PVC-fönster – miljövänligt?

Att skaffa PVC-fönster är något som blir allt mer och mer populärt i Sverige och i våra grannländer. I Skandinavien och Norden finns en stark tradition av att bygga fönster med träkarmar. Inte så konstigt kanske, då vi har och har haft gott om virke att göra det med. I länder nere på kontinenten har det dock inte alltid funnits lika mycket virke att ta av. Trenden med PVC-fönster började alltså långt tidigare nere i Europa än vad den gjorde i Sverige. Men numera finns det alltså många företag som erbjuder denna typ av fönster. Arctic Windows är ett av dem.

Men är det egentligen miljövänligt? Det finns argument både för och emot detta. Generellt sett avråder olika intresse- och miljöorganisationer från användningen av PVC. Ett exempel på detta är under OS-bygget i London, då miljöorganisationer påverkade vilka byggnadsmaterial som användes i viss grad.

Med det sagt finns det fler saker att ha i åtanke. PVC-fönster kräver till exempel inget skördande av träd eller liknande. Likaså kräver det mindre underhåll, vilket även det kan spara på miljön.

Kräver lite underhåll

Just att det kräver lite underhåll kan faktiskt ha ganska stor inverkan på miljön. Träkarmar, som ofta kan behöva renoveras eller göras om, kan tära en hel del på miljön. Det man använder för att renovera och snygga till träkarmarna, kan ha en negativ effekt på miljön (vissa färger till exempel).

PVC fönster däremot, är nästan underhållsfritt. Det har använts under många decennier ute i Europa, och underhåll av dem är något som knappast utförs alls. När ett PVC-fönster väl sitter – ja, då sitter det.

PVC som ämne

Organisationer som värnar om klimatet har ofta starka synpunkter på PVC som ämne. Vissa går till och med så långt att säga att byggnadsdelar av PVC bör undvikas helt. Anledningen till det är att PVC kan påverka miljön ända från tillverkning till deponi. Det som främst gör PVC farligt är de mjukgörande ämnena. Har man mycket PVC i sitt hem, kan dessa ämnen gå ut i luften och orsaka besvär som allergi och problem med fortplantning och immunförsvar.

Argumenten mot PVC ur miljösynpunkt är helt enkelt många. Samtidigt bör man ta hänsyn till att ett PVC-fönster knappast har lika stor inverkan på hälsa och miljö som ett PVC-golv. Mängden PVC är helt enkelt väldigt låg i en fönsterkarm, jämfört med om det är ett golv eller ett tak det handlar om.

Inte bara PVC-fönster som påverkar

Man får inte heller glömma att ställa PVC:et mot andra typer av fönster. I princip alla fönstertyper innebär någon form av påverkan på miljön. Till exempel kan trä- och aluminiumfönster, som kan behöva målas om med några års mellanrum, påverka miljön negativt i och med färgen. Dock blir färgen först miljöfarlig när den hanteras på ett felaktigt sätt. Häller man färg i avloppet till exempel, kan detta bli ett miljöproblem eftersom alla kemikalier från färgen inte bryts ner. Istället kommer kemikalierna ut i våra vattendrag.

Det uppskattas att ungefär 800 000 liter färg åker direkt ner i avloppet genom att penslar och rollers sköljs av i handfat och liknande. Den negativa klimatpåverkan kan dock minskar här, genom att inte hälla ner färg i avloppet, samt genom användning av särskilt miljövänliga färger.

9 Apr 2017