Skillnad att anlita bygg för total- eller delentrerprenörskap

När man står inför att bygga eller renovera ett nytt hus, har man förutom det byråkratiska; ansöka om bygglov, vatten- och sanitetsavlopp och allt som hör till sophämtning och så vidare, att lösa många praktiska frågor. Köper man ett modulhus, har du minimerat antalet problem eller frågor att lösa. Då kommer företaget med personal med de olika modulerna och ser till att allt byggs på rätt sätt. Efter det återstår inredningen, som de också hjälper till med, allt efter dina önskemål. Om du inte har tänkt köpa ett modulhus, har du här två valmöjligheter; antingen att välja att genomföra bygget som totalentreprenad, eller som delentreprenad. Här går vi igenom de olika alternativen.

Välja totalenterprenad

Väljer du en totalentreprenad på bygget, innebär det dels att slutsumman antagligen kommer att hamna på en större prislapp. Däremot får du ett företag som tar ett huvud- och totalansvar för att huset blir klart och såsom du önskar det. Du slipper tänka på hur bygget ska genomföras och kan förlita dig på att företaget som tar på sig totalentreprenaden ser till att bygget genomförs. Det enda som du kan förväntas fatta beslut om, är detaljer i utseeendet och konstruktionen (var fönster till exempel ska sitta, dörrar och inredningen) eller i materialval. Du får en kontaktperson som håller kontakten med dig och informerar dig om vad som sker och talar om det du vill veta om bygget.

Välja delentreprenad

Väljer du att genomföra bygget med delentreprenad behöver du själv fatta större och fler beslut. Du får agera byggherre och du håller kontakten med olika hantverkare, olika aktörer för att genomföra bygget. Det är du som ansvarar för att allt flyter på och du får själv vara motorn i att bygget går framåt. Du kan säkert få ett lägre pris, jämfört med att bygga med totalentreprenad, och det är en av fördelarna med att bygga med delentreprenad. En annan fördel är att du har all insyn i vad som händer. Det är du som bestämmer hur allt ska genomföras och du har det övergripande ansvaret. Du bestämmer tid och schema för de olika hantverkarna. Du bör ha viss kunskap om vad som behövs och i vilken ordning som vart och ett ska byggas. Du kan alltid få goda råd och tips av hantverkarna och arkitekt, som du bör anlita för husbygget.

De flesta hus byggs med betong i någon del av huset. Mest används betongen i grunden, även om man väljer ett traditionellt trähus. Bor du i Stockholm, kan vi rekommendera att anlita detta företag för betongarbeten i Stockholm.

18 Jul 2018