Varför är det egentligen så viktigt att måla om huset?

Som husägare får man hela tiden höra att det är viktigt med regelbundet underhåll av fasad, fönster och dörrar. Men vad innebär detta egentligen, och varför måste man måla om huset?

Fasad, fönster, dörrar och tak utgör tillsamman husets viktiga ytskikt och ska främst hålla väta ute. Ett hus som inte håller tätt blir snart sjukt och kan drabbas av både mögel och röta. Låter man förfallet pågå alltför länge kan huset bli helt obeboeligt och kanske även måste rivas. Ett hus som i stället regelbundet underhålls kan i stort sett bli hur gammalt som helst, och ökar också ofta i värde. Färgen på fasaden hjälper till att hålla ytan frisk och förhindrar sprickbildning och att vatten tar sig in. Detsamma gäller färgen på fönster och dörrar och det är därför det är så viktigt att man regelbundet målar om.

Underarbetet och kvalitet på färgen har stor betydelse

Hur ofta man måste måla om huset beror på vilken slags färg det är målat med. Var huset ligger har också stor betydelse och om det utsätts för stark sol och hårda vindar. Det gäller främst att hålla koll på husets södersida då denna har en tendens att slitas snabbare. Det är ett stort och viktigt arbete att måla om huset och man får inte slarva med det viktiga underarbetet. Genom att ta hjälp av en skicklig målare i Västerås som använder sig av kvalitetsfärg får man en fasad som håller längre.

27 Mar 2021