Stockholm växer - maskinuthyrningen blomstrar

Stockholm växer snabbt. Det sägs att motsvarande tre fullpackade bussar flyttar in till huvudstaden – varje dag. Utslaget på ett år motsvarar det Skellefteås befolkning – och ser man dessa siffror så förstår man också varför Stockholm har så mycket nybyggnationer framför sig. Man måste – helt enkelt – för att klara av denna enorma folkmängd klara av att bygga bostäder, offentliga lokaler, bättre vägar och genomföra en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Primärt så handlar det om att bygga bostäder dock och där ser man att Stockholm äntligen börjar bygga ikapp; något som behövs då bristen på bostäder till stor del ligger bakom den extrema prisutveckling som skett under senare år. Kort sagt; finns det inte tillräckligt med bostäder så kommer man även fortsättningsvis att se budkrig på de befintliga som finns till salu.

Om man bryter ner de olika byggnadsprojekt som äger rum i staden så finns där en gemensam nämnare och detta i form av en bransch kallad maskinuthyrning – en bransch som är väldigt lönsam och lukrativ i dagens Stockholm. Det spelar nämligen ingen roll vilket typ av projekt det handlar om – markarbete, större nybyggnationer eller renoveringar hos privatpersoner – företag inom maskinuthyrning i Stockholm har idag fullt upp och erbjuder sina tjänster både till större företag inom entreprenad och till privatpersoner som behöver utrusning till de projekt de tänkt sig i sina egna hem.

Maskinuthyrning är således i Stockholm något som ofta glöms bort – men som utgör en oerhört viktig del i den expansion som man ser i staden och som man på sikt kommer att se än mer av i framtiden.

Maskinuthyrning även för privatpersoner i Stockholm

Vi nämnde ovan att företag inom maskinuthyrning även erbjuder sina tjänster och sina produkter till vanliga privatpersoner. Något som verkligen behövs och som det finns ett stort värde i. Det ligger helt enkelt i en privatpersons ekonomiska intresse att snarare hyra de maskiner och de verktyg som behövs än att köpa dessa för en väldigt hög kostnad.

Med tanke på att renoveringar och byggnationer dessutom är vanligt förekommande i dagens Stockholm så är detta en vinstsituation för båda parter. Företag inom maskinuthyrning har en regelbunden ström av kunder och kunderna i sin tur får en chans att för ett schysst pris hyra de verktyg och de maskiner som annars endast brukar vara exkluderade till professionella yrkesmän.

10 Jul 2017