Vem ärver huset när du dör?

Vi har väl alla sett amerikanska filmer, där den rika grevinnan drar hela släkten vid näsan och testamenterar bort sitt hus och alla sina rikedomar till sina katter, eller till välgörande ändamål. Påfallande många svenskar tror faktiskt att det kan gå till på det sättet även här i Sverige. Dock är sanningen att medan man i och för sig kan testamentera bort delar av sin egendom kan man aldrig frånta sina efterlevande det de lagligen har rätt till - sin laglott.

Hur vi ärver varandra finns reglerat i arvsrätten, som är en samling lagar vars äldsta delar sträcker sig tillbaka till medeltiden. Arvsrätten innebär att man i Sverige aldrig kan göra någon arvlös. Däremot är det möjligt att testamentera bort särskilda ägodelar, till exempel ett hus, till någon särskild person, förutsatt att man har tillräckligt med övriga tillgångar för att kompensera för dem.

Arvsrätt – lagen som skyddar de efterlevande

Enligt arvsrätten är det först den avlidnes maka eller make som ärver. Har den avlidne barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, har de dock rätt till sin andel av arvet direkt. De kan dock välja att avstå från sin del direkt och i stället få ut sitt arv när maken/makan dör. Barn inom äktenskapet får vänta med att få sitt arv tills den andra föräldern dör.

Den make eller maka som ärver har fri förfoganderätt till arvet. Det innebär att hen kan göra precis vad som helst med tillgångarna, förutom att testamentera bort det. När personen dör så ärver barnen båda föräldrarna.

Ett barn har alltid rätt till sin laglott

Arvslotten delas upp lika mellan den avlidnes barn. Har du två barn och ingen make eller maka i livet så ärver dina barn alltså 50% var av dina tillgångar. Men det enda dina barn lagligen har rätt till är sin laglott, som är hälften av arvslotten. Det räcker alltså för dig att ge barnen 50% av dina tillgångar, resten kan du testamentera bort till någon annan eller skänka till välgörande ändamål. Du kan också välja att ge 75% av dina tillgångar till det ena barnet och låta det andra nöja sig med sin laglott på 25%.

Dödsboet delas upp

Har du ett hus kommer det att buntas ihop med alla dina övriga tillgångar till det som kallas dödsboet. Dödsboet är en juridisk person, som kan ses som ett företag där dina efterlevande är delägare. Om det enda du äger är ditt hus, kommer dina barn att ärva hälften var av det. Du kan alltså aldrig testamentera hela huset till ett av barnen, om du samtidigt inte har tillräckligt med andra tillgångar som garanterar det andra barnet sin laglott.

Bråk om arv

Arv leder tyvärr ofta till bråk mellan efterlevande syskon. Ofta beror det på att det upprättats ett testamente som förfördelar ett av syskonen, eller att något av syskonen förväntat sig att få mer av någon anledning. Kanske har ett av syskonen bott med föräldern och hjälpt till med huset, och kanske förväntat sig att ärva hela huset men bara fått hälften.

Planera ditt arv tillsammans med dina barn

Vill man omfördela sitt arv olika mellan sina barn bör man ha synnerligen goda skäl till det. Att bli förfördelad av sin förälder efter dennes död kan vara oerhört jobbigt och leda till ilska, sorg och bitterhet. Dessutom gör man antagligen sina barn till ovänner resten av livet. En god idé kan vara att redan innan ditt frånfälle samla barnen och diskutera vad ni alla vill ska hända med huset, om det ska säljas, eller om något av syskonen vill bo där. Förhoppningsvis kan det bidra till att allt blir lättare för dina barn den dag du inte finns längre.

För mer information, besök https://www.arvsrätt.nu.

2 Apr 2019