Vad finns det för fördelar med PVC-fönster?

Det finns ett stort antal olika typer av fönster tillgängliga idag. Valfrihet är toppen men hur vet man vad som fungerar? Vad är PVC-fönster? Läs och lär!

Det är inte alltid enkelt med val. Den dag du står där och antingen ska välja fönstertyp till ditt påbörjade hus eller behöver byta ut gamla och slitna sådana måste du ändå bestämma. Där finns en del olika aspekter att fundera på och två av de man först kommer att tänka på är funktion och utseende. Idag är vi alla medvetna om att fönster tyvärr är platser där värme behagar försvinna från husets insida, och att det därför är viktigt att minimera det problemet. Energi är inte gratis varken i termer av ekonomi eller miljö. Så hur dina PVC-fönster är uppbyggda och vilka u-värden de har spelar roll. Utseende är även det viktigt. Fönstren behöver passa ihop med resten av ditt hus!

Hur är ett PVC-fönster uppbyggt?

Ett fönster tillverkat av PVC är alltså tillverkat av en typ av plast som är en förening av kol och eten. Till detta tillsätts mjukgörare. De allra flesta är tillverkade genom helgjutning med flera kamrar. Detta gör att fönstren får låga u-värden och därmed bra isoleringsförmåga. Fönstren brukar också vara helfärgade vilket gör att små rispor och liknande aldrig syns. PVC-fönster är i stort sett underhållsfria. Om du bara ser till att hålla dem rena, och kanske smörja beslagen någon gång. Likaså är livslängden mycket lång. PVC-fönster är även billiga i inköp vilket ger en mycket låg kostnad, ihop med den förväntade livslängden. Däremot kan de inte repareras då de väl blivit utslitna, utan då behöver man köpa nya.

Vilken miljöpåverkan har PVC-fönster?

I en undersökning som EU-kommissionen låtit göra bedöms PVC-fönster ha en låg miljöpåverkan så länge de tas om hand och återvinns. Det går åt en del energi vid tillverkningen, men denna energi stannar kvar i den tillverkade produkten. Utsläppen av skadliga ämnen vid produktionen är låg eftersom fönstren varken behöver ytskyddas, lackas eller färgas. Du kan välja PVC-fönster med två - eller treglas beroende på bullernivån där de ska placeras. Det är många faktorer som spelar in när du ska välja fönster! Du vill ha en tilltalande design och du vill ha stort ljusinsläpp men litet energitapp. Du vill troligen kunna välja olika storlekar och färger och fundera över inbrottssäkerhet därtill. Sammantaget är PVC-fönster ett mycket bra val ur många olika synvinklar!

8 Jan 2020