En rivierapool ger fler möjligheter

Många husägare i Sverige har en dröm om att på sin baksida installera en egen pool. Särskilt vanligt är detta bland barnfamiljer och detta också av förklarliga skäl; en pool ger alltid en möjligheter till lek och till ett härligt umgänge där samtliga i en familj kan dra nytta av den. Frågan här är således självklar; varför finns den så få poolägare i Sverige –varför har inte fler förverkligat sina drömmer? Jo, en av de främsta anledningarna handlar om att man på förhand tror att en pool i Sverige inte klarar av vår vinter; man tar för givet att det handlar om att betala väldigt mycket pengar som i slutändan inte ger något. Kort sagt; många tar för givet att en pool i Sverige innebär mycket pengar för väldigt kort tids njutning. Stämmer då detta? Nej, inte nödvändigtvis.

En pool av traditionell modell och ett traditionellt snitt kan ha vissa problem i Sverige – men om mans er till de nyare modellerna så finns det inte samma uppenbara problematik. Ett typiskt exempel på en sådan modell kallas rivierapool och det är en sådan som vi ska titta lite närmare på här. En riveriapool tillverkas i ett enda stycke där sju stycken skikt finns och fyller olika funktioner; glasfiber är det vanliga materialet och det innebär att poolen i fråga både är lätt att installera samt att den går att anpassa på ett helt annat sätt efter vilken typ av yta man har att röra sig med.

En rivierapool är prisvärd och hållbar

En rivierapool klarar vårt svenska klimat bra och sett till kostnaden så är den här modellen betydligt mer prisvärd än vad en traditionell pool är. Naturligtvis så krävs det skötsel och – framförallt – skydd även om man väljer en riveriapool framför en äldre, mer traditionell, modell. Ett rejält, täckande och skyddande pooltak är således ett väldigt viktigt komplement som i sig är en viktig investering som ger poolen en längre livslängd.

Det fina med en rivierapool är dock den garanti man får av tillverkaren och återförsäljaren – tjugo år är något som brukar vara standard och detta oavsett om man installerar en rivierapool i Sverige, i Spanien eller i Italien.

Baserat på just detta så kan man också se kvaliteten en sådan modell är hög – kan en tillverkare, oberoende av land och klimat, lämna en sådan garanti – ja, då är man också väldigt säkra på att den produkt man levererar verkligen håller måttet.

15 Dec 2016