvär i skolor och förskolor

Utöver utvändig bullernivå genomförs regelbundet mätningar på skolor och förskolor i Stockholm för att se vilken nivå av buller som förekommer. När den senaste mätningen genomfördes, 2017, inspekterades totalt 276 skolor. Av de var det 42 % en eller flera anmärkningar. Det pekar på att trenden går åt fel håll då det under 2015 enbart var 33% som fick anmärkning.

Så kan ljudnivån minskas inomhus

Att få ner bullernivån handlar både om att minska ljudnivån på källan samt hålla borta detta buller från offentliga lokaler. Det kan exempelvis innebära att tung trafik inte får köra för nära bebyggelse likväl som att god isolering håller ljudet utanför lokalerna.

 

  • Akustikputs och akustikplattor

 

Akustikputs och akustikplattor har liknande effekt. De monteras på väggar eller tak och absorberar ljudet som är inomhus. Det handlar då främst om att minska ljudnivån som uppstår i offentliga lokaler när barn leker, vid matlagning i kök osv. Just akustikputs används bland annat på Nationalmuseum för att dämpa ljudnivån. Läs mer här

 

  • Isolering

 

Man bör även se över hur ljudet ”letar sig in” i byggnaden. Medan akustikputs dämpar ljudet som finns inne så håller isoleringen ute buller som sker utanför. Det gäller främst kring fönster och dörrar. Man kan därmed lyssna och lokalisera var ljudet hörs bäst och lägga större vikt vid isolering där.

 

  • Bullerplank

 

Bullerplank monteras generellt mellan bostadsområden och större bilvägar. Det blir ett sätt att hålla borta den grövsta delen av bullret.

 

Gör om i badrummet

28 maj 2019

Börjar det gamla badrummet att se slitet ut? Funderar du på att fräscha upp det? Det finns en del att ta ställning till för att undvika alla fallgropar. För det första tar det längre tid än man tror. För det andra kan en totalrenovering kosta hur mycket pengar som helst.

Vill du passa på att byta ut allt eller delar av badrumsporslinet? Behöver du en ny dusch eller badkar? Har kakel och kloinker sett sina bästa dagar eller är du bara trött på utseendet och vill ha nytt? Det finns en mängd olika snygga färger, former och material att välja på.

Ta hjälp med renoveringen

För oss som inte är hantverkare så rekommenderas det att anlita en erfaren byggfirma för renoveringen. Då vet man med säkerhet att arbetet blir korrekt utfört och inom den tidsram som man kommer överens om. Kontakta gärna flera aktörer och be om offerter. Var noga med att fråga om firman har rätt och gällande behörigheter. Sök på internet om det finns många klagomål innan du bestämmer dig för vilken byggfirma du ska välja. Fall inte för frestelsen att snåla in och anlita svart arbetskraft.

Förutom att det är olagligt är risken stor att arbetet inte blir korrekt utfört då de sällan har våtrumsbehörighet och andra certifikat som är lagstadgat. Och skulle det bli problem är du illa ute eftersom det räknas om om du har gjort det själv. Försäkringen kommer inte att gälla om det inte är professionellt utfört. Du är helt utelämnad och kan inte anmäla personen som utfört renoveringen eftersom det är olagligt. 

Våtrumsbehörighet är ett måste

För ett badrum måste man ha våtrumsbehörighet. Det är viktigt när man renoverar ett badrum att man också noggrant undersöker om det finns vatten- och fuktskador. Dessa måste omgående åtgärdas och saneras innan arbetet fortsätter arbetet.

Använd ROT-avdrag vid badrumsrenoveringen 

Självklart kostar det en hel del pengar att renovera badrummet. Det beror såklart på hur omfattande renovering är tänkt att vara. Att sanera ett badrum med påföljande renovering kan bli mycket kostsamt. Då är det bra att ROT-avdraget finns. Det oerhört populära avdraget innebär att man som privatperson för dra av upp till 50 000 kronor per år och person. Det gäller dock bara för arbetskostnaden och ligger på 30 %. Det är mycket smidigt och enkelt då allt sköts av byggfirman. All kontakt med skatteverket tar de hand om och du betalar det nya priset direkt på slutfakturan.

Gör en takrenovering

19 maj 2019

När vet man att det är dags för en takrenovering? Ibland kan man ser det med blotta ögat och i andra fall måste man be en takläggare om en grundlig besiktning för att se vad som behöver göras. Om taket har många år på nacken så är det troligen dags att renovera eller lägga om det.

Med vårt nordiska klimat med blåst, regn, snö och sol utsätts våra tak för hårda påfrestningar årligen. Det är vanligt att takpannor skadas eller blåser av sitt läge och kan orsaka skador i form av läckage.

