Uppvärmning och energi kan bli kostsamt

Är man på jakt efter ett hus så är det också väldigt lätt att bli förblindad av den yttre skönheten samt en finare interiör. Det gör att man kan tappa en förmåga att tänka rationellt och se hur pass höga de årliga kostnaderna i drift kan komma att bli. Extra viktigt blir detta i städer där priserna för hus och villor ligger över det svenska genomsnittet och här är naturligtvis Stockholm också det tydligaste exemplet.

I och med att vår ränta är så pass låg och att vi har en ekonomi som bedöms som väldigt stark så är väldigt många också mentala miljonärer. Det vill säga; man har ett lånelöfte och man kan inom gränsen för detta köpa ett hus i Stockholm - men klarar man att betala av på det om räntan stiger?

Det är något som man måste ha i beaktning och det måste man också räkna högt på. Ett bra sätt att säkra upp är därför att aktivt söka efter hus som har lägre driftkostnader och som således ger större marginaler. Ett annat sätt är att söka efter hus som har potential och som är möjliga att byta uppvärmning för. Det senare kan vi ge exempel på.

Byt till bergvärme i Stockholm

Om du köper ett hus i Stockholm som värms upp av exempelvis fjärrvärme eller - ännu värre - en oljepanna så är det inte ett alternativ som är hugget i sten och inte möjligt att förändra. Nej, det finns alternativ och där man genom en värmepump istället värmer upp sitt hus med hjälpa av lagrad energi från exempelvis mark, från vatten, från luft eller från berg.

Det senare är något som också ger den absolut största effekten. Om du skulle byta från en oljepanna till bergvärme för ditt hus i Stockholm så skulle det bytet kunna sänka dina årliga kostnader med så mycket som 80% - varje år. Dessutom så skulle bergvärme innebära att energin som används är grön och därmed så blir det också ett aktivt val för en bättre miljö. Dessutom så skulle dina kostnader vara konsekventa.

Om man ser till olja så påverkas man som husägare av omvärldens priser. Det omöjliggör en långsiktig planering då man aldrig kan vara riktigt säker på hur mycket man kommer att få betala. Med bergvärme så ligger kostnaden konstant på en lägre nivå. Detta förutsätter dock två saker: att bergvärmepumpen är korrekt installerad och dimensionerad sett till borrhålet och att man överhuvudtaget har möjlighet att använda sig av bergvärme.

Bergvärme passar inte för alla

För att kunna använda bergvärme så krävs det rätt geologiska förutsättningar. Det är således en omöjlighet i vissa områden. Även om sådana finns så måste man även ta hänsyn till andra faktorer. Hur djupt måste man borra för att nå källan och finns det grannar som redan gjort det?

Det senare förklaras av att man inte får maximal effekt av bergvärme om det finns för många borrhål i området då de i så fall “tar ut varandra”. Minst tjugo meter är en riktlinje att följa. Gällande djupet så är det något som påverkar priset. Ju djupare man måste borra desto dyrare blir det. Det är också borrningen som bär den största kostnaden.

Man brukar säga att det handlar om en investering på mellan 80-120.000 kronor att borra/köpa värmepump/installera bergvärme. Börjar man närma sig den senare summan så kan man börja överväga andra alternativ. Där är det möjligt att bergvärme blir för dyrt och att det kommer att ta för lång tid innan det börjar löna sig. Omkring tio år kan man räkna på att det tar innan man är plus-minus-noll och där en vinst kan börja räknas hem.

Det krävs alltså en noggrann undersökning innan man sätter igång. Om inte bergvärme är det bästa alternativet så finns det andra lösningar som ger god effekt, som sparar pengar och som är bättre för miljön. Lösningar som kan göra stor skillnad för dig som husköpare i Stockholm och andra städer där priserna är höga.

Mer info om bergvärmehttp://www.bergvarmestockholm.com.

12 Sep 2018