Stor skillnad på hemstädningsföretag - enligt GP

Att få hemmet städat utan att behöva lyfta ett finger är enkelt och relativt billigt. Utbudet är stort av hemstädning i Göteborg och tack vare stor konkurrens hålls prisnivåerna nere. Utöver det går det att få RUT-avdrag för de allra flesta städtjänster vilket gör att den slutgiltiga timkostnaden blir låg. Men det lönar sig ändå att jämföra priser på hemstädningen innan den beställs. Dessutom bör man även jämföra andra punkter. Det var något som tydligt visades sig i en undersökning som Göteborgstidningen gjorde 2016.

Undersökningen:

1. De började med att söka upp ett antal städföretag genom att söka på ”Städfirma Göteborg” på Eniro.

2. Andra steget var att enbart ha med företag som erbjöd hemstädning. En del städföretag vände sig exempelvis enbart till företag eller hade bara flyttstädning m.m.

3. Tredje steget var att rensa bort hemstädningsföretag som inte hade tillräckligt gott rykte. Med andra ord togs företag bort nyss som fått anmärkningar från revisorer m.m.

4. Städföretagen kontaktades sedan varpå de fick ge offert på hemstädning för en lägenhet i Göteborg samt en villa.

De flesta angav att hemstädningen på villan skulle ta 6 timmar vilket därmed blev den tid som Göteborgsposten valde att räkna på när de sammanställde prisnivåerna. Därtill lade de också med eventuell utkörningsavgift vilken varierade kraftigt beroende på var i Göteborg som kunden bodde. Det som däremot inte kunde räknas med i priset var material. Vid hemstädning väljer nämligen vissa företag att ha med sig eget material medan andra kräver att kunden ska stå för detta själv. Det var flera saker som tidningen valde att jämföra dvs. pris, andra avgifter, vem står för material samt bindningstid/uppsägningstid.

Resultat:

Undersökningen av företag i Göteborg som erbjuder hemstädning talar klarspråk; det är inte lätt att ställa olika städföretag mot varandra.

Pris – Skillnaden i grundpris var stor. Men det gäller att se på helheten.

Andra avgifter – De ”andra avgifter” som kan uppkomma är framförallt utkörningsavgift samt aviavgift. Ett större städföretag hade även en månatlig administrationskostnad. Det är alltså tydligt att det finns flera olika slags avgifter som kan uppstå. Något man bör tänka på när priset jämförs.

Utrustning  - Ska kunden stå för utrustningen eller gör städföretaget det? Ett alternativ är att det ingår material första gången men att städfirman sedan tar betalt om medel m.m. måste fyllas på.

Bindningstid – Med bindningstid menas hur länge som kunden måste vara kund om ett avtal skrivs på. Inget av de undersökta företagen i Göteborg hade bindningstid vilket speglar branschen ganska bra. Däremot fanns det uppsägningstid. Från att uppsägning skett kan betalning tas för olika tjänster under denna period. Här varierade det från 0 till 60 dagars uppsägningstid.

14 Jan 2018