Ta hjälp av en takexpert

Om man är osäker på sitt taks status ska man kontakta en erfaren och kunnig takfirma som med säkerhet ser vad som behöver göras. I vissa fall bör man lägga om taket, men ibland räcker det med en noggrann takrenovering.

Anlita aldrig en oseriös takfirma utan kvitto. Takläggning är ett hantverk som kräver utbildning och stor skicklighet. Det är mycket som kan gå fel om man inte följer branschens riktlinjer och regler. Försäkringsbolaget kräver certifierade fackmän för att försäkringen ska gälla vid eventuella vattenskador.

Det krävs också kunskaper om olika materials egenskaper samt vilka vindskivor som ska användas och skyddande överhäng. Takets kvalitet är oerhört viktigt på ett hus och det kan bli kostsamt med ett dåligt tak. En takläggare har alla de rätta kunskaperna och verktygen som krävs för en korrekt renovering eller takläggning. Ett nytt eller renoverat tak höjer såklart värdet på hela huset.

Renovering eller nytt tak?

När taket är äldre än 50 år rekommendera det att byta ut taket helt. Det är oftast inte värt att renovera det när det är så gammalt. När taket inte är så gammalt men ändå slitet så räcker det oftast att renovera slitna delar. Men om taket är skadat av till exempel nedfallna grenar eller träd är det också idé att byta ut det.

Kontakta några takfirmor i området där du bor och jämför deras prisförslag med varandra. Då är det såklart noga att du specificerar vilket sorts tak du har och hur stort det är. Tänker du byta ut taket behöver du bestämma vilket sorts tak du vill ha. Vanliga taktyper är tegel, plåt eller papptak som har olika egenskaper och passar olika bra beroende på vilket tak det rör sig om.

Sedan behöver man såklart ange hur snabbt man behöver ett nytt tak. Det är svårt att säga hur mycket ett nytt tak kostar eftersom alla arbeten är unika. Men man kan med fördel använda sig av ROT-avdraget.

Vikten av bra fastighetsskötsel

3 maj 2019

Tänk om du fick en läcka i badrummet och inte gjorde något åt det hela. Vattnet som aldrig går ner i avloppet, flyter omkring på badrumsgolvet. Och det tar flera dagar innan det försvinner, om det någonsin försvinner. Självklart tar man ju bort vattnet och torkar upp i badrummet. Sedan lagar man vattenläckan, men tänk om det inte fanns någon som kunde komma och åtgärda läckan? Tänk om det inte fanns någon fastighetsskötare som kom och rengjorde i avloppet, eller som skruvade isär VVS-rören och ersatte söndriga rör med nya och hela rör? Det är så det är att anlita en som tar hand om fastighetsskötseln.

Ett företag med fastighetsförvaltare

Tänk dig då att er BRF kunde anlita ett företag som har fastighetsförvaltare och som kan utföra alla de tjänsterna som krävs för att både torka upp vattnet, ersätta söndriga rör med nya och som ser till så att allt som har med avloppet fungerar som det är tänkt att göra. Dessutom kan de ta hand om alla element som inte fungerar som de ska, klipper gräset när det är för högt, skottar snön när den lägger sig framför entrén och rensar alla hängrännor och stuprör när det regnar och de korkas igen av smuts, grenar och löv. De kan ta hand om hela enkonomin, avlöna hantverkare som kommer och målar om, som asfalterar om parkeringsplatsen, vattner blommor och beskär gamla träd.

Rätt fastighetsservice kan höja fastighetsvärdet

Om man hittar rätt fastighetsservice kan de till och med höja fastighetsvärdet. De kan då måla om i trapphuset, byta ut dåliga stammar, rensa avlopp, beskära buskar och träd och plantera blommor och träd som höjer trivseln utomhus. De kan förvalta utomhusmöblerna så att de ser nya ut varje år. Precis som när det kommer till villaägande, är det avgörande om man tar hand om sitt hus, eller struntar i det och låter det förfalla. Låter man ett hus förfalla, tappar man snabbt värdet på fastigheten och det blir svårt att sedan får det sålt på bostadsmarknaden. På det sättet är det även med en BRF; sköter man inte om och förvaltar det på rätt sätt kommer det snabbt att förfalla. Vill man då sälja någon bostad i BRF:en kan det blir svårare att få en sådan såld om fastigheten har förfallit. Så för alla bostadsrättsägare är det av största vik att ha en fastighetsservice med hög kvalitet. Här kan du läsa mer.

Vad gör man åt ett slitet golv?

