Vilken hjälp kan man få av en fastighetsförvaltning?

Många flerbostadshus väljer att anlita en fastighetsförvaltning, men vad kan man få för hjälp av dem och hur går det till? Vad krävs för att man ska få anställning som fastighetsförvaltare?

Om man har ett flerbostadshus så är det mycket som rör den löpande driften som behöver skötas om. Är man ett större bostadsbolag så kanske man sköter om fastighetsförvaltningen själva, men om man är ett mindre bolag så kan man istället välja att anlita någon för tjänsten, och då väljer man själv vad man vill ha hjälp med. Totalt sett så kan en fastighetsförvaltare hjälpa till med allt som rör den dagliga driften. Det kan vara annonsering om hyresgäster och kontraktsskrivande samt reparation och underhåll av fastighet och grönytor. Husägaren behöver alltså inte göra något som har med den dagliga driften att göra om hen inte själv vill. Men man kan även välja att dela driften genom att exempelvis ge fastighetsförvaltaren allt administrativt och anställa, eller hyra in, någon som sköter om det löpande underhållet som vaktmästeritjänster.

Vilka kompetenser som behövs

Ett företag som arbetar som fastighetsförvaltare har oftast alla kompetenser som behövs för hela driften av ett flerbostadshus. Förutom de gemensamma yrkesrollerna som behövs i alla företag som exempelvis hr, vd, löner med mera, så kan man behöva någon som är utbildad inom juridik. Detta för att kunna hantera allt administrativt gällande kontraktsskrivande och så vidare. Man behöver även ha anställda som är kunniga inom alla delar av driften av fastigheten som ventilation, el, vatten och avlopp, sprinkler, värmesystem, vård av grönytor, viss reparation av ytskikt och städning. Företaget bestämmer själva vilka kompetenser man väljer att ha inom företaget och vilka som man istället föredrar att hyra in vid behov.

Utbildning till fastighetsförvaltare

Det finns skolor som utbildar fastighetsförvaltare, så om man är intresserad så finns det en möjlighet att gå den vägen. Men när det gäller de praktiska delarna inom fastighetsförvaltning så är det vanligt att de som arbetar med detta kommer från andra delar ur yrkeslivet som exempelvis drifttekniker, vaktmästare eller något hantverksyrke där man plockat på sig kunskap genom åren gällande så pass många områden att man kan vara i stort sett självgående gällande biten med hela fastighetsskötseln. Förvaltning och skötsel kan skötas inom samma företag men är så pass olika att få personer kan hantera båda bitarna. Det behövs oftast flera kompetenser för att sköta om hela fastighetsförvaltningen.

2 Apr 2020