Underlätta styrelsearbetet för din bostadsrättsförening

Med hjälp av ekonomisk förvaltning så kan du och din styrelse lägga mer tid på att utveckla din förening. Avlasta ert arbete från tidskrävande bokföring och andra ekonomiska rapporter.

Alla som har ingått i någon form av styrelse vet vilket stort ansvar det är och hur krävande det kan vara med all dokumentation och redovisning som måste framgå exakt och på pricken till föreningens medlemmar. Föreningsdemokratin och insynen medlemmarna har i föreningens arbete är någonting väldigt fint och någonting som vi bör värna om så mycket vi bara kan. Då måste det också finnas förutsättningar för styrelsen att kunna leverera detta till sina medlemmar på ett sätt som är förenligt med föreningens stadgar; förutsättningar i form av tid och energi samtidigt som det finns krav på att utveckla föreningen och ta nästa steg.

Ekonomisk förvaltning trollar fram tid

Det är många som suttit kvar och arbetat de sista dagarna – kanske till och med de sista timmarna – innan de ekonomiska boksluten och årsredovisningarna ska presenteras för medlemmarna. Samtidigt tittar du tillbaka på ett år fullt av svett och tårar - inte nödvändigtvis blod - där ni kämpat för att hålla ordning på ekonomin, betala fakturor i tid och, om du i detta exempel ingår i styrelsen för en bostadsrättsförening, förhandla avtal med bostadsägare som gör anspråk på någonting i sina kontrakt. Allt detta gör du dessutom på din fritid och det är svårt om inte omöjligt att inte låta styrelsearbetet gå utöver familj, återhämtning och andra intressen. Samtidigt har du krav att möta från medlemmarna som givit dig förtroendet i ditt uppdrag. Med ekonomisk förvaltning kan du få extra tid att uppstå ur tomma intet.

Underlätta administrationen och utvecklas

Ja, du läste rätt. Genom att ta hjälp av en förvaltare får du en seriös verksamhet som tar det tidskrävande pappersarbetet och den ekonomiska administrationen från dig. Känner du vilken tyngd som skulle lyftas från dina och resten av styrelsemedlemmarnas axlar om detta helt plötsligt sköttes åt dig? Förvaltare kan ta över ansvaret för din bokföring, bokslut, fakturahantering och avtalsskrivning – eller så mycket eller lite du själv känner att du vill ha hjälp med. Som grädde på moset gör förvaltaren mer än bara organiserar din ekonomi: du får dessutom en skräddarsydd planering och förslag på hur du och din förening kan utvecklas i den ekonomiska kostym ni befinner er i. En utveckling ni helt plötsligt kan genomföra eftersom det ekonomiska slitgörat har lyfts från era axlar!

22 May 2020