Vilken fasad passar ditt hus bäst?

Om det är dags för fasadrenovering eller om du bygger nytt står du kanske och väger i frågan om vilken fasad huset faktiskt ska ha. Något som är bra att ha klart för sig att fasaden inte bara gör skillnad för utseendet – det är också en fråga om underhåll. De olika materialen och mönstren ställer helt olika krav vad gäller hur de ska skötas. Något annat att ta hänsyn till är klimatet som huset befinner sig i. Bor du längs Västkusten ställs andra krav på din fasad än om du bor i exempelvis Stockholm.

Träfasad

I Sverige har vi byggt med trähus sedan lång tid tillbaka. Trä är ett material som inte bara är billigt, utan också hållbart, lätt att arbeta med och relativt skonsamt mot miljön. Därtill anser många att det är vackert och att det åldras med stor värdighet. Trä är ett levande material vars ålder och förändringar ger huset karaktär på sikt.

Ett beslut som behöver tas är huruvida panelerna ska vara stående eller liggande. Klart är att det är vanligare att se liggande paneler längs med västkusten än i till exempel Stockholm. De lämpar sig nämligen väl i områden där det ofta förekommer slagregn. Stockholm ligger visserligen också vid havet, men är en stad som är betydligt mindre utsatt för detta än Göteborg eller andra städer längs västkusten.

Givetvis är det en estetisk fråga också, och den som bor i Stockholm kan välja liggande paneler om detta anses vara vackrast. Göteborgaren får dock större konsekvenser av att lägga stående paneler än vad någon i Stockholm får av att lägga liggande paneler.

Putsfasad

Putsfasad är en typ av fasad som ställer helt andra krav på sig vid fasadrenovering och underhåll än vad en träfasad gör. Normalt har en putsfasad en livslängd på ungefär ett halvt sekel, varpå en omputsning fordras. En omputsning av en sådan här fasad är något som bör göras av en firma som specialiserar sig mot fasadrenoveringar.

Stora delar av underhållet kan dock gemene husägare klara av på egen hand. Den som är händig kan säkerligen måla om en putsfasad med goda resultat. Likaså gäller mindre sprickor samt att lappa enstaka platser där fasadens puts har lossnat.

Tegelfasad

Har du en tegelfasad är en fasadrenovering något som inte bör bli aktuellt särskilt ofta. Tegelblocken går väldigt sällan sönder och behöver inte målas om. Det underhåll som dock kan krävas är att man fyller i murbruket mellan tegelblocken när många år har gått. Den som vill göra ytan på sin tegelfasad fräschare behöver sällan mer än en borste och lite såpvatten för det ändamålet.

Läs mer på http://www.fasadrenoveringstockholm.net/.

11 Sep 2017