Renovering av husets fönster för att återställa dess skönhet och funktion

Att renovera äldre fönster är ett utmärkt sätt att återställa deras skönhet och funktion utan att behöva byta ut dem. Här är några tips för en skickligt utförd renovering som kan få fönstren att se nästan nya ut igen.

Det finns flera anledningar till att renovera äldre fönster istället för att byta ut dem. För det första kan de äldre fönstren vara speciellt utformade och perfekt passa till huset de sitter i, vilket gör det svårt att hitta ersättningsfönster som matchar lika bra. Dessutom kan miljöskäl vara en faktor, där man föredrar att spara på resurserna genom att reparera det befintliga istället för att köpa nytt. Nya fönster kan vara ganska dyra, så ekonomiska överväganden kan också vara en motivation för att renovera de befintliga fönstren. Vissa människor ser sitt hus som en helhet, och fönstren utgör en viktig del av husets karaktär. Därför vill de inte byta ut fönstren förrän de har gjort allt som står i deras makt för att rädda de gamla fönstren.

När det gäller äldre träfönster är den vanligaste anledningen till renovering att kittet börjar falla isär. Detta kan medföra att fukt tränger in mellan glasrutorna och orsakar förruttnelse. Att applicera nytt kitt är ett noggrant arbete som kräver försiktighet för att undvika skador på glaset. Omkittning av fönster tar tid och tålamod, men resultatet brukar vara väl värt besväret. Ett annat vanligt problem är att fönstrens färg börjar flagna och de behöver målas om. Slitagegraden på fönstren beror också på vilket väderstreck de sitter samt om huset är beläget nära havet eller inte.

Hjälpmedel och strategi för renovering

Innan du påbörjar renoveringen av fönstren är det klokt att först läsa på ordentligt för att lära dig de bästa teknikerna och vilka verktyg som kommer att underlätta arbetet. Sommarhalvåret brukar vara den bästa tiden för en fönsterrenovering i Stockholm då kitt och färg har kortare torktider. Om det är nödvändigt att ta ut fönstren helt ur ramarna för att utföra renoveringen, är det bäst att göra det när temperaturen är varm. Det är även viktigt att ta reda på vilken typ av färg som tidigare använts på fönstren för att uppnå bästa möjliga resultat. Under själva målningsprocessen är det viktigt att inte stressa utan istället låta arbetet ta sin tid och utföra det noggrant. Genom att göra en grundlig renovering kan det dröja många år innan fönstren behöver renoveras igen.

16 Oct 2023