Regelbunden kontakt med en takläggare

Som villaägare bör man alltid se till att ligga steget före och försöka förutspå vilket nästa projekt kommer att bl. Med projekt menar vi här utgift i form av reparationer. För, tyvärr är det så, att det alltid kommer att gå sönder saker i huset och där man i exempelvis en hyresgästförening kan förlita sig på att sina egna utgifter kring detta kommer att vara både få och begränsade så får man som villaägare vara beredd att betala kalaset ur egen ficka. Något som både kan bli oväntat och kostsamt då villaägare – generellt sätt – har en ganska dålig förkunskap då det gäller skötsel och underhåll av sitt eget hus i fråga.

Detta kan komma av att man har en slags falsk trygghet där man hela tiden tror att kostsamma renoveringar inte kommer att drabba en själv och där man tror att just sitt eget hus är ett slags Fort Knox där inge yttre omständigheter riskerar att föra med sig skada. Här ska vi direkt också säga att det är sådana som i stor grad orsakar slitage som i sin tur kommer att leda till att man tvingas betala i slutändan. Vilka är då de områden på ett hus som främst drabbas av dessa yttre omständigheter och som tar mest skada? Med dessa yttre, externa omständigheter menar vi väder och nederbörd i form av regn, snö, hagel och även solljus.

Jo, här kan vi direkt peka på husets topp och husets botten – det är nämligen tak och grund som tar emot absolut mest stryk från naturen och då dessa områden också är de mest kostsamma så ska man försöka fokusera på dessa som villaägare. Här rekommenderar vi också att man försöker använda sig av extern hjälp för att upptäcka problemen i tid och för enkelhetens skull kan vi här säga att det handlar om ett hus som ligger i Stockholm och vars ägare bestämmer sig för att genomföra en kontroll.

Takläggare och en dräneringsfirma

Ägaren till detta hus i Stockholm kontaktar först en takläggare som kommer till huset för att se över statusen på taket i fråga. Taket i fråga är ett vanligt sadeltak i tegel och denne takläggare anser att det är i hyfsat skick där endast några få pannor behöver bytas. Denne takläggare erbjuder sig också att göra detta mot en rimlig summa och räknar med att arbetet kommer att ta ungefär tre timmar allt som allt. Här har således en takläggare och hans arbetet blivit väldigt prisvärt, men om vi tar oss till nästa punkt – vi lämnar denne takläggare och ger oss ner till grunden av huset i Stockholm.

Här kallar ägaren in en dräneringsexpert som även han gör en grundlig besiktning där han upptäcker att färg släpper från källarväggar, där har ser tecken på vattenskador och där han känner en skum lukt just i källaren – samtliga tecken på att dränering måste göras. Detta kommer att kosta pengar; men i och med att husägaren varit så snabbt ute så kommer kostnaden att bli betydligt lägre än vad den kunnat bli om han väntat.

Han kan istället i lugn och ro kontakta fler företag, ta in fler offerter samt lägga upp en egen budget för att täcka dräneringskostnaden. Det är också så man måste jobba som husägare – ett steg före; kontakta en dräneringsfirma och en takläggare kanske varannat år och detta oavsett om huset står placerat i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det sparar nämligen pengar i slutändan.

30 Apr 2017