Ska du bygga badrum? Tänk på det här

Att bygga badrum är ett stort projekt. Det är viktigt att på förhand göra en genomarbetad plan och att inte slarva med förberedelserna. En fördel med att göra en bra planering på förhand är att man mer precist kan räkna ut kostnaden. Räkna till exempel på vad VVS kommer att kosta, materialens priser och om andra fackmän behöver anlitas.

Hur kan det nuvarande badrummet förbättras?

Många gör om sitt badrum för att få mer yta. Ett exempel för att frigöra mer yta inför det nya badrummet är att skippa badkaret och istället skaffa en dusch. Det finns många olika typer av duschkabiner, där vissa är mer lyxiga än andra. Till exempel finns duschkabiner där du stänger in dig helt med inbyggd radio och belysning. Titta över de olika alternativ som finns och bestäm dig för det som verkar bäst utefter dina resurser, dina behov och dina förutsättningar.

Behöver du anlita VVS och/eller hantverkare?

Det rekommenderas inte att göra installationer på egen hand, om du inte är utbildad inom VVS. Om något går fel i framtiden finns nämligen en risk att din försäkring inte täcker de skador som uppstått om installationerna inte är fackmannamässigt utförda.

De allra flesta behöver anlita någon som kan VVS inför dessa typer av arbeten. Självklart beror det dock på hur mycket du ska göra om badrummet. Om du inte behöver göra någon ny installation kanske du klarar dig med egna händer. Annars finns här en möjlighet att sänka kostnaderna om du känner någon som arbetar med VVS och kanske kan erbjuda någon annan tjänst i gengäld.

När ska arbetet vara färdigställt?

Sätt upp en realistisk för hur de olika arbetsmomenten ska fortlöpa och lösa av varandra. Det här är särskilt viktigt om du ska anlita VVS eller någon annan firma. Kom överens om en deadline och se till att även få det fäst på papper. Glöm inte att även få med vad som händer ifall deadline inte hålls.

Planera även hur ni ska lösa toalettbesök, dusch och tvätt under tiden. Har ni någon granne vars faciliteter ni kan låna? Annars kan ni behöva lösa det på annat sätt.

Gör upp en budget

Som nämndes i inledningen av den här texten finns det flera fördelar med att göra upp en realistisk budget på förhand och att göra den så precis som möjligt. Bestäm en summa får arbetet får kosta och försök att inte gå över den. Det är givetvis bra att ha visst utrymme över detta också.

Genom att göra en så precis budget som det bara går kan du enklare planera för vad ni kan lägga pengar på och inte. Kanske märker ni att ni har råd att köpa det där lite finare golvet som ni tänkte hoppa över?

24 May 2017