28 apr 2019

Det finns mycket man göra med ett slitet golv. Som alla vet slits golvet mycket med åren efter dagligt slitage. Är golvet mycket illa åtgånget behöver man i vissa fall lägga ett nytt golv. Men i många fall räcker det med en noggrann slipning och efter det göra en ny ytbehandling för att golvet ska bli som nytt. Golvet måste ha en viss tjocklek för att det ska gå att slipa om det. Kontakta en golvfirma för att göra en bedömning.

Tar man professionell hjälp kan man få 30 % rabatt via ROT-avdraget. Det innebär att man får upp till 50 000 kronor (per år och person) avdraget direkt på fakturan och all administration sköts av golvfirman. Smidigt och enkelt för kunden.

Vilka ytbehandlingar finns det?

Lack - Det är en vanligaste golvbehandlingen på alla typer av trägolv. Lack ger golvet en härlig lyster och en hård tålig yta och stänger effektivt ute fukt och smuts samtidigt som det utgör ett skydd mot repor och andra småskador. Det gör golvet väldigt lättskött och det går utmärkt att göra på alla hemmets golv, även det tuffa hallgolvet.

Hårdvaxolja - Metoden är en variant med blandning av lack och oljning av golvet. Oljan tränger effektiv ner i träet medan vaxet lägge sig som en skyddande hinna på ytskiktet. Det gör att resultatet blir samma som ett oljat golv men med en tålig yta. Det har gjort metoden mer och mer populär på senaste åren. Den fungerar utmärkt på massiva trägolv men även på parkett och lamellgolv.

Olja - I vardagsrum och sovrum är många som väljer att ytbehandla golven med olja. Det ger gör att golven blir mjukt och skönt att gå på. Träet skyddas från djupet men blir lite mindre stryktåligt på grund av sin mjukhet. Ett oljat golv blir vackert med en mörk ton.

Betsning - Det är en gammal metod som fortfarande är populärt och döljer effektivt märken och fläckar. Dock behöver man helst ytbehandla efteråt för att få ett bra skydd. Det ger ett mörkt och vackert golv där golvets ursprungliga utseende kommer fram.

Vaxning - När man har behandlat trägolvet med olja eller hårdvaxolja är vaxning en bra metod. Det gör golvet slitstarkt utan att täppa till träets porer vilket gör att det får andas ordentligt. Det ger golvet en matt och halkskyddad yta. Väljer man en dekorvax så finns det en stor mängd färgnyanser att välja på, där man samtidigt får en skyddande yta. 

Vilka olika markiser finns det?

19 apr 2019

Det finns en rad olika terrassmarkismarkiser men även ett flertal olika benämningar på dessa. Som konsument kan det därför vara svårt att förstå skillnaden mellan de olika modellerna. Vi har sammanställt utbudet från 8 företag i Stockholm som säljer allt från terrassmarkiser till fönstermarkiser och hittat fem tydliga kategorier.

Terrassmarkis

En stor markis som täcker en uteplats, terrass eller balkong. Det som kännetecknar en terrassmarkis är dess storlek. När den är utrullad kan det skapas skugga åt ett större område och skapa lite av ett extrarum utomhus. Detta inte minst om man har plank på sidorna av huset vilket gör att en terrassmarkis ramar in uteplatsen.

Fönstermarkis

En markis som monteras över ett fönster och ser till att inte solen skiner in i rummet. Dessa finns i lite fler utföranden än terrassmarkisen tack vare att de är mindre. Men förenklat har de liknande funktion och utseende. Dra ut den när det är sol och dra in den när det är mulet. Det kan även vara snyggt med fönstermarkiser som markerar ut fönstren tydligare.

(Verktikalmarkis)

Hos en av återförsäljarna i Stockholm kallas även vertikalmarkiser för fönstermarkiser medan de övriga skiljer dessa markiser åt. Det är egentligen rätt bägge två. En vertikalmarkis åker rakt ner från dess plats och täcker fönstret tätt mot fönstret. Inte lika estetiskt snyggt kanske som en klassisk fönstermarkis. Men är målet att hålla borta solen ordentligt kan dessa vara mer effektiva än den markisen som står rakt ut frän väggen.

(Korgmarkiser)

Även detta är en sorts fönstermarkis och kan alltså lika gärna kategoriseras inom detta samt som egen markis. Det som karaktäriserar dessa är att de sitter ”som en upp och nedvänd korg” över ett fönster eller en entré. Till skillnad mot de övriga fönstermarkiserna går dessa inte att dra in.

Sideline / Sidomarkis

Även här finns något olika namn men alla namn återspeglar att markisen monteras ”på sidan”. Det innebär att man drar ut den och sätter fast den mellan två punkter och att den på detta sätt skapar en vägg. Istället för att ligga ner (som fönstermarkisen) så står denna modell upp. Det blir därmed ett kombinerat solskydd och insynsskydd. Kan därmed användas på uteplatser som behöver ett extra vindskydd.

