Varmt och skönt med bergvärme

Med vårt nordisk klimat och skiftande årstider är vi i behov av uppvärmning en stor del av året, vilket kan bli kostsamt. Men genom att installera en bergvärmepump kan man spara mycket pengar.

Bergvärme räknas som en förnyelsebar energikälla, detta trots att den drivs med el. Men låter man bergvärmepumpen drivas av grön el blir den helt miljövänlig. Att installera en bergvärmepump kostar en hel del, främst för att man måste borra en energibrunn. Trots detta lönar det sig alltid, eftersom den sänker hushållets energikostnader.

Hur snabbt man får igen pengarna beror på hur stort hushållets behov av energi är. Därför är det viktigt att även titta på om man kan spara energi på andra sätt, som exempelvis genom att tilläggsisolera eller byta ut dåliga fönster. Lyckas man sänka sitt energibehov kan det göra att man också klarar sig med en lite mindre bergvärmepump. Som då även blir billigare.

En investering som alltid betalar sig

Bergvärme innebär en stor kostnad för de flesta, men det är även en investering som höjer värdet på fastigheten om den blir bra. Därför är det viktigt att ta hjälp av experter på bergvärme i Göteborg om man funderar på att installera en bergvärmepump.

Först måste man undersöka marken och titta på om förutsättningarna för bra bergvärme finns. Bästa är att använda sig av ett företag som kan hjälpa till med både planering, installation och service. Det går oftast smidigast och blir inte sällan även billigare. Då kan man sedan även låta samma företag serva bergvärmepumpen när det behövs.

16 May 2021