Sprinklersystem ger trygghet

Det är ett så enkelt sätt att förebygga stora och onödiga brandskador på en fastighet om man väljer att investera i ett bra sprinklersystem som dessutom är flexibelt och går att bygga till.

Om man bestämt sig för att installera ett sprinklersystem så är det viktigt att man väljer en entreprenör som kan vara med hela vägen. Det bästa är naturligtvis att inkludera sprinklersystem redan när man projekterar byggandet, men det går ju också att installera i äldre fastigheter.

Vad som krävs är en erfaren entreprenör som tar uppgiften på allvar och verkligen vill se till att det fungerar i framtiden också. Det första man behöver är ju att välja ett system av hög kvalitet och projektledare med vana vid olika typer av anläggningar.

Att sedan välja bra och säkra sprinklersystem som är driftsäkra och lätta att underhålla är också viktigt. Väljer man rätt entreprenör så får man projektering, leverans, montering och driftsättning.

Säkra sprinklersystem ger den säkerhet som fastigheten behöver

Resan är ju inte slut bara för att systemet är installerat och igång. Det är nu man är beroende av att det görs regelbunden service och funktionskontroller. Alla system kan drabbas av slitage eller avbrott men om de kontrolleras regelbundet så förebygger man det.

Genom ett serviceavtal med entreprenören som känner systemet får man den trygghet man behöver. Dessutom utbildas den personal på plats som har hand om säkerheten, och om det kommer ny personal så får de också utbildning i sprinklersystemet. Allt för att om sprinklersystemet en dag skulle behövas så ska det fungera.

6 Dec 2021