Som visas ovan var det alltså en viss skillnad både på vilka namn de olika markiserna har samt hur de kategoriseras. Men det som går som en röd tråd mellan de olika företagen i Stockholm är att man delar upp markiserna utifrån om de ska skydda fönster, terrass eller uteplats.

Därför lönar det sig byta fönster

16 apr 2019

Den som bor i villa vet att man som villaägare lägger ner mest pengar på uppvärmningen av den. Beroende på vilka energikällor som man använder sig av, betalar man lite olika för uppvärmningen varje år, men att man betalar flera tusentals kronor per år bara på att köpa olja, kol, el eller vad det nu är som man eldar med, så är varje åtgärd som sänker de uppvärmningskostnaderna en vinst. Har man ett äldre och lite dragigt hus är det bästa man kan göra är att isolera huset. Då isolerar man antingen fönster, väggar och tak. Eller så isolerar man hela huset.

Välj Energifönster för isolering av fönster

Ungefär en fjärdedel av den uppvärmda inomhusluften försvinner ut genom fönster, har vissa byggare beräknat och det kan gott och väl stämma, om man har riktig otur och har fönster med dålig isolering. Ska man då komma till rätta med det, bör man byta fönster till Energifönster. Det är då fönster med ett mellanfönster och med ädelgas i mellanfönstret. Det ger en nästan 100-procentig isolering, vilket gör att ingen kall luft sipprar ut ur fönstret.

Välj nya ventiler för uppvärmning av inomhusluften

Det sägs också att våra ventiler i villor är de som ännu mer än fönster, släpper ut den uppvärmda inomhusluften. Då bör man alltid byta ut ventiler som släpper ut så mycket som en tredjdel av inomhusvärmen. Då bör man byta till ventiler som värmer upp luften innan den släpps in. Det är motoriserade ventiler som suger ut inomhusluften, men som inte släpper ut inomhusvärmen. Samtidigt som utomhusluften sugs ut, ser man till att inomhusvärmen stannar inne och inte åker ut. 

Man kan även isolera resten av huset

Om det mot förmodan inte skulle fungera så att man kan sänka uppvärmningskostnaderna genom att byta fönster till Energifönster och att byta ut ventilerna till motoriserade ventiler med uppvärmning av inomhusluften, bör man isolera även resten av huset för att kunna behålla den uppvärmda inomhusluften och stänga ute den kalla utomhusluften. Då bör man i så fall bygga extra ytterväggar och se till att isolera taket, och även se till att isolera golvet. Bor man i ett äldre hus så kan det vara enda sättet att kunna sänka uppvärmningskostnaderna.

Få hjälp med nya fönster

Vill man det kan man få hjälp med att byta fönster. Då kan man ta kontakt med ett hantverkarföretag som levererar nya fönster och kommer ut till din villa och byter fönster åt dig.

Anlita en glasmästare för att tillverka fina fönster

6 apr 2019

Att hitta sitt drömhus i Stockholm är inte lätt. I Stockholm råder det hård konkurrens om de finaste objekten, och priserna skenar ofta iväg till nivåer som få dödliga har råd med, till och med efter att priserna nu stannat av och till och med sjunkit lite i vissa områden i Stockholm. Men lycka har ingen prislapp, åtminstone inte för den som har råd med en ansenlig summa till ränta och amorteringar varje månad. När man väl hittat sitt drömhus gäller det att göra sitt bästa av det.

Vackra gamla fönster i Stockholm

Hus från början av förra seklet är populära i Stockholm, och de hus som finns kvar från perioden runt tio-tjugotalet är extremt åtråvärda. Ofta har de tagits väl om hand, men likväl finns det i regel renoveringsbehov. Ta fönstren till exempel. När de här husen byggdes satte man in vackra fönster av mycket hög kvalitet, betydligt högre än senare under 1900-talet, och definitivt bättre än de smattiga fönster vi sätter in i våra hus idag.

Det fanns regler kring vilket sorts virke som fick användas och hur ett fönster skulle vara uppbyggt för att vara både säkert, vackert och isolerande. Dessa höga krav på kvalitet har gjort att många av dessa fönster har kunnat sitta kvar ända till våra dagar, och det är en hisnande tanke. Tänk på alla de generationer människor som tittat ut genom dessa fönster och sett staden utanför förändras!

När fönstren behöver bytas ut

Men allt har en ände, och det gäller även dessa utomordentliga fönsters livslängd. Idag är fönstren på många sekelskiftesvillor i behov av att bytas ut, det hjälper inte längre att renovera dem. Så utmaningen för en ny generation husägare i Stockholm är hur man ska kunna ersätta dessa vackra gamla fönster med nya utan att fullständigt förstöra husets utseende?

