När kan du behöva magasinering?

Att ha möjlighet till magasinering kan underlätta i många olika situationer. Till exempel kan det vara bra för att kunna lagra bohag någonstans under en renovering, en utomlandsvistelse eller en flytt som dröjer. De flesta företag i branschen erbjuder tjänster som är anpassade för alla dessa situationer.

Att magasinera sitt bohag kan ibland kosta lite grann. Kanske är prisläget högre i städer som Stockholm, där det inte finns så många tomma lokaler som kan användas. På landsbygden kan det vara billigare att helt enkelt hyra en del av en lada för en billig peng. I städer som Stockholm, och eventuellt Göteborg och Malmö, kan det dock kosta en peng. Således kan man också ställa högre krav på den som magasinerar möblerna, till exempel vad gäller säkerheten.

Vid renovering

Vid en stor renovering behöver möblerna flyttas någonstans. Vissa använder lagerhallar för att förvara möblerna i, men sannolikt använder en större del lokaler som i huvudsak används för just magasinering.

Att ha en plats redo för möblerna vid en renovering är viktigt. Det bör fixas redan under det förberedande arbetet och bör räknas med i budgeten för hur mycket renoveringen kan tänkas kosta. Med en bra budget ser ni vad ni kan dra in på och eventuellt lägga mer pengar på under renoveringen, där magasinering kanske kan vara något att spara in pengar på. Att spara in pengar på magasinering kan vara så enkelt som att kolla med flera olika aktörer innan ni bestämmer er för något.

Vid flytt

Om du är tvungen att flytta ut ur din lägenhet i till exempel mitten av en månad, men du inte får tillgång till ditt nästa boende i början av månaden därpå, kan magasinering vara nödvändigt. Det här gäller främst lägenheter, och då kanske särskilt dem som bor i andrahandslägenheter (ibland korta uppsägningstider), som man ofta gör i större städer som Stockholm och Göteborg. Det är ju även just i större städer som Stockholm som magasinering behövs i mycket hög grad.

Vid utomlandsvistelse

Kanske ska du vistas utomlands som en del i ett arbete under en begränsad period? Eller så kanske du helt enkelt vill ut och resa en tid av andra anledningar? I sådana fall kan en magasinering vara det som behövs. Kanske kan du hyra ut din lägenhet med möblerna kvar i den, men om inte det går kan just en magasinering vara lösningen.

Beroende på hur länge du ska vara borta kan magasinering vara ett bättre eller sämre val. Ska du vara borta i flera år kanske du helt enkelt ska sälja de flesta av möblerna istället? Magasineringen kommer att bli en löpande månadskostnad, och ha det under flera år är kanske inte nödvändigt. Främst beror det helt enkelt på hur länge du ska vara borta och hur kärt ditt bohag är för dig.

20 Jun 2017