Kommer du att behöva genomföra en OVK Besiktning?

Inomhusmiljön i Sverige är något som vi alla ta för given. Vi går omkring och andas och vi ägnar inte en tanke åt att den luft vi andas kan vara av sämre kvalitet än vi förtjänar. Känner du att du blir trött fort, att du tappar i koncentration eller att ditt humör blir sämre ju längre dagen lider så indikerar detta att ventilationen är sämre och att åtgärder bör vidtas.

Det ligger inte på ditt bord att kontrollera detta - det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns godkänd ventilation i den fastighet han äger. Något som inte sker godtyckligt utan som är en frukt av en OVK Besiktning. En OVK-besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och innebär att alla fastigheter, byggnader och offentliga lokaler i Sverige - på givna datum och med regelbundna intervaller - ska kontrolleras och där professionella företag ser över ventilationssystemen.

Villaägare behöver sällan genomföra en OVK-besiktning

Du som villaägare omfattas inte av kraven på en OVK-besiktning - förutsatt att du inte har ett ventilationssystem med från/till-luftssystem med värmeåtervinning - men du kan ändå boka in en tid för att se över din ventilation. Detta av naturliga skäl: om du har sämre ventilation och undermåligt flöde av frisk luft så kommer du att må sämre, du kommer att prestera sämre och du - och resten av din familj - kan riskera att bli sjuka; allergier, astma och ständiga förkylningar är samtliga sprungna ur undermålig ventilation.

Även om du inte omfattas av kraven på en OVK-besiktning så kan det vara en sund idé att boka i en sådan undersökning. Både för hälsan och för den egna ekonomin; en sådan undersökning kan nämligen även peka på hur ditt nuvarande ventilationssystem skulle kunna öka effekten och bli mer kostnadseffektiv på samma gång.

Varför finns kraven på en OVK-besiktning?

Vi kan lätt tro att Sverige alltid ligger i framkant då det kommer till frågor som rör hälsan. Då det kommer till luften så är detta naturligt; vi har ingen tyngre trafik, vi inga problem med smog och vi har en närhet till naturen. Det innebär dock inte på något sätt att luften inomhus är bra eller trevlig att vistas i.

Faktum är den fram till 1991 var så pass undermålig i våra offentliga lokaler, i fastigheter och i olika byggnader att man tvingades lagstifta om förbättrande åtgärder. Folk for - och far tyvärr fortfarande - illa som en konsekvens av undermålig ventilation.

Därför så finns också kraven på OVK-besiktning och det är inget val; det handlar om en lag som klubbats fram i vår Riksdag. En bra sådan som verkligen visar på att det finns behov av åtgärder och att man i vissa fall måste lagstifta för att förändring ska ske. De som äger olika fastigheter skulle knappast ha prioriterar en fråga om ventilation om de inte tvingats till det, eller hur?

29 Jan 2019