Spara pengar med värmepumpar i Uppsala

Om du vill ändra ditt hus uppvärmningssystem och vara klimatsmart och ekonomisk kan du vända dig till ett företag som installerar värmepumpar i Uppsala.

Vi är alla medvetna om att vi måste värna om jordens klimat genom att ändra våra vanor och inte minst måste vi övergå till att låta fossila bränsle bli ett minne blott. “Men vad kan jag som enskild individ göra åt detta?” tänker du kanske. Man kan väl släppa ut koldioxid och metan utan att någon märker det?

Men tänk efter! Så skulle ju inte en myra resonera som tålmodigt bär sitt strå på ryggen. Och liksom myrorna måste vi också dra vårt strå till stacken och följa devisen “många bäckar små gör en stor å".

Värmepumpar i Uppsala ger lägre energikostnad

Din akademiska karriär som forskare i Uppsala har börjat ta fart. Något annat som har börjat ta fart på sistone är familjens kostnader för energi och uppvärmning. Din fru har det dagliga ansvaret för hushållsekonomin och ställer en fråga. “Du som är forskare och kan allt måste ju veta hur vi ska kunna sänka våra energikostnader”.

Dina vetenskapliga bedrifter sträcker sig inte till energifrågor. Men du får hjälp av din dotter som läser på tekniskt gymnasium i Uppsala och som dessutom är kunnig i miljöfrågor. “Vi har fått lära oss om bergvärme och hur värmepumpar fungerar”, säger hon. “Om vi gör en sådan installation här i vårt hus skulle vi kunna minska våra energikostnader med upp till sjuttiofem procent”, förklarar hon sakkunnigt.

För mer info om värmepumpar, besök denna hemsida: värmepumparuppsala.nu

17 Jul 2023