Se över husets låssystem

Ett hus är aldrig säkert mot intrång om inte alla möjliga in- och utgångar är säkrade med säkra låssystem. Det gäller även fönstren. Det spelar ingen roll att ytterdörren har ett säkert lås om inte andra ingångar eller fönster har bra lås. Inbrottstjuvar tar sig alltid in på det anklaste stället. 

Idag går många över till elektroniska låssystem med larmbrickor och koder som är helt fria från traditionella nycklar. Det är mycket smidigt och framför allt när man blir av med en larmbricka. Då spärrar man enkelt brickan. Man har också full kontroll över in- och utpasserande och kan exakt se datum och tidpunkt. 

Kontakta en låssmed

När man har föråldrade eller dåligt låssystem rekommenderas att ta hjälp av en låssmed för att se över det befintliga låssystemet i bostaden eller andra lokaler. Med hjälp av deras expertis kan man få en överblick på fel och brister och kan sedan göra passande åtgärder för att få det säkrare. Då skapas trygga och långsiktiga lösningar vilekt underlättar för alla som vistas i lokalerna. 

Förhindra av obehöriga tar sig in

Dåligt fungerade lås och bristfälliga låssystem gör att risken ökar för inbrott. Äldre lås kan ganska enkelt dyrkas upp för den erfarne inbrottstjuven. När man tappar bort nycklar bör man byta ut alla lås och det är såklart kostsamt, framför allt om det händer flera gånger. På företag eller bostadskomplex där många människor vistas blir det såklart extra känsligt när huvudnycklar och portnycklar försvinner. Försäkningsbolagen är hårda i ärenden där nycklar har försvunnit. 

När olyckan är framme

När det gäller traditionella lås med nyckel händer det såklart att man tappar sin nyckel och inte kommer in. Det är frustrerande och då finns det bara en utväg, att kontakta en låssjour och be dem att öppna dörren på plats. En låssmed har specialverktyg och kan ta sig in i alla tänkbara lås utan att skada låset.

Låsbyten

Efter ett inbrottsförsök eller när låset är skadat på något sätt behöver man utföra en reparation eller göra ett låsbyte för att det ska bli säkrare. Många gamla lås bröjar kärva med tiden och det är svårt att låsa. Det kan biland räcka att byta cylindern, men ibland byter man ut hela låset.

Vid reparationer eller återställningar av befintliga låssystem kan det vara klokt att se över hela låssystemet. Ett bra sätt att öka säkerheten är att sätta in säkra lås med byckel även på alla fönster på markplan.

 

25 Sep 2019