Passersystem i Stockholm – en modern portvakt

Behöver du ett passersystem i Stockholm ska du kontakta ett seriöst företag som kan garantera säkerheten. Se till att företaget har rätt certifieringar.

Det fanns en tid då portvakten kunde hålla koll på alla som passerade in och ut genom företagets portar. Portvakten var inte bara en kontrollant, utan någon som kunde prata lite med besökarna. Det gick när det var lite folk som passerade genom dörrarna, och portvakten hade en god chans att hinna med alla gäster. Så är det inte längre.

Idag behöver man en elektronisk portvakt som låter rätt personer passera in till företagets lokaler. Den elektroniska portvakten är ett passersystem där alla besökare screenas och släpps igenom om de har rätt befogenhet. Gäster får gå till receptionen för att skaffa ett gäst-passerkort och kommer igenom på det sättet. Den elektroniska portvakten är inte social men oerhört effektiv.

Passersystem med mervärde

Behöver man ett passersystem i Stockholm är det värt att först och främst kontakta ett företag som är certifierat för arbetet. Säkerhetssystem kräver säkra kontrollsystem, även av kontrollanterna själva. Med ett bra passersystem kan man stänga ute personer som inte hör hemma på företaget, släppa in dem som ska kunna komma in och föra statistik på genomströmningen.

Nästa steg är att fundera på om man inte ska koppla passersystemet till ett larm. Har man redan hantverkarna på plats är det en lätt sak att fråga om möjligheter för olika sorters larm. Här kan man slå två flugor i en smäll och en gång för alla säkra företagets säkerhetsprofil.

27 Jul 2022