Mer hus på din tomt

För dig som har mer tomt än hus kan det vara värt att fundera över fler möjligheter. Ett attefallshus kan fungera som bostad för ung eller gammal eller för gäster. Eller bara som extrautrymme.

Ett attefallshus är en välsignelse i förklädnad. Det kan vara lösningen på mångas problem med utrymme. Istället för krångliga arrangemang med extrasängar i matrummet när släkten hälsar på står en byggnad ständigt klar och välkomnar alla gäster. Vill man så kan ett attefallshus även fungera som en permanent bostad för den äldre tonåringen eller för farmor.

En av husens stora fördelar är att man inte behöver ansöka om byggnadslov för att få sätta upp dem - med vissa undantag. Vill du ha ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste din granne samtycka till arrangemanget. Vissa andra undantag finns också.

Storlek och funktion hos attefallshus

Ett attefallshus kan användas som permanentbostad. Om detta är tanken behöver huset ha möjligheter till hygien och till matlagning och förvaringsutrymmen. Däremot måste ett attefallshus inte användas till att bo i. Det kan också vara ett förråd eller liknande.

Måtten på husen är viktiga. Huset får högst vara 30 kvm och det får inte vara högre än 4 meter. När du ska låta uppföra ett attefallshus behöver du först få ett startbesked från din kommun och du får inte starta byggnationen förrän detta är godkänt. Detta är inte det samma som ett bygglov men viktigt att komma ihåg iallafall. Ett attefallshus är praktiskt och kan i värsta fall bli snyggare än ditt bostadshus.

11 Dec 2020