Ibland krävs en fasadrenovering

Husägare är ofta medvetna – eller blir snabbt varse – om att det hus man äger och det material som det är byggt av inte håller för evigt. Nej, allt har en begränsad livslängd och oavsett om man talar om fönster, om tak eller om fasaden så kommer man någon gång att ställas inför att korrigera, byta eller reparera problemen. Detta är inte gratis och det är också den avgörande anledningen till att många skjuter på problemen och lägger dessa på framtiden istället för att direkt ta tag i dem. Något som definitivt inte är att anse som en lösning.

Kort sagt; äger du ett hus i Stockholm och ser att taket eller fasaden sett sina bästa dagar så tjänar du på att agera direkt och genomföra en fasadrenovering eller ett byta av tak per omgående (eller så fort som möjligt) snarare än att vänta in den dag då problemet är akut. Just en fasadrenovering är lite bortglömt i sammanhanget och många ser fasaden enbart som något som är vackert för ögat; man ser inte att fasaden primärt finns där som skydd och av den anledningen så tänker man heller inte på det faktum att det med jämna mellanrum – kanske vart 20e år som mest – behövs en fasadrenovering.

En fasadrenovering sker alltså inte enbart för det rent estetiska utan lika mycket för att man ska kunna hålla en god levnadsstandard. Däremot så ska man inte bortse från det estetiska och oavsett vilken typ av fasadrenovering man står inför så kommer man att se en markant skillnad före- och efter att denna ägt rum.

Hitta en expert på fasadrenovering

Om vi här ska komma med ett tips gällande en fasadrenovering och hur du ska tänka vid en sådan så är det följande: ta hjälp. Du kan genomföra den på egen hand; men speciellt vid äldre hus och vid puts på sådana så krävs det vana av en fasadrenovering för att få den utförd på ett korrekt sätt. Med korrekt menar vi i det här fallet att man tar tillvara på materialet som finns och att man återanvänder det i så stor omfattning som möjligt.

Varför? Jo, av den enkla anledningen att det handlar om ett hantverk som du inte får på samma sätt som om du vid en fasadrenovering i Stockholm river- och använder nytt material. Det finns företag i Stockholm som specialiserat sig just på denna typ av fasadrenovering och som är experter på att få gamla hus att se nya ut – men där de även fortsatt har samma stil och utseende de en gång haft.

10 Dec 2016