Solpaneler – för- och nackdelar

Installerar man solpaneler gör man inte bara en insats för miljön – utan också för sin plånbok. Det är idag vanligt att man kompletterar hushållselen med hjälp av solpaneler. Får man el över kan den säljas och går på vis inte till spillo. Men självklart har solpaneler också sina negativa sidor. Till exempel krävs det arbete för att få mycket kraft och det kan ta ett tag att få tillbaka investeringen genom sänkta energikostnader. I den här texten kan du läsa om de goda sidorna med solpaneler – men också om de lite mindre goda sidorna. 

Fördelar

  • Alltid el i hemmet. Visst är det huvudsakligen under dagen som dina solpaneler kommer att generera ström. Om du har tillräckligt många solpaneler uppsatta kan det hända att du producerar mer el än du behöver för tillfället. Om så sker skickas strömmen tillbaka till nätet, vilket gör att du kan använda den nattetid eller andra tillfällen då du förbrukar mer energi än du generar. För att så ska ske krävs givetvis tillräckligt många solpaneler från första början. Bor du i en stad med mycket sol, till exempel Visby, får du mer el än i till exempel Stockholm och de flesta andra städer i landet.
  • Passivt. När solpanelerna väl är uppsatta är det ytterst lite underhåll du behöver utföra. De flesta tillverkare erbjuder en garanti på 25 år på panelerna. Växelriktaren, som konverterar likström till växelström, har dock en något kortare livslängd. Normalt brukar den hålla i ungefär 10 – 15 år, innan den behöver bytas ut. Det som kan behöva göras är att borsta bort löv eller smuts som hamnat på solpanelerna.
  • Miljövänligt. Kanske behöver det knappast påtalas, men solpaneler är mycket miljövänliga. Energin som produceras kräver endast solens strålar. Det finns i princip inga gifter alls som frigörs ut i naturen vid användning av solpaneler. Med det sagt är inte tillverkning och installation riktigt lika miljövänliga. Med tanke på hur länge solpanelerna kan användas är det dock fortfarande ett snällt (kanske det snällaste) valet mot planeten. 

Nackdelar

  • Många faktorer påverkar elproduktionen. Hur mycket dina solpaneler producerar beror på en rad olika faktorer. Bor du till exempel i Stockholm kommer du inte att producera lika mycket el som någon i Visby. Bor du långt upp i Norrland kan det bli problem med tjocka snötäcken över panelerna, ett problem som inte är lika betydande i regionen kring Stockholm (eller Gotland heller).
  • Stor skillnad mellan sommar och vinter. Under sommaren kan det produceras upp till sju gånger mer än det gör under vintern. Det här är givetvis en betydande skillnad, vilket gör det svårt att helt förlita sig på solenergi året runt. Särskilt i Sverige. Även inom Sverige finns skillnader, beroende på vilken landsdel man bor i. Bor man i Skåne, eller bara i Stockholm i mellersta Sverige, kan man förvänta sig avsevärt kortare vintrar än de högst upp i Norrland.
  • Uppstartskostnaden. För att installera solpaneler krävs förhållandevis höga initiala investeringar. Det går dock att söka bidrag för detta hos staten, men det är fortfarande en hel del pengar som behöver spenderas. När det här väl är gjort får du riktigt, riktigt billig el. Återbetalningstiden kan vara ganska lång, men så småningom börjar du spara pengar på installationen. 
2 Jan 2018