Begagnade fönster kan vara lösningen

En bra lösning kan faktiskt vara att sätta in begagnade fönster som man köper från en byggnadsvårdsfirma eller en antikhandel. Men, invänder då vän av ordning, vore inte det dumt? Nya fönster har väl större chans att hålla längre? Nej, svarar vi då. Dels beroende på vad vi nämnde tidigare, att gamla fönster byggdes med dåtidens högre kvalitetskrav, åtminstone fram till och med 50-talet. Och dels därför att nya fönster har ett sådant utseende att de skulle fördärva husens originalcharm. Moderna fönster på fina gamla hus funkar bara inte.

Vackra hus förtjänar vackra fönster

Det bästa alternativet är dock en mellanväg: att låta en duktig glasmästare tillverka nya fönster i gammal stil och enligt de kvalitetskrav som rådde förr. Dessutom finns idag en helt annan typ av glas, som isolerar bättre och ger en modern touch till den gamla stilen. Man kan lugnt påstå att denna lösning ger det bästa av två världar, de gamla fönstrens utseende och kvalitet i bågarna kombinerat med modern glasteknik.

Glasmästare i Stockholm

I Stockholm finns glasmästare som kan och är intresserade av att vårda det gamla sättet att bygga fönster. Det är klart att kvalitet kostar, men att anlita en glasmätare för att bygga nya fönster som verkligen passar huset måste ses som en investering, både för en själv och för staden i stort. Att få vara med och bevara ett gammalt hus i oförändrat skick till omvärlden är en ynnest.

På denna sida kan du läsa mer om hur en glasmästare arbetar.

Vem ärver huset när du dör?

2 apr 2019

Vi har väl alla sett amerikanska filmer, där den rika grevinnan drar hela släkten vid näsan och testamenterar bort sitt hus och alla sina rikedomar till sina katter, eller till välgörande ändamål. Påfallande många svenskar tror faktiskt att det kan gå till på det sättet även här i Sverige. Dock är sanningen att medan man i och för sig kan testamentera bort delar av sin egendom kan man aldrig frånta sina efterlevande det de lagligen har rätt till - sin laglott.

Hur vi ärver varandra finns reglerat i arvsrätten, som är en samling lagar vars äldsta delar sträcker sig tillbaka till medeltiden. Arvsrätten innebär att man i Sverige aldrig kan göra någon arvlös. Däremot är det möjligt att testamentera bort särskilda ägodelar, till exempel ett hus, till någon särskild person, förutsatt att man har tillräckligt med övriga tillgångar för att kompensera för dem.

Arvsrätt – lagen som skyddar de efterlevande

Enligt arvsrätten är det först den avlidnes maka eller make som ärver. Har den avlidne barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, har de dock rätt till sin andel av arvet direkt. De kan dock välja att avstå från sin del direkt och i stället få ut sitt arv när maken/makan dör. Barn inom äktenskapet får vänta med att få sitt arv tills den andra föräldern dör.

Den make eller maka som ärver har fri förfoganderätt till arvet. Det innebär att hen kan göra precis vad som helst med tillgångarna, förutom att testamentera bort det. När personen dör så ärver barnen båda föräldrarna.

Ett barn har alltid rätt till sin laglott

Arvslotten delas upp lika mellan den avlidnes barn. Har du två barn och ingen make eller maka i livet så ärver dina barn alltså 50% var av dina tillgångar. Men det enda dina barn lagligen har rätt till är sin laglott, som är hälften av arvslotten. Det räcker alltså för dig att ge barnen 50% av dina tillgångar, resten kan du testamentera bort till någon annan eller skänka till välgörande ändamål. Du kan också välja att ge 75% av dina tillgångar till det ena barnet och låta det andra nöja sig med sin laglott på 25%.

Dödsboet delas upp

Har du ett hus kommer det att buntas ihop med alla dina övriga tillgångar till det som kallas dödsboet. Dödsboet är en juridisk person, som kan ses som ett företag där dina efterlevande är delägare. Om det enda du äger är ditt hus, kommer dina barn att ärva hälften var av det. Du kan alltså aldrig testamentera hela huset till ett av barnen, om du samtidigt inte har tillräckligt med andra tillgångar som garanterar det andra barnet sin laglott.

Bråk om arv

Arv leder tyvärr ofta till bråk mellan efterlevande syskon. Ofta beror det på att det upprättats ett testamente som förfördelar ett av syskonen, eller att något av syskonen förväntat sig att få mer av någon anledning. Kanske har ett av syskonen bott med föräldern och hjälpt till med huset, och kanske förväntat sig att ärva hela huset men bara fått hälften.

