Säkerhetsdörrar i Stockholm - håll tjuven utanför

För att förhindra inbrott och att eld sprider sig, kan du eller din bostadsrättsförening installera säkerhetsdörrar i Stockholm. Låt en expert göra jobbet.

Du sitter med i styrelsen för en bostadsrättsförening. De boende har blivit alltmer oroade över risken att inbrott ska äga rum i era fastigheter. Visst är det är bra att hålla tjuvar utanför, men en säkerhetsdörr har många andra funktioner och fördelar.

En lägenhet i en bostadsfastighet är en brandcell. Om brand uppstår i en lägenhet ska branden inte sprida sig ut i trapphuset. Om det börjar brinna i ett trapphus och brandgaser uppstår ska de heller inte kunna ta sig in i husets olika lägenheter.

Säkerhetsdörrar i Stockholm - lukt, ljud och tjuvar

Någon av hyresgästerna steker kanske strömming. Det kan vara gott, men den lukten ska inte spridas till alla lägenheter. Med en säkerhetsdörr undviker man att lukt och odörer sprider sig ut i ett trapphus. Det kan finnas lägenhetsinnehavare som älskar att spela musik på hög volym, men alla hyresgäster kanske inte gillar musiksmaken och de vill heller inte bli störda. En säkerhetsdörr förhindrar att ljud når ut från en lägenhet.

Men hur hjälper säkerhetsdörrar mot tjuvar? Om en professionell tjuv inser att det finns säkerhetsdörrar installerade, ger han eller hon sannolikt inte sig på dörren. Det krävs oftast rejäla verktyg för att forcera en säkerhetsdörr och borr och sågar ger ljud ifrån sig. Att bryta sig in i en lägenhet med säkerhetsdörr tar dessutom lång tid. De boende hinner larma polisen innan tjuven slutfört sitt arbete.

20 Sep 2022