Kontakta en rörmokare i Stockholm

Det finns vissa problem som man stöter på i sin bostad och där man kan komma att behöva ta hjälp av en professionell yrkesman. Ser man här till en typisk sak som man kan sköta på egen hand så handlar denna om att rensa avlopp. Ett väldigt jobbigt projekt som man dock måste genomföra med jämna mellanrum. Dock; ibland så räcker det inte med att enbart rensa sitt avlopp för egen maskin och ibland så krävs det att man kontaktar en rörmokare – detta om problemet dyker upp mer frekvent eller om det exempelvis börjar bubbla ur en golvbrunn.

Sker det ofta så kan dessa problem nämligen vara en indikation på att någonting större ligger bakom och här kan således en rörmokare vara den hjälp man behöver. Vi kan här ge ett exempel på hur en sådan situation kan komma att se ut och hur en rörmokare kan hjälpa till att sparar pengar för ägaren till bostaden.

För enkelhetens skull säger vi här att det handlar om ett hus i Stockholm som under en längre period haft stopp i sin toalett; ett problem som pappan i familjen löst genom att använda en så kallad kamelkyss. Med kamelkyss – eller barnmorska, som det också ibland kallas – menar vi här den träpinne som har en gummiplopp fäst i sin ena ände. Ett verktyg som man trycker ner i toaletten och som genom ett vakuum suger upp det som skapat stoppet. Inga konstigheter och något som ibland måste göras – skillnaden här är att pappan i huset i Stockholm tvingats till detta flera gånger under den senaste månaden och han beslutar sig av den anledningen att kontakta en rörmokare som – väl på plats – genomför en stamspolning.

Just denna rörmokare har nämligen en totalentreprenad där han kan erbjuda denna tjänst till behövande i Stockholm och detta sparar således kunderna pengar. Gott så, men denne rörmokare insisterar även på att han ska genomföra en omfattande undersökning av husets övriga rör- och ledningar.

Han vet nämligen att huset är lite till åren och då han i grannskapet – vid tidigare tillfällen – gjort liknande undersökningar så har han upptäckt att rören ofta håller en låg status. Ägaren till huset i Stockholm accepterar förslaget och rörmokaren genomför denna undersökning med hjälp av moderna instrument i form av kablar som förs in i husets ledningar. I änden av dessa kablar sitter kameror – något som gör att rörmokaren i realtid kan följa händelseförloppet via en dataskärm.

Agera vid upprepade stopp i avloppen

Detta hus i Stockholm – liksom de i grannskapet – håller även det ganska låg status och rörmokaren ger här rådet att det måste genomföras en relining. Detta innebär att man lagar de befintliga rören snarare än att – genom ett omfattande stambyte – lagar rören och ledningarna. Det här sättet kommer att kosta betydligt mindre pengar och dessutom ta betydligt kortare tid; hade familjen väntat med detta så hade det blivit väldigt mycket pengar och dessutom inneburit stora faror.

Alla vet hur stora vattenskador som kan komma ur att ett rör- eller en ledning sprungit läck och hur mycket detta kostar att korrigera. Genom att man i tid kontaktade en rörmokare så har man också tjänat mycket pengar och man har dessutom gett hela huset en längre livslängd. Ett typisk exempel på hur man som husägare ska agera vid upprepade stopp i avloppen; man ska se dessa som indikationer på att betydligt större faror lurar i bakgrunden och därmed kontakta en rörmokare.

6 Jul 2017