Se till att avlägsna asbest i gamla hus

Bor man i ett fint hus som är byggt någon gång mellan åren 1930 till1960-talet kan man med fog misstänka att det kan finnas byggmaterial som innehåller asbest. För en lekman är det väldigt svårt att på egen hand avgöra om det finns asbest, eller inte, i huset som man bor i. Kort sagt kan man helt enkelt vara särskilt försiktig om man renoverar ett hus som är byggt före 1977. Det var då som asbest blev olagligt som byggmaterial, därför bör du behandla alla hus som smittade med asbest. Man använde nämligen asbest som byggmaterial fram till 1982, då det förbjöds i alla sorters byggmaterial.

Asbest användes i mesta byggmaterialet

Enligt Arbetsmiljöverket kan du hitta asbest i allt från asbest-cement-skivor till eternit i tak och väggar. Det kan finnas som tillsats i murbruk och fix, eller fog. Det lär finnas i alla hus som har armerad plast. Du lär hitta det i elkablar, i golvmaterial, i isoleringsmaterial och i olika packningar som har byggts för att isolera huset. Man kan även finna asbest i fartyg, ångpannor och i rörisoleringar, i buller-isoleringar, i stålkonstruktioner. Man gjorde det ofta för att öka brandsäkerheten. Det kan även finnas asbest som är tillsatt i cement, gummi, plast, silikon, i golvplattor, eternitplattor, magnesium-massa, i asbestmattor och plastmattor. Du kan hitta det i rörisoleringar, värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar, i ventilationstrummor, asbest-cement-skivor på tak, fasader, balkonger io väggar, soprum och bakom elskåp, i fönsterbänkar i fönster-kitt, plastmattor och golvbeläggningar, och som mattlim.

Hus byggda mellan 1930-1970 har asbest

Så när man väl börjar riva i ett hus som byggdes under de åren (mellan åren 1930 till 1980) kan man förvänta sig asbest i huset. Då krävs det riktigt utbildade asbestsanerare som utför arbetet och som upprättar säkerhetsanordningar i samband med rivningen. Som lekman ska man inte börja riva på egen hand. Det måste vara utbildad asbestsanerar som gör jobbet. Även om man kanske tycker att det är kostar en del, är det värt varenda krona. Vad kan ersätta om man blir sjuk? Det finns inga pengar som man kan köpa sig hälsa om man utsätter sig för asbesten.

I storstäderna utbildas asbestsanerare

Bor du i någon av storstäderna Göteborg, Malmö, Stockholm finns det många utbildade sanerare som kan hantera asbest. Det är här som utbildningarna ges om hur man hanterar asbesten i byggmaterial. Man får veta vilka skyddsåtgärder som man är tvungen att vidta innan man sätter igång och river. Hur man kan skydda andra medan man river. Läs mer om asbestutbildningar här.

14 Mar 2018