Planera ditt arv tillsammans med dina barn

Vill man omfördela sitt arv olika mellan sina barn bör man ha synnerligen goda skäl till det. Att bli förfördelad av sin förälder efter dennes död kan vara oerhört jobbigt och leda till ilska, sorg och bitterhet. Dessutom gör man antagligen sina barn till ovänner resten av livet. En god idé kan vara att redan innan ditt frånfälle samla barnen och diskutera vad ni alla vill ska hända med huset, om det ska säljas, eller om något av syskonen vill bo där. Förhoppningsvis kan det bidra till att allt blir lättare för dina barn den dag du inte finns längre.

För mer information, besök https://www.arvsrätt.nu.

Hur skyddar man sin pool?

13 mar 2019

Det är verkligen en lyxig känsla att ha en egen pool att ta ett bad i. Men inte lika lyxigt när vattnet är fullt med skräp. Det är viktigt att skydda sin pool mot väder och vind när den inte används. Men det finns också varianter så man kan använda sin pool året runt.

Tänk vad skönt att ta ett varmt och härligt vinterbad! Det är få saker i trädgården som får den att lysa upp och skapa lyckokänslor som en vacker pool. 

Vilken pool passar bäst?

Det finns en mängd olika sorters pooler för privat bruk. Vissa som man behöver gräva ner och andra inte. Andra modeller fungerar utmärkt att ha på en trädäck eller en altan. Det är klokt att tänka på utrymmet runt poolen så det inte blir för trångt samt vilken sorts trappa man vill ha. Det finns både lösa och inbyggda trapplösningar. 

När det gäller pooler för nedgrävning är det oftast pooler av glasfiber man väljer. Man ska välja ett märke av hög kvalitet som passar det nordiska klimatet. Många väljer en integrerad trappa. 

Det finns andra varianter som har egen stomme och bra isolering så man kan bygga poolen över marken. Kanske på verandan eller på ett soldäck.

Vilken sorts skydd ska man välja?

Det finns många olika sorters poolskydd på marknaden idag. Allt från mjuka skydd som man drar över poolen när man inte använder den för att skydda mot skräp och nederbörd, till kraftiga glas eller plasttak som gör det möjligt att bada året runt i poolen. Det finns väldigt vackra och smarta pooltak med eller utan skjutbar öppning.

Det gäller att välja ett pooltak som är starkt och robust för att klara väder och vind men som även är säkert för barn och djur. Ett rejält poolskydd är även en effektiv värmeisolering som kommer märkas på elräkningen. Pooltaket behöver hållas efter för att vara snyggt och hålla länge.

Budgeten avgörande

Självklart är budgeten viktig när man väljer pool och pooltak. Det är också viktigt hur tomten ser ut. En pool som man bygger ovan mark är det billigaste alternativet då man slipper dyra förebyggande markarbeten. Enklare markarbeten kan man såklart göra själv utan att vara byggare. Sedan måste man bestämma hur stor och vilken form man vill ha på poolen.

Modellerna som man gräver ner kan fås i vilken form och storlek som helst. Modellerna ovan jord är lite mer styrda gällande form och storlek. 

Finns det många företag inom badrumsrenovering i Stockholm?

9 mar 2019

Om man ska genomföra en badrumsrenovering så är det först och främst viktigt att man ser över vad som ska göras, vilket material som ska användas och i vilken utsträckning man själv kan bidra innan man kontaktar en firma. Dessutom så ska man i så stor grad som möjligt ta in olika offerter från företag – detta för att få en så rättvis prisbild som möjligt.

Detta kan vara svårt gällande badrumsrenovering om man bor i en mindre stad men om man bor i exempelvis i Nacka i Stockholm så kan man tjäna mycket pengar på att låta olika företag skicka in sina offerter. I mindre städer finns det ju inte samma utbud som i Stockholm och detta oavsett om det nu handlar om en badrumsrenovering eller om något annat arbete inom olika hantverk. Däremot kan man i mindre städer i en större grad skaffa sig en personlig kontakt med den firma man anlitar för en badrumsrenovering – detta genom att man antingen känner till företaget och de anställda personligen eller att man på något annat sätt är relaterade genom exempelvis bekanta till bekanta.

