Varför inte anställa förvaltare av fastigheten?

Den som bor i Stockholm och kanske äger flera fastigheter vet att det kan vara omöjligt att hinna med att ta hand om fastigheten på sätt som höjer värdet på den. Det är en ganska omöjlig bedrift att klara av om man har ett heltidsarbete, familj att ta hand om och ett fullspäckat schema. Då kan det vara bäst att anlita en firma som tar på sig ansvaret för fastighetsskötseln. Det kan vara allt från privatpersoner som kan behöva anlita en sådan firma, till större bostadsrättsägare (BRF:er) som kan behöva anlita ett sådant fastighetsförvaltarföretag.

Fastighetsförvaltning på entreprenad

Antingen tar man in fastighetsförvaltning på entreprenad, eller så anställer man någon personal som tar hand om fastigheten på hel- eller deltid. Det är inte så många fastigheter som har så stora trädgårdar att de behöver personal på heltid under sommar- eller vinterhalvåret. Däremot kan man behöva fastighetsskötsel i form av renoveringar, reparationer och skötsel av driften. Har man en anlitad fastighetsskötare får man så mycket hjälp som man behöver men behöver inte vara arbetsgivare och betala arbetsgivaravgifter för den personalen. På så sätt kan man få det man betalar för men behöver inte anställa personalen.

Att anställa personal för fastighetsskötsel

Vill du däremot anställa personal som tar hand om fastigheten, är det viktigt att ge den personen arbetsuppgifter, eller anställa den personen enbart på deltid. I så fall blir du arbetsgivare åt den personen och betalar alla arbetsgivaravgifter och skatter för den personen. Du bestämmer var den personen ska arbeta, vad den ska arbeta med och hur mycket tid som ska läggas på de olika arbetsuppgifterna. Då tar du ett stort ansvar för det arbetet, vilket kanske stjäl din tid, som du egentligen vill lägga på annat. Å andra sidan kommer du att kunna göra anspråk på den personens arbete och engagemang på arbetet. Du kan ställa krav som arbetsgivare och kan förvänta dig en hel del av den personen.

Vad är det som behöver underhållas?

Det kan vara allt som har med driften att göra; elektriciteten, VVS, värme, renoveringar, reparationer och trädgårdsarbete, snöskottning på vintern, målning, fasadarbeten och underhåll av fastigheten. Ett hus kräver ständig tillsyn. Bara på ett år kan delar av fastigheten förfalla om man inte ständigt arbetar med den. Det finns företag i Stockholm som erbjuder ansvarsfull fastighetsskötsel av olika fastigheter, oberoende storlek på fastigheten och omfattning av arbetsupppgifter. Om du är intresserad av att veta mer om detta, kan du klicka på denna länk.

12 Feb 2019