OVK besiktning i Göteborg är viktigt

Boka en OVK besiktning i Göteborg om du är orolig över din fastighets inomhusluft eller ventilation. En klok investering för din fastighets nutid och framtid.

En obligatorisk ventilationskontroll är, som namnet antyder, obligatorisk. Det beror på att ventilation och inomhusklimat är viktigt för både byggnaden och människorna som vistas i den. Du har säkert varit i ett dåligt ventilerat rum någon gång och märkt av huvudvärken, tröttheten och koncentrationssvårigheterna dåligt luft kan medföra. Frisk och syrerik luft är viktigt.

Om du misstänker att du har dålig inomhusluft kan du boka en OVK-besiktning i Göteborg. Om du är fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs. Kontrollen ska utföras av certifierade och godkända experter, så att det blir korrekt gjort.

OVK besiktning är lagstadgat

Dålig luft är inte bara jobbigt för koncentrationen, den kan även medföra en ökad risk för mögel, fukt och allergi. Och ventilation är inte bara luften i mötesrummet eller på kontoret. Det gäller luftflödet i hela byggnaden, även de utrymmen där ingen vistas. Om fuktig luft inte transporteras ut på rätt sätt kan mögel börja växa, vilket i sin tur försämrar luften ytterligare. Det kan även påverka byggnadens konstruktionsmaterial och livslängd.

När du bokar en OVK-besiktning i Göteborg kommer ventilationen att kontrolleras. Du kan även få tips och råd kring hur ventilationen kan bli ännu bättre. Kanske behöver du komplettera ventilationslösningen med något, eller modernisera vissa delar? Sådant framkommer vid besiktningen, och du kan få tips om åtgärder som behövs för att din fastighet ska vara välventilerad och mögelfri i många år framöver.

27 Mar 2023