Badrumsrenovering i Stockholm kräver vaksamhet

Det här blir naturligtvis betydligt svårare i än större stad som Stockholm och därför måste man vara noggrannare innan man skriver på ett kontrakt för det företag man tänkt anlita för sin badrumsrenovering – annars är det lätt att bli lurad. Lyckligtvis finns det några enkla knep som kan använda sig av för att undvika detta och ett av dessa är att man använder internet som verktyg – genom att kolla olika referenser och betyg på företag satta av privatpersoner som anlitat dem för sin badrumsrenovering så kan man själv skaffa sig en rättvis bild innan man gör något förhastat. Internet är ett bra verktyg som ger vanliga människor en chans att komma till tals med de saker de anser varit positiva eller negativa med det företag de anlitat – och detta oavsett om det som i det här fallet handlar om en badrumsrenovering i Nacka.

Naturligtvis får man ta sådana betyg med en nypa salt också – det kan ju faktiskt vara så att en personlig dispyt ligger bakom ett dåligt betyg eller att någon konkurrerande firma i Stockholm inom badrumsrenovering sprider illasinnade rykten i jakt på fler jobb. Här får man själv lita på sitt eget omdöme och då kan man ju även försöka boka in ett möte med firman i fråga för att själv skaffa sig en bild som gör bilden mer rättvis.

Kostnaden i sig för en badrumsrenovering beror ju på saker som material, storlek och i vilken omfattning hela arbetet ska utföras och detta är ju något som sker över hela Sverige och inte bara i Stockholm – dock kan man ju, som sagt, i Stockholm ta in flera olika offerter och på så sätt skaffa sig det bästa priset. Man ska dock även vara medveten om att billigast kanske inte alltid är det bästa alternativet – ibland är det helt enkelt bättre att betala lite mer för en så viktig sak som en badrumsrenovering ändå är. Kvalitet kostar och då ska man snarare se det som en investering än en utgift – åtminstone i Stockholm där man kan tjäna mycket vid en eventuell försäljning.

För fler tips och inspiration, besök https://www.renoverabadrumstockholm.nu/

När du behöver en stamspolning

5 mar 2019

Alla råkar då och då ut för stopp i avloppet. Det är alltid lika jobbigt och kommer alltid olägligt. Vanliga anledningar är slitna och dåliga stammar och ledningar, läkage, beläggningar och smuts och föremål som har fastnat. Trots att alla vuxna människor vet att man endast ska slänga toalettpapper i toaletten gör folk det hela tiden, och detta orsakar många stopp.

Men det finns mycket man kan göra för att slippa dessa problem med avloppen.

Hur vet man att det är problem med stammarna?

Det mest uppenbara sättet man märker av problem med avloppet är såklart att det är stopp. Vattnet i handfatet, toaletten, diskhon eller duschen rinner helt enkelt inte undan eller att det går långsamt. Men man kan också märka det på att det bubblar när vattnet rinner ner. 

Det är också vanligt att det luktar illa från avloppet. Den vanligaste anledningen är såklart att det fastnat något lokalt under diskhon eller duschen. I diskhon kan man enkelt öppna upp undertill och ta bort eventuella matrester. Samma gäller i dusch och badkar. Där är det ofta hår som fastnar och täpper till. Om det inte går att plocka bort för hand kan man prova propplösare. Det brukar ta bort det mesta som täpper till avloppet lokalt. 

Förebygg problem med avloppet

Förutom det självklara att aldrig spola ner andra föremål än toalettpapper så finns det en del man kan göra. Hela och rena stammar klarar allt som får spolas ner i toaletten. Ett tips är att spola några extra gånger i toaletten när man ska åka bort. Det finns annars risk att till och med toapapper täpper till rören när inte rören kommer att spolas igenom på några dagar eller längre. En anledning till att det fastnar föremål i stammarna är att de är i dåligt skick. Med åren blir det kraftiga beläggningar av gammal smuts och nedspolade föremål. Och i vissa fall är stammarna även skadade och slitna och behöver bytas ut eller stamspolas rena. Det rekommenderas därför att göra en stamspolning med jämna rum för att förebygga problem. Ett stambyte är ett dyrt och tidskrävande projekt som man vill undvika på alla sätt.

Gör en stamspolning

När man har fått ett riktigt stopp i avloppet måste man kontakta en rörmokare för undersökning av stammarna. Då får man veta om stammarna behöver bytas eller om det räcker med en stamspolning. 

Om du är i behov av en stamspolning, på grund av stopp i avloppet eller i förebyggande syfte kan du läsa mer hur det går till här: www.stamspolningstockholm.se.

När du behöver en elektriker i Helsingborg!

1 mar 2019

Har du funderat på att skaffa dig solpaneler för din villa i Helsinborg? Helsingborg har något fler soltimmar. I medeltal har 4 timmar längre soltimmar per månad än vad till exempel Stockholm har. Att skaffa sig solceller i de lägena är mycekt bra. Och även om man nu skulle ha färre soltimmar under ett år, kan man alltid kompensera dem med att köpa in den el som man inte får under vinterns mörka period. På samma sätt kan man sälja elen när man har överskott på den. Har man tillgång till fler tak och kan koppla ihop elnätet med sitt hemmanät, kan man utnyttja de tak som man har tillgång till för att skaffa sig ännu fler solceller.

