Stopp i avlopp ett problem

Det är inte alltid hårtussar och annat från en lägenhet som skapar stopp i avlopp. För alla hus behövs kontroll eller spolning av rören med jämna mellanrum.

Anders hade uppmärksammat att flera av de boende i hans fastighet fått problem med avloppen. Många hade ordnat felet själva med kemikalier och rensrör och andra redskap. Det var länge sedan rören blivit kontrollerade och kanske var det dags att spola dessa och även be den rörservice han brukade använda att filma rören.

Inte för att det hade varit läckage någonstans, men filmning var ett bra sätt att se var problemen satt. Sedan var det en bonus att få rören kontrollerade. En investering inför framtiden då inga trasiga rör skulle dyka upp som en ovälkommen överraskning. Han skulle kontakta firman redan nästa dag.

Kunde lugna boende med stopp i avlopp

Rörservice bokades in och skulle komma om några dagar. Anledningen att de inte kom med detsamma var att det just för tillfället inte fanns något akut problem. Det han ville ha hjälp med krävde lite mer planering och tid. Samtidigt skulle problemen med stopp i avlopp avhjälpas.

Redan när han avslutat samtalet ringde en hyresgäst som hade stopp igen. Anders lovade att komma med detsamma. Det kändes skönt att kunna berätta att rören skulle spolas och att problemet skulle vara löst, förhoppningsvis för en lång tid framåt. Men det här stoppet skulle han ta hand om själv, tänkte han, och plockade med sig rensbandet och ett par handskar innan han gav sig iväg.

14 Jun 2022