Laddstolpe höjer värdet i en bostadsrättsförening

Eftersom allt fler går över till att använda elbilar blir efterfrågan på en laddstolpe i anslutning till en bostadsrättsförening större. Därför väljer många göra en egen installation.

Att ha en egen laddstolpe vid hemmet bidrar väldigt mycket till den bekvämlighet man behöver och eftersträvar i ett modernt boende. För en bostadsrättsförening gör det därför stor skillnad att kunna erbjuda den möjligheten.

Att göra det enkelt att ha elbil stimulerar till att fler skaffar den lösningen. Det innebär också andra fördelar för föreningen. Miljön blir tystare, man slipper avgaser från diesel och bensinbilar och det är en signal om en miljömedvetenhet.

De moderna laddstolpar som finns att installera för bostadsrättsföreningar kopplas till föreningens elnät så ingen ytterligare installation behövs. Laddsystemet använder den kapacitet som finns tillgänglig i elnätet, fördelar den mellan alla laddstationer och har en kapacitet på upp till 22 kW per enhet.

Laddstolpe för bostadsrättsföreningar är uppdaterad med 4G

De diskreta laddstationerna är vädertåliga och lättanvända. De är tillverkade för att tåla det nordiska klimatet och är driftsäkra. Det går också att lägga till fler stolpar om det skulle visa sig behövas vid ett senare tillfälle.

Genom laddportalen är det enkelt att bestämma vem som ska ha tillgång till laddstolpe. Som ägare och installatör av laddstationerna kan man läsa av förbrukningen och se rapporter för varje användare eller laddstation. Utifrån den informationen är det sedan lätt att fakturera och administrera laddstolparna.

Sök på “laddstolpe bostadsrättsförening” för att hitta företag som installerar moderna laddstolpar. De hjälper till med leverans, montering, service och underhåll.

19 Feb 2022