Varför skaffa sig solceller?

Att skaffa sig solceller är verkligen ett steg i rätt riktning. Vi måste alla, på de sätt vi kan, bidra till att göra vår miljö en tjänst och se till att göra oss av med beroendet av fossila bränslen som förstör vårt klimat. Skaffar du dig solceller på ditt villatak, höjer du även värdet på din villa. Om du skulle sätta ut ditt hus till försäljning, kommer du att kunna räkna med att ditt hus blir mer attraktivt när sepkulanterna kan räkna med att få gratis el om de flyttar in i ditt hus. 

Inte bara det, du ser till att fler kan bli oberoende av fossila bränslen och att fler får tillgång till ren och förnyelsebar energi. Det är en stor tjänst för oss alla, och fler borde göra så. Det är alltså både miljämedvetet och kostnadseffektivt.

Anlita elektriker i Helsingborg

Behöver du en elektriker i Helsingborg? Oavsett var i landet som du bor kan du få tag i en elektriker som kan montera solceller åt dig på ditt villatak. Det är bara att googla solceller och sedan skriva in den ort där du bor, för att få några sådana förslag av Google. Sedan är det bara att ta kontakt och be om offert. Jämför sedan offerterna och be om referenser. Välj helst en elektriker som är medlemmar av EIO, det vill säga Elektriska installatörsorganisationen, är medlemmar av R-företagen som står för att det är företag som värnar kvaliet, etik och moral. Är det så att du skulle vilja installera ett KNX-system i din villa, bör du leta efter en elektriker som kna styrsystem såsom Creston, Fibaro och Zensehome, till exempel. Här kan du läsa mer om elektriker i Helsingborg: http://www.elektrikerhelsingborg.com.

Varför inte anställa förvaltare av fastigheten?

12 feb 2019

Den som bor i Stockholm och kanske äger flera fastigheter vet att det kan vara omöjligt att hinna med att ta hand om fastigheten på sätt som höjer värdet på den. Det är en ganska omöjlig bedrift att klara av om man har ett heltidsarbete, familj att ta hand om och ett fullspäckat schema. Då kan det vara bäst att anlita en firma som tar på sig ansvaret för fastighetsskötseln. Det kan vara allt från privatpersoner som kan behöva anlita en sådan firma, till större bostadsrättsägare (BRF:er) som kan behöva anlita ett sådant fastighetsförvaltarföretag.

Fastighetsförvaltning på entreprenad

Antingen tar man in fastighetsförvaltning på entreprenad, eller så anställer man någon personal som tar hand om fastigheten på hel- eller deltid. Det är inte så många fastigheter som har så stora trädgårdar att de behöver personal på heltid under sommar- eller vinterhalvåret. Däremot kan man behöva fastighetsskötsel i form av renoveringar, reparationer och skötsel av driften. Har man en anlitad fastighetsskötare får man så mycket hjälp som man behöver men behöver inte vara arbetsgivare och betala arbetsgivaravgifter för den personalen. På så sätt kan man få det man betalar för men behöver inte anställa personalen.

Att anställa personal för fastighetsskötsel

Vill du däremot anställa personal som tar hand om fastigheten, är det viktigt att ge den personen arbetsuppgifter, eller anställa den personen enbart på deltid. I så fall blir du arbetsgivare åt den personen och betalar alla arbetsgivaravgifter och skatter för den personen. Du bestämmer var den personen ska arbeta, vad den ska arbeta med och hur mycket tid som ska läggas på de olika arbetsuppgifterna. Då tar du ett stort ansvar för det arbetet, vilket kanske stjäl din tid, som du egentligen vill lägga på annat. Å andra sidan kommer du att kunna göra anspråk på den personens arbete och engagemang på arbetet. Du kan ställa krav som arbetsgivare och kan förvänta dig en hel del av den personen.

Vad är det som behöver underhållas?

Det kan vara allt som har med driften att göra; elektriciteten, VVS, värme, renoveringar, reparationer och trädgårdsarbete, snöskottning på vintern, målning, fasadarbeten och underhåll av fastigheten. Ett hus kräver ständig tillsyn. Bara på ett år kan delar av fastigheten förfalla om man inte ständigt arbetar med den. Det finns företag i Stockholm som erbjuder ansvarsfull fastighetsskötsel av olika fastigheter, oberoende storlek på fastigheten och omfattning av arbetsupppgifter. Om du är intresserad av att veta mer om detta, kan du klicka på denna länk.

← Äldre inlägg