Stabilitet vid husbygget med pålning

All mark är inte skapad lika. Vissa är berg, medan andra är skiffer och ytterligare andra är mest lera. För att uppnå stabilitet och säkerhet måste huset säkras, och det bästa sättet att göra det är genom pålning.

Att bygga är inte så enkelt som vissa tror och hoppas. Förutom alla kunskaper man behöver ha om konstruktion och arkitektur måste man även vara geolog, åtminstone till viss del. Utan kunskap om hur olika typer av mark beter sig och vilka egenskaper de har är man dömd att misslyckas. Ingen vill ha en osäker byggnad.

Om man har en bit mark som är för lös för att bygga på finns det två alternativ. Det ena är att man skjuter upp projektet och letar efter en annan plats. Det andra alternativet är att man stabiliserar marken genom pålning. De flesta väljer att använda pålning av olika slag.

Pålning gör byggen möjliga

Pålning innebär att man använder pålar, antingen av cement eller stål, för att säkra och förankra byggnaden. Man borra helt enkelt ner till stabilare jordlager eller ner till berggrunden. Med hjälp av pålar står byggnaden stadigt och man kan använda den tänkta platsen för byggnationen. Pålning används för både små och stora byggnader, samt för vägar, järnvägar och broar.

Om du inte har möjlighet att utföra en pålning på egen hand finns det möjlighet att överlåta arbetet till en kompetent underleverantör. Ett erfaret företag inom pålningsbranschen kan både utvärdera vilken metod som passar bäst i ditt fall och sedan utföra arbetet åt dig. Det är tryggt, säkert och enkelt.

13 Sep 2023