Ny färg på ditt hem?

Ingen tycker det är roligt med hus som inte blivit målade på femtio år. Helt rimligt, eftersom färg tenderar att flagna efter så lång tid. Skyddet mot röta minskar och husets värde minskar.

Att måla om bostaden är inte något litet projekt och utförs inte på en eftermiddag. Att bestämma sig för att måla om är ett beslut som behöver växa fram. Däremot är det aldrig något dåligt beslut, vare sig för utseendet eller funktionen på bostaden eller för marknadsvärdet på densamma.

Det finns ett par saker att begrunda när det gäller utvändig målning av en villa. Det första gäller faktiskt rena formaliteter. Om du bor inom ett område med detaljplan behöver du samråda med kommunen innan du målar om. Har du ett gult hus och målar om det gult är det lugnt men vill du ändra till en helt annan färg behöver du bygglov.

Att måla om huset

Vad ska man mera tänka på? I det klimat vi lever i kan ett hus inte målas om vilken tid på året som helst. Det krävs någorlunda torrt väder, helt enkelt. Planeringen måste med andra ord göras utifrån dessa förutsättningar. När kommunen sagt sitt kan du ta kontakt med en pålitlig målare.

En erfaren målarfirma kan snabbt avgöra vad som behöver göras med din bostad, och hur. Du får en offert och när du godkänt den kan arbetet börja. Du kan sluta bekymra dig om byggnadsställningar och väder, vind och material. Din målare ser till att arbetet blir av bästa kvalitet.

1 Mar 2021