Vad kunderna säger om Lidingös målare

Att anlita en målare kan ibland kännas lite nervöst. Ofta handlar det om främmande människor som ska in i ditt hem och utföra ett känsligt jobb när du inte är närvarande. Det är helt enkelt viktigt att känna förtroende för firman innan man ger dem nyckeln till ens hus.

I den här texten har vi tittat på ett antal olika målare i Lidingö kommun strax utanför Stockholm. Vi kommer inte att nämna några företagsnamn, utan vill endast ge en helhetsbild över vad kunderna på Lidingö tycker om målarna de anlitar.

De flesta är mycket nöjda

Den första firman vi tittar på har nästan uteslutande goda omdömen på nätet. Av de 20 recensioner vi har tagit del av har endast tre personer gett ett betyg som var lägre än fyra av fem. De positiva recensionerna domineras av lovord i stil med ”Proffsigt!”, ”Snabbt arbete med hög belåtenhet.” och ”Trevligt och kunnigt bemötande.”.

Men som sagt finns också en del negativa kommentarer, vilket är mycket vanligt. Dåliga upplevelser beror inte sällan på ett missförstånd mellan firman och kunden. Målaren i det här fallet behöver inte alls göra undermåliga jobb som regel. De negativa kommentarerna handlar inte sällan om dålig kontakt och uppskjutna besök.

Även den andra firman vi tittar på har nästan uteslutande fått goda kommentarer. Kommentarer vittnar om trevliga hantverkare och proffsigt utförda uppdrag. Även här finns dock enstaka kommentarer som ger ris åt firman. En användare menar att arbetet var slarvigt gjort och att firman gav ett mycket oengagerat intryck. Målaren i fråga har dock besvarat användaren på sidan och de båda verkar ha kommit överens.

Undvik upplevelserna som några av användarna haft

Även om de är få, är det ett par användare från Lidingö som har haft en sämre upplevelse med målaren de anlitat. De negativa upplevelserna kan bero på mycket. En vanlig anledning är dock missförstånd mellan målaren och kunden.

Genom god planering och genom att se till att ha ett detaljerat skriftligt avtal på förhand, reduceras risken markant för att hamna i en jobbig situation. Tänk på att få med allt som kan behöva fästas på papper i förhand. Exempel på det är tidsplan och överenskommet pris. Även vad firman har sagt ska ingå (i form av material t.ex.) bör finnas skriftligen.

Alla dåliga upplevelser beror dock såklart inte på missförstånd. Som regel gäller det att göra noga efterforskningar kring firman man planerar att anlita. Genom att ta referenser och kolla upp tillstånd samt försäkringar kan risken för att råka ut för en oseriös aktör reduceras starkt.

15 Feb 2017