Så arbetar ett företag som jobbar med sten

Är man ett företag som levererar stenkonstuktioner av till exempel stenarbeten, marksten och Skiffer till olika byggföretag har man skaffat sig kunskap om hur sten som byggmaterial fungerar. Annars har man inget i branschen att göra. Som stensättare gäller det att förstå hur marken fungerar och den rör sig i olika temperaturer. Hur skjuter en sten upp som drabbas av tjäle? Hur rör sig stenarna ihop med varandra i olika temperaturer och med tidens tand?

Hitta en eller flera bra leverantörer

Bland det viktigaste är att hitta en en eller flera leverantörer som kan leverera sten. Flera stora stenleverantörer har även egen produktion och slipar till stenarna på så sätt som önskas. Då kan man tillverka bänkar, badkar, diskbänkar, arbetsbänkar, fönsterbrädor mursten, gatsten och skiffer till olika trädgårdar. De flesta köparna är ofta stora företag som behöver omfattande stenmaterial till inredning eller för att anlägga terasser, parkeringar eller gångar.

Hur ska kunderna hitta till företaget

Dels gäller det att ha en fysisk butik, som ett showroom där kunderna kan komma och se hur stenprodukterna tar sig i sin naturliga miljö, dels behöver företaget finnas där kunderna befinner sig; på nätet. När det kommer till marknadsföring på nätet kan man göra på lite olika sätt. Dels kan man se till att den egna hemsidan kommer högst upp på Googles sökmotor genom en optimering av den egna hemsidan. Man kan göra reklam via Googles Ad-words reklamer som också placerar sig högt på sökmotorn. Man kan göra reklam på sociala sidor med snygga bilder och bra texter.

Viktigt att har referenser

Som företag är det mycket viktigt att ha fina referenser. Helst vill man få så stora och viktiga kunder det bara är möjligt. Som vanligt gäller att när man väl får sådana kunder göra bästa möjliga arbete, så att man får riktigt fina referenser av dem. Bara det faktum att man får leverera till något stort byggföretag betyder mycket för reklam av det egna företaget.

Ett stenföretag är både ett tjänsteföretag och varuhandel

Det gäller att knyta till sig duktiga stenläggare och skärare i fabrik där man behandlar och producerar bänkskivor, trädgårdssten och så vidare. Har man tjänster som man kan leverera gäller det att kunna sända ut stenläggare som kan göra arbetet på plats och som har den rätta kunskapen om hur ett stenarbete bäst bör göras. Ju fler tjänster som kan knytas till företaget desto större blir också inkomsterna för företaget. Skulle företaget enbart leverera stenprodukter och sten, som vilken annan handel som helst, ger det enbart begränsade inkomster. Genom att knyta viktiga tjänster till företaget kan man växa, eftersom de flesta byggföretag har begränsade kunskaper om sten som byggmaterial.

25 May 2018