Kan jag sänka min försäkringspremie med en säkerhetsdörr?

Allt fler väljer att installera en säkerhetsdörr till bostaden för att hålla inbrottstjuvar borta. Genom att använda sig av olika säkerhetsåtgärder kan man skydda sig själv och sin bostad.

Om man har en ytterdörr som är utrustad med extra säkerhetsåtgärder så gör man det på så vis svårare för inbrottstjuven att ta sig in i bostaden. Det allra bästa att använda sig utav idag är både ett hemlarm i kombination med en säkerhetsdörr. Säkerhetsdörrar är svårare att få upp och stänger inte bara ute tjuven utan även buller, oljud och brand. Det kommer i stort sett vara helt omöjligt för inbrottstjuven att ta sig in med hjälp av vanliga verktyg som de ofta har med sig. Inte heller är det möjligt att använda sig av borrmaskiner eller liknande. Men vilken inbrottstjuv går omkring med det i fickan?

Larm och säkerhetsdörr avskräcker tjuven

Man kan faktiskt också sänka sina försäkringskostnader genom att installera en säkerhetsdörr. Det är alltså försäkringspremien som eventuellt kan sänkas lite grann med hjälp av en sådan dörr. Dessa dörrar är vanligast i lägenhetshus än så länge. Detta beror självklart på att det i vanliga bostadshus och villor fortfarande går att ta sig in genom något fönster för tjuven, om dörren skulle vara svår att få upp. Om man däremot har ett hemlarm och en säkerhetsdörr så kan det vara avskräckande för tjuven att gå in, eftersom det blir svårare för denne att ta sig ut igen när det inte går att använda dörren. Självklart kan tjuven gå ut genom fönstret igen på samma vis som denne tog sig in, men det kan vara svårt att bära ut stora saker därigenom.

Avdrag på försäkringen med hjälp av olika säkerhetsåtgärder

Dessa typer av dörrar ser egentligen ut på samma vis som vanliga dörrar, bara att dessa har förstärkts på olika vis för att stå emot yttre åverkan bättre. De är säkrare att använda sig utav om man vill skydda sig mot inbrott. En inbrottstjuv arbetar ofta under en stor tidspress och kommer inte lägga någon större tid på en sådan dörr om den inte går att få upp. De flesta försäkringsbolag sänker premien på försäkringen eller kan ge ett billigare pris om man kan uppvisa att man har tagit till säkerhetsåtgärder i sitt hem. Detta kan gälla både säkerhetsdörrar, larm, grindar och till och med automatiska vattenfelsbrytare. Med andra ord så lönar det sig på alla vis att vidta säkerhetsåtgärder. Läs mer om säkerhetsdörrar på denna hemsida: https://teamguardab.se/

25 May 2020