Låt källaren vara en källare!

För att förstå varför det lätt blir problem med huskällare som leder till fuktskador och kostsamma källarrenoveringar måste vi backa tiden. Vi måste förstå vad den ursprungliga tanken med källaren var. I begynnelsen var det förstås inte meningen att vi skulle bygga plats för att ha mer utrymme flera decennier senare. I början fanns aldrig en tanke på tonårsrum, en hemmastudio för musik eller en spa-avdelning i husets botten. Källaren var istället som ett andningsorgan åt huset.

“Det är fullt möjligt att utnyttja sin källare som boyta, men man måste vara väl medveten om källarens begränsningar“

Det var först i början av förra sekelskiftet då villorna blev vanliga som källare med med full ståhöjd började byggas. Här skulle aldrig någon bo. Men i takt med att vi fått nya möjligheter att värma upp våra hus och gärna vill ha mer och mer boyta har källaren fått en ny roll.

Bygg inte med trä!

På 70-talet var gillestugan populär. Många nostalgiker kan se tillbaka på tiden med furu från tak till golv. Dessutom var källaren också inredd med trämöbler. Det känns helt fel i dag när vi vet att organiskt material som trä är det minst lämpliga materialet i en källare. Trä suger åt sig fukt och har man träreglar direkt mot källarens golv eller väggar av betong är det som att be om problem.

Lämna luft närmast väggarna

När man bygger i en källare måste man anpassa sig efter naturens egna krafter. Det är fukt på andra sidan väggen, fukt som gärna vill tränga in och det måste vi som bor i huset anpassa oss efter. Om du ändå ska bygga ett nytt rum i källaren är det viktigt att du lämnar luftspalter. Både mellan källarens vägg och den nya innerväggen. Här måste luft kunna passera. Det blev ofta ett problem i 70-talshusen om träpanel sattes direkt mot källarvägg. Panelen sög helt enkelt åt sig fukten som trä gör.

Luftspalt mot golv är också det bästa. Sedan kan du installera en mekanisk ventilation som ser till att golvet får all luft det behöver.

Var noga med val av material

I dag finns en mängd olika rum för olika ändamål på källarplan i svenska villor. Inte så konstig då bostadsbristen är stor över hela landet och bostadspriserna höga.

För att bygga i en källare måste vi välja rätt material. Plåt, klinkers och sten fungerar bra i torra utrymmen och låter källaren fortsätta att andas. Källaren måste helt enkelt få fortsätta att vara en källare även om vi vill använda den på fler och nya sätt.

Klinkers kan läggas direkt på gjutet golv i torra källarrum. Fogarna andas och hjälper till att hålla borta fukten.

Att bygga in luftspalt för andra sorters golv gör förstås att högden till taken blir lägre, om du är osäker - ta hjälp av proffs.

Så fungerar betongväggar

En källarens väggar är ofta byggda av betong och är dåliga på att isolera mot kyla. I dag använder vi ofta murblock när vi bygger nya källarväggar och de är bättre på att skydda oss mot kyla. Hur som helst är jorden utanför ytterväggen alltid fuktig och det är en realitet vi bara måste acceptera.

Normalt fuktig luft i en källare dunstar bort, men erbjuder kanske inte en tillräckligt gemytligt miljö för att bo i. Om du inte nödvändigtvis måste ha mer boyta kan det vara klokast att låta bli. Det är ofta när vi försöker skydda oss mot fukten som vi får problem. Låt då källaren vara just en källare!

Läs mer om källarrenoveringar här: www.källarrenoveringuppsala.se 

4 Feb 2019