Ta ner träd på tomten

Har du köpt ett hus i Nacka med en vacker trädgård och funderar på att fullända den genom att ta ner några träd som skymmer utsikten mot sjön? I dessa dagar är det väldigt vanligt att tomtägare stör sig på träd, de skymmer utsikten och solen, gör trädgården mörk etcetera. Och visst, det kan finnas tillfällen då det kan vara motiverat att öppna upp och ta ner träd som vuxit sig för stora, men man bör också tänka på att det finns många positiva aspekter av träd.

Lagar och förordningar

Det första du ska fråga dig är om du överhuvudtaget har tillåtelse att ta ner träd på din tomt.
-Vadå, tänker du, det är ju min tomt, jag gör väl vad jag vill på den? Det kan tyckas märkligt, men om området är detaljplanerat eller k-märkt behöver du tillstånd för trädfällning. Det kan vara så att kommunen har rekommendationer att bevara vissa typer av träd i området, till exempel ek eller ädellövträd, som vi ju har mycket av i Nacka. Börja därför med att kontakta kommunen och hör dig för vad som gäller i ditt område. Lita heller inte alltid på vad dina nya grannar säger i fråga om detta, det kan vara så att man har gjort på ett sätt i alla år, trots att det strider mot kommunens regler. Blir du påkommen med att fälla ett skyddat träd är det ditt ansvar och ingen annans. Trädfällning utan tillstånd kan medföra avgifter samt åliggande att återplantera träd. Och akta dig noga för att fälla träd på någon annans tomt, då kan du bli dömd för grov skadegörelse och i värsta fall spendera upp till fyra år i fängelse. Ett högt pris för lite kvällssol.

Andra positiva aspekter av träd på tomten är till exempel att de utgör ett utmärkt vindskydd. Framför allt på vintern blir detta märkbart, med lägre uppvärmningskostnader som följd. Träd är även bra för dräneringen i marken, för fågellivet samt i samspelet med andra träd. Det pågår mycket under markytan som det kan vara en god idé att lämna ifred.

Vem gör jobbet?

Om du däremot har bestämt dig för att ta ner ett träd på din tomt och kollat med kommunens bygglovsenhet är det bara att kontakta en arborist eller trädfällningsfirma. Vi rekommenderar inte att du tar dig an att fälla ett träd om du inte vet precis vad du gör. Risken för skador både på dig själv och omgivningen är höga. I ett tättbebyggt område som Nacka är det alltid sektionsfällning som gäller, dvs att arboristen klättrar upp och sågar ner grenar och stamdelar del för del. En trädfällningsfirma kan även hjälpa till med bortforsling av träddelarna och frakt till återvinning. Dessutom har du möjlighet att utnyttja RUT-avdrag.

Tänk ett extra varv 

Ta dig en extra titt på dina träd, är det verkligen absolut nödvändigt att fälla dem? Väger fördelarna med utsikt och sol upp det som går förlorat i fråga om grönska och vindskydd? Kanske räcker det med att du anlitar en arborist som kan glesa ut lite i kronorna och släppa in ljus? Oavsett ditt beslut önskar vi dig lycka till och många trivsamma dagar i din nya trädgård!

Du kan läsa mer på http://www.trädfällningnacka.nu/

13 Sep 2017