Markarbeten i Uppsala – ett grundläggande arbete

Ett hus kan inte byggas på lösan grund. Schaktmassor måste tas bort och forslas iväg. Ett hus ska stå på fast grund. Anlita en expert på markarbeten i Uppsala.

Du jobbar i ett företag som köpt en större tomt i Uppsalaområdet. Tomten ska exploateras och ett antal fastigheter med studentlägenheter ska byggas. Du är visserligen byggchef, men är inte särskilt bevandrad i hur marken ska prepareras inför ett husbygge.

Du inser att det krävs en rad anläggnings- och markarbeten innan husen kan börja byggas. Rörledningar ska kunna dras in för vatten och avlopp. Lägenheterna ska vara miljövänliga och värmas upp med hjälp av bergvärme. Runt husen ska vägar och parkeringsplatser anläggas. Och givetvis måste marken kunna dräneras.

Markarbeten i Uppsala – lätta och tunga arbeten

Du bestämmer dig för att kontakta ett företag som har erfarenheter och referenser vad gäller markarbeten i Uppsala. Firman har allt kunnande om lokala förhållanden och regler. För tunga arbeten har företaget grävmaskiner, dumpers med mera. De ser till att schaktmassor transporteras iväg. Givetvis vet de hur dränering av området ska göras för att klara av störtregn och så att risken för frostsprängning på vintern minimeras.

Området runt lägenhetshusen ska naturligtvis vara tilltalande. Vissa gångar och parkeringsplatsen ska asfalteras. Men området får inte bli en stenöken. Träd och buskar ska planteras och ett antal gångstigar ska vara stenlagda. Om en trädgård ska anläggas på området, måste marken förberedas. Låt ett företag som utför markarbeten i Uppsala lägga in det jobbet i sin entreprenad. Ta hjälp med grova byggarbeten från detta företag: markarbetenuppsala.nu

19 Oct 2022