Vad innebär mättekniker i Sundsvall?

Mättekniker eller metrologi används vid flera arbetsplatser i Sundsvall. Teknikerna används bland annat på ställen som byggarbetsplatser och i bergsområden.

Bygget var utspritt över ett ganska stort område som krävde en hel del jobb. Inte bara under själva bygget men även vid förberedande planering och grundarbete. Det var något som Anders insåg när han som nybliven företagare skulle strukturera upp arbetet. Han hade ett enmansföretag och istället för att anställa personal skulle han anlita företag på projektbasis.

Trots att han lärt sig mycket på utbildningarna han gått insåg han att det fanns massor av detaljer som kunde vara lätta att missa vid planeringen. Bland annat var det viktigt att hitta ett bra företag som kunde vara behjälpligt vid olika typer av mätningar. Men andra ord företag som arbetar med mätteknik.

Mättekniker som behövs

I Anders fall behövde han ett företag som arbetade med olika mättekniker i Sundsvall. Det viktigaste var att de kunde arbeta med 3D-skanning. Den typen av mätning var exakt och man riskerade inte att missa något. Det var med andra ord väldigt noggrant och med ett proffs som gör jobbet är det en bra kvalitetssäkring.

Genom att prata med andra i branschen hittade han ett företag som fått många goda vitsord. Hans enda oro var att företaget inte skulle ha tid att ta sig an hans projekt på grund av att de hade mycket att göra. Men han hade tur och de visade sig att de hade den lucka som behövdes. Företaget bokades in och en av punkterna på planeringen var klar.

21 Jan 2023