Rörmokare på Kungsholmen löser avloppsproblem

Om du får problem med vatten och avlopp i ditt hus, ska du se till att ha avtal med ett VVS-företag. En certifierad rörmokare på Kungsholmen rycker ut akut.

Rörmokare är ett anrikt yrke som fanns redan i antikens Grekland, i romarriket och i Egypten. Men de kallades vare sig för VVS-tekniker eller rörmokare. På engelska heter för övrigt en rörmokare plumber vilket kopplar till latinets plumbum eller bly. I romarriket bestod vattenledningar av bly, vilket av några historiker har ansetts vara anledningen till romarrikets fall.

Idag är rörmokare ett mångfacetterat yrke och en rörmokare har många strängar på sina lyra. Allt från att lösa problem med proppar i avloppet till installation och idrifttagning av värmepumpar. Med andra ord sysslar en rörmokare inte bara med att dra ledningar och kröka rör.

Rörmokare på Kungsholmen för akuta problem

Du äger ett antal fastigheter med hyreslägenheter i centrala Stockholm. Fastigheterna och därmed ledningarna för vatten och avlopp har några år på nacken. Dina hyresgäster klagar ibland på dålig lukt från golvbrunnar och tvättställen måste ibland rensas eftersom feta tvålar och håravfall bildat proppar. Det är dags att renovera lägenheterna!

Vid renovering av våtrum är det guld värt att ha tillgång till en erfaren rörmokare. Du kontaktar därför en VVS-firma som kan göra arbeten inte bara på Kungsholmen utan över hela Stockholm. Det första firman gör är att rensa och spola avloppsledningarna. Därefter tar de itu med att installera nya duschar, tvättställ och toaletter. Lägenheterna får nya diskmaskiner och i ett gemensamt utrymme installeras helt nya tvättmaskiner.

21 Aug 2023