Snöskottning - upprätta ett avtal

Kan man chansa på att det blir en mild vinter i Stockholm? Många gör detta och hoppas kunna spara in pengar genom att se mindre snö och ett mildare väder. Det är ett beslut som kan bli kostsamt. Man bör alltid som fastighetsägare upprätta ett avtal gällande snöskottning i Stockholm.

Snöskottning är ett måste. Om du äger en fastighet så är det på ditt ansvar att ingen skadas i anslutning till denna. Snö och istappar som faller är ett återkommande problem och årligen så skadas både person och egendom av detta. Det är ett problem som egentligen aldrig borde finnas: genom rätt val av företag kan snöskottning i Stockholm ske med regelbundna intervaller och därigenom också förhindra olyckor.

Olyckor kan å andra sidan även ske i samband med snöskottning. Arbetet är långt ifrån riskfritt och därför blir också valet av företag extremt viktigt. Vi skulle säga att det aldrig får styras av pengar. Erfarenhet, rätt utrustning och kompetens hos personalen är det man ska fokusera på. Tyvärr ser man att många företag tummar på detta. Man söker personal som är ute efter snabba påhugg och skickar upp personer på tak utan vare sig rätt erfarenhet, utbildning eller utrustning. Här har du som fastighetsägare ett ansvar i att välja rätt - både för din skull och för andras.

Snöskottning i Stockholm räddar ditt tak

Snö kan komma plötsligt och i enorma mängder. Det är därför viktigt att man snabbt skottar bort massorna innan det exempelvis börjar töa och snöns vikt, i och med detta, blir högre. Det innebär en risk för att taket rasar in. Takets konstruktion klarar inte av den tunga vikt som snö kan föra med sig. Detta innebär att man kan komma att behöva akut hjälp och att man som fastighetsägare måste kunna lita på att det företag man anlitat för snöskottning i Stockholm kan rycka ut med kort varsel - oavsett tid på dygnet.

En annan sak att tänka på gällande taket och hållbarheten för detta är att företaget använder rätt verktyg. Gummiklubbor för att slå bort is - utan att skada takets material - samt spadar som inte repar och förstör det tak som skottas. Kolla upp detta innan.

Snöskottning i Stockholm - behöver du hjälp?

Det är inte enbart fastighetsägare och BRF:er som behöver se över sin snöskottning. Även villaägare har ett ansvar i att ingen skadas - och, naturligtvis, att se till att taket inte rasar in. Beroende på hur taket ser ut och vilken lutning det har så krävs det olika insatser. Genom att anlita ett företag så kan man skapa en plan för skottning som gör att riskerna minimeras.

Att skotta på egen hand är en möjlighet, men man måste då också vara medveten om riskerna samt - på ett tidigt stadium - se över vilka taksäkerhet som finns. Ett fall från ett tak kan innebära en fara för livet.

23 Dec 2021