När du behöver lekplats till barnen

Visste du att det varje år sker ungefär 19.000 olyckor i samband med att barn leker på en lekplats? Alla som är förälder tycker att EN olycka som barn är med om på en lekplats, är en för mycket. Att skapa lekplatser där barnen inte riskerar att skada sig på, bör vara varje byggarbetares främsta plikt. Att barn skadar sig, hör nästan till. Men när barnen är utomhus, riskerar de ännu större olyckor på en lekplats än i hemmet. Att barn skadar sig i hemmet är den vanligaste formen av olyckor. Då ska man inte bygga lekplatser som fördubblar risken för skador för barnen. Utomhus är det mycket viktigt att barnen inte råkar ut för olyckor och dessutom inte på lekplatser som är till för att locka barnen till lek.

Så bygger man en säker lekplats

All lekplatsutrustning som byggs inom EU-länderna, måste följa EU:s föreskrifter om säkra lekplatser. Det handlar bland annat om vilket slags underlag som ska finnas under gungorna, vilket sanddjup som ksa finnas under klätterställningar och hur gungorna ska fungera, hur de är utformade och hur barnen sitter i dem. Det är stora krav på utrymmet mellan gungorna, hur djup sanden ska vara i sandlådan och vilka växter som får omgärda en lekplats. Det är också viktigt hur rutschkanan har för höjd och mellanrummet till exempel på det nät som finns på lekställningarna. 

Anlita byggföretag som bygger lekplatsen

Av den anledningen kan det vara bäst att anlita en byggfirma som utformar och bygger lekplatsen.  Ibland kan man beställa en hel lekplats. Då är det en lekplats som har ett visst antal gungor, en lekställning som redan är anpassad efter de åldrar som barnen är tänkta att ha som ska leka på lekplatsen. När man i så fall vill ha en lekplats, beställer man ett helt "kit" med ställningar och gungor som ingår i lekplatsen. Då är det den som man beställer av, som tar ansvar för att säkerheten är uppnådd på lekplatsen. Den som levererar lekplatsen ser också då till att alla mått stämmer, att sanddjupet är tillräckligt och att allt är i sin ordning så att man som fastighetsägare inte får någon reprimand över att man har byggt lekplatsen på fel sätt.

Att det händer olyckor där barnen leker, är nästan omöjligt att förebygga. Allt som händer är ju inte byggarbetarnas fel. Det är viktigt att komma ihåg att man som leverantör av lekplatser för barn inte är skyldig till allt som händer på en lekplats.

26 Oct 2019