I alla dessa fall krävs saneringar

När man väljer marken eller området som man vill göra till sin tomt, gäller det att kontrollera marken. Har du fått ett pris på tomten som du tycker är ovanligt lågt, kan man alltid misstänka att marken inte är av den bästa kvaliteten. Om du inte vet vad marken har använts till innan du köpte den, kan du alltid kontrollera med stadsarkivet och leta rätt på din tomt. Där, i stadsarkivet kan du ta reda på vad som fanns på tomten innan du köpte den.

Är det så att man har använt marken till odlingar eller industrier är risken stor att det finns en del gifter som ligger kvar i marken. Det tar många år innan de försvinner, och även om någon skulle säga att gifter tar si eller så lång tid att försvinna och att inget borde finnas kvar, kan det alltid vara bäst att ta det säkra för det osäkra. Det handlar ju om din och din familjs hälsa och säkerhet.

Så gör du om misstänker kontroll av marken

För det första bör man allra först kontrollera marken. Det är bäst att anlita ett marksaneringsföretag som kommer ut och tar prover i marken som du misstänker inte är riktigt hälsosam. Be dem ta så många prover och så brett som möjligt. Det finns en hel del som inte är särskilt hälsosamt att bo nära, som till exempel, vanligt bekämpningsmedel är inte alls särskilt bra, andra gifter är cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, radon, PCB, klorerade lösningsmedel och svavel och svavelväte. Hittas något av detta i marken måste man sanera den.

Så går en marksanering till

1. Grävning

Det första man gör när man har hittat gifter i marken är att man helt enkelt avlägsnar den kontaminerade marken. Man gräver tills man har fått bort allt. Här finns kunskap om hur mycket man behöver ta bort och avlägsna för att marken ska bli säker att anvädna på nytt.

2. Deponering

Det är inte bara att gräva bort mark och jord och sedan "slänga" den. Det handlar om gifter som inte ska spridas till fler ställen och ställa till det för andra människor. Därför är själva deponeringen, att man förvarar och gör sig av med gifterna på rätt sätt, mycket viktig.

3. Återfyllnad

När man väl har avlägsnat stora delar av marken, och schaktat bort en massa jhord, måste man fylla igen hålen i marken med frisk jord. Därför fyller man marken med frisk jord och ser til latt marken blir återställd med friskt material.

4. Efterkontroller

När man väl har gjort allt detta, måste man göra efterkontroller för att veta att allt är borta, och att inget är lämnat kvar eller som har blivit kontaminerat sedan man sanera marken. Ofta arbetar man nära miljöförvaltningar som är berörda.

11